Zákon o DPH

Daň z přidané hodnoty platí všichni spotřebitelé, kteří si kupují zboží či služby. Tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů do státního rozpočtu. V principu se daň se odvádí z rozdílu ceny, kterou za zboží zaplatil obchodník, a částky, o kterou tuto cenu zvýšil při prodeji koncovému zákazníkovi. Tuto nepřímou daň upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Obsah právní úpravy

Zákon o DPH je ovlivněn právem EU. V zákoně je stanoven předmět daně, kdo jsou daňové subjekty, kde je místo plnění, jakým způsobem se plní, co jsou to daňové doklady, jak je stanoven základ daně a její výpočet.

Zákon určuje sazbu daně, kdo je od ní osvobozen, jak se odpočítává a vrací a jaký je režim prodeje zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty.

Zvláštní právní úprava je v zákoně stanovena pro cestovní služby, obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi a pro investiční zlato.

Zákon také zavádí režim přenesení daňové povinnosti trvale a dočasně a zakotvuje způsob, jakým je prováděna správa daně v tuzemsku.

Úplné znění Zákona o DPH

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.