Občanské právo

Občanské právo je jedno z nejdůležitějších oblastí práva. Patří sem problematika vlastnického a dalších věcných práv, právní úprava smluvních vztahů, právo dědické či záležitosti, které se týkají duševního vlastnictví. Přečtěte si rady, tipy a články s postupy z oblasti občanského práva.

Zápůjčka od společníka do společnosti: Daně, obsah smlouvy

Potřebujete zvýšit objem peněžních prostředků ve vaší s.r.o. bez navýšení základního kapitálu? Nejčastějším způsobem řešení takové situace je peněžitá...

Odvolání plné moci: Náležitosti a doručení

Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete zjistit, jak vzít zpět plnou moc? Ať už je tomu tak kvůli...

Existuje obrana proti deinfluencerům?

V současné době vzrůstá nátlak na influencery, aby byli autentičtější. Mnozí z nich se tudíž namísto propagace produktů přiklání...

Kupní smlouva na kočku: co obsahuje, předkupní právo, záruka

Ať už v případě štěněte, jehož koupě je častější, nebo kotěte, vám doporučujeme uzavřít kupní smlouvu. Co má obsahovat...

Neoprávněné negativní recenze: jak se proti nim bránit

Na každého e-shopaře či prodejce zboží a služeb on-line mají nesporně významný vliv recenze pocházející od spotřebitelů. Díky nim...

Smlouva o půjčce: Prodlení, rozdíly, úroky, spotřebitelský úvěr

Smlouva o půjčce může mít dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) dvě základní formy, tj. smlouva o zápůjčce...

Kdy závěť není vhodná: Korporace, svěřenecký fond, nadace

Závěť je vůbec nejčastější formou vyjádření poslední vůle zůstavitele. K jejímu sepsání není třeba ani úředního ověření podpisu. Stačí...

Vouchery a slevy za pozitivní recenze: pokuty, influenceři, VOP

Prodáváte zboží nebo poskytujete služby? Máte e-shop? Určitě oceníte jakékoli pozitivní recenze, abyste získali nové zákazníky. Možná vás napadlo...

Promlčení dluhu: 3 nebo 10 let? Exekuce, půjčka, judikatura

Jedním ze stěženích institutů moderního právního státu je institut promlčení dluhu. Jedná se o způsob, jak náš právní řád...

Pronájem bytu cizincům: Povinnosti pronajímatele a cizince

Při pronajímání své nemovitosti je potřeba dbát zvýšené opatrnosti nejen pro vlastní klid, že nemovitost bude v rukou nájemníka...

Vrácení kauce z pronajatého bytu

Kauce při pronájmu bytu tvoří v dnešní době jednu z neoddělitelných součástí nájemní smlouvy. Slouží mj. k zajištění řádného...

Žaloba oprávněného dědice

Dědické řízení, neboli řízení o pozůstalosti, může být zdlouhavým a náročným procesem, a to nejen pro blízké zesnulého, ale...
Send this to a friend