Živnostenský zákon

Chystáte se podnikat samostatně na své jméno? Co musíte splňovat, a jak získat živnostenské oprávnění? Na tyto a další otázky, odpovídá zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (tzv. živnostenský zákon).

Obsah právní úpravy

Zákon definuje pojem živnost jako soustavnou výdělečnou činnost, která je provozována samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Stanoví pak podmínky pro provozování živnosti. Určuje, kdo jsou subjekty oprávněné provozovat živnost, jaké jsou obecné a zvláštní podmínky, za kterých lze živnost provozovat. Vyjmenovává překážky pro provozování živnosti, určuje vznik živnostenského oprávnění a definuje pojem provozovna.

Živnostenský zákon rozlišuje živnosti na živnosti ohlašovací, které se dělí na živnost řemeslné, vázané a volné, a na živnosti koncesované, jejichž provozovatelé musí mít odbornou způsobilost. Jednotlivé živnosti jsou pak vyjmenovány v přílohách k zákonu.

Zákon určuje rozsah živnostenského oprávnění a povinnosti podnikatelů. Zakotvuje způsob, jak se ohlašují živnosti či zřizují koncese. Určuje, jak lze živnostenské oprávnění změnit a jakým způsobem zaniká.

Upravuje také způsob provedení živnostenské kontroly a zavádí přestupky na úseku živnostenského podnikání.

Úplné znění Živnostenského zákona

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.

Související články a právní postupy

Jak probíhá dokazování u soudu: Co vše může být důkaz?

Čeká vás soudní spor, ať už z pozice žalobce či žalovaného? Doporučujeme vám se na něj pečlivě připravit. Úspěch...

Blankosměnka: Co musí obsahovat, použití v praxi a neplatnost

Chcete mít jistotu, že vaše finanční transakce budou vždy zajištěné? Jako dlužník můžete využít blankosměnku k získání potřebného úvěru...

Smluvní pokuta: Náležitosti, maximální výše a praxe

Smluvní pokuta představuje právní institut, který slouží k zajištění plnění závazků ze smluv. Můžete si tak přímo ve smlouvě...

Vymáhání pohledávky: Mimosoudní, soudní, neoprávněné

Půjčili jste někomu peníze? Máte neproplacené faktury po splatnosti? Ať už jste podnikatel, nebo ne, poradíme vám, jak se...

Odstoupení od smlouvy o dílo: podmínky, důvody, náležitosti

Smlouva o dílo představuje společně s kupní smlouvou jednu z nejčastěji uzavíraných smluv. Může se však stát, že některá...

Výpověď pro nadbytečnost: podmínky, náležitosti, odstupné

Problematiku skončení pracovního poměru upravuje zákoník práce, který stanoví hned několik způsobů jeho rozvázání. V praxi jsou obvyklými především...

Zápůjčka od společníka do společnosti: Daně, obsah smlouvy

Potřebujete zvýšit objem peněžních prostředků ve vaší s.r.o. bez navýšení základního kapitálu? Nejčastějším způsobem řešení takové situace je peněžitá...

Výpověď z organizačních důvodů: výpovědní důvody, podmínky, odstupné

Každý podnikatel se musí vyrovnávat s mnoha ekonomickými a konkurenčními tlaky a pružně reagovat na tržní změny. Proto musí...
Send this to a friend