Koupě ojetého auta: Postup, přepis. Jaká máte práva při nákupu ojetiny

Koupě ojetého auta: Postup, přepis a jaká máte práva při nákupu ojetiny
Koupě ojetého auta: Postup, přepis a jaká máte práva při nákupu ojetiny

Na internetu existuje řada článků s postupem, co vše administrativně vyřídit při koupi ojetého auta. Převod auta patří k nutnému zlu, které musíte protrpět při nákupu nového auta či ojetiny. V tomto článku jsme se zaměřili především na práva, která máte při nákupu ojetého auta. Koupě ojetiny je spojena s určitými riziky, která je dobré znát. Stejně tak se vyplatí vědět, na co máte nárok, jaké jsou povinnosti autobazaru či přímého prodejce, jak sepsat kupní smlouvu, na jak dlouhou záruční dobu máte právo a další práva.

Kupní smlouva: Koupě auta

Občanský zákoník připouští pro kupní smlouvu na automobil písemnou i ústní formu, ovšem pro kupujícího je z hlediska případného dokazování tvrzení výhodnější písemná kupní smlouva. Autobazary jsou povinny dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele. Koupě ojetiny je právním vztahem stejně jako koupě nového auta.

Některé autobazary používají často vzorové smlouvy, které jsou mnohdy napsané ve prospěch autobazaru a na úkor kupujícího. Pokud se vám bude zdát některé ujednání z kupní smlouvy na auto nevýhodné, zkuste o smlouvě vyjednávat. Pokud je kupní cena za auto v řádu vyšších desetitisíců či statisíců, je vhodnější kupní smlouvu prověřit s advokátem. Právní služby poskytuje řada advokátních kanceláří online a patří mezi ně také kontrola smluv.

[maxbutton id=“29″]

Při neústupnosti autobazaru zvažte, zda vám budoucí komplikace budou stát za to. Problémy (morální i právní) s autobazary jsou široce známé, tak dávejte obzvláště pozor.

Pokud uvažujete o koupi ojetého auta od soukromé osoby, je vhodné rovněž sepsat písemnou smlouvu. Přestože budete kupovat ojetý automobil od známého, bez písemné smlouvy nemáte silné důkazy v případě sporu.

Náležitosti kupní smlouvy automobilu

Základem kupní smlouvy je skutečnost, kdo komu prodává a za kolik. To platí také u kupní smlouvy na automobil (prodej věci movité). Smluvní strany musí být přesně specifikovány. Fyzické osoby uvedou celé jméno, trvalé bydliště a rodné číslo. Právnické osoby název, sídlo, IČO, zastoupení.

Dalším údajem je předmět smlouvy, který byl měl být podrobně popsán. Obzvláště u koupě ojetého auta zde věnujte velkou pozornost podrobnému rozepsání (značka, typ, rok výroby, objem a číslo motoru, kód VIN, SPZ, barva karoserie, seznam příslušenství až po dokumentaci zahrnující číslo TP a OTP, informace o platnosti STK a emisí, počet předchozích majitelů, stav tachometru.

Následují prohlášení obou stran, a sice prodávající uvede, že je výlučným vlastníkem vozu a že auto nemá žádné faktické ani právní vady, ani mu nejsou známy žádné skryté vady. Kupující prohlásí, že se řádně seznámil s technickým stavem vozu, je s ním srozuměn a že včas zaplatí kupní cenu a převezme auto do svého vlastnictví. Tento bod je velmi důležitý. Jinými slovy všechny vady automobilu musí být sepsány ve smlouvě.

Dalším bodem je ujednání o kupní ceně (výše, termín a způsob úhrady), případně sankce při pozdním zaplacení.

Nakonec se uvede, že smlouva je ve dvou (či více) vyhotoveních a řídí se občanským zákoníkem. Obě strany uvedou, že rozumí celému znění a poté smlouvu podepíší.

Vzor kupní smlouvy na auto

Pozor na vzory kupní smlouvy, které jsou neaktualizované a vychází ještě z roku 2013. Některé internetové portály stále tyto vzory nabízí ke stažení zdarma. Avšak podpisem takové smlouvy se vystavujete značnému riziku neplatnosti smlouvy a celého právního úkonu.

Pokud kupujete ojeté auto a nechcete investovat velké prostředky do smlouvy na míru, doporučujeme využít nějaký vzor kupní smlouvy, který najdete online. Avšak upozorňujeme, že jej nelze považovat za neprůstřelnou smlouvu.

Jestliže je vaše koupě auta ve vyšších desetitisících, doporučujeme sepsání smlouvy na míru. Cena za smlouvu se může pohybovat od 3 – 5 tisíc korun. Dle zkušeností majitelů ojetých aut a koupě automobilů od soukromých osob či autobazarů se jedná o investici, která vás ochrání.

[maxbutton id=“30″]

Záruční lhůta a reklamace

Při koupě ojetého vozu v autobazaru máte jistotu, že prodávající odpovídá za vady, které má auto při převzetí kupujícím, mimo vady odpovídající míře jeho používání a opotřebení. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících a prodávající neprokáže, že vznikla až po převzetí vozu, považuje se za vadu existující při převzetí a prodávající za ni ručí. Po uplynutí 6 měsíců naopak prokazuje vadu při převzetí kupující.

Reklamovat lze nejpozději do 24 měsíců od dne převzetí vozu. Pozor – na internetu se vyskytují zavádějící názory, že spotřebitel nemá záruku na použité věci.

Tip na článek: Odpovědnost za vady dle nového občanského zákoníku

Koupě ojetého auta od soukromé osoby má své nevýhody

Při koupi ojetého auta od soukromé osoby prodejce, nelze uplatnit právní úpravu ochrany spotřebitele. Prodávají odpovídá za vady, které existovaly při převzetí a na které nebyl kupující upozorněn. Reklamovat lze do 6 měsíců od převzetí auta.

Přepis vozidla

Dříve platilo, že při prodeji auta se nejprve vozidlo muselo odhlásit a následně přihlásit. Již několik let však platí, že se auto přihlašuje přímo na nového provozovatele.

K přepisu vozidla musí dojít do 10 dnů. Jestliže k převodu auta nedojde, hrozí vám pokuta až 50 tisíc korun. K přepisu vozidla lze zplnomocnit jinou osobu. Ta musí na dopravním inspektorátu předložit plnou moc.

Změny v centrálním registru vozidel lze provádět na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. Přihlášku k registraci vozidla najdete na webových stránkách příslušných úřadů.

Nezapomeňte sjednat pojištění povinného ručení. Srovnejte nabídky online.

[maxbutton name=“KALKULAČKA POVINNÉHO RUČENÍ“]

 

Pokud si chcete přečíst více o postupu koupě a převodu ojetého auta, podívejte se na článek Krok za krokem od Vojtěcha Vondry.

Na co si dát pozor při nákupu ojetiny

Podívejte se na video, které během 3 minut vysvětlí nejzákladnější rizika při nákupu ojetiny. Na co si dát pozor, abyste nenaletěli nějakému podvodníkovi?

Kontrola VIN a stavu vozidla

Před koupí ojetého automobilu je vhodné si dostatečně ověřit jeho historii a stav. Ne vždy totiž původní majitel má zájem, abyste věděli všechno a často také ani on sám nemusí vědět všechno.

Pro tyto účely využijte službu kontroly historii vozidla. Stačí zadat VIN číslo a získáte řadu užitečných informací.

kontrola VIN

VIN (Vehicle identification number) je identifikační číslo vozidla, je to mezinárodně uznávaný jednoznačný identifikátor motorových vozidel. Najdete ho nejčastěji na čelním skle dole, ale také na motoru a karosérii. Původní majitel by vám ho měl na žádost poskytnout.

Za pár stovek korun si ověříte online pomocí VIN např.:

  • Skutečný stav najetých kilometrů (zda nebyl stočený tachometr).
  • Historii havárií a pojistných událostí na automobilu.
  • Servisní historii.
  • Další zajímavé historie jako jsou např. přestupky v zahraničí.

Závěrem ke koupi automobilu

V tomto článku jsme se snažili shrnout především práva nového majitele ojetého vozu. Trh s ojetinami je v České republice obrovský a pořídit auto lze dnes za pár desítek tisíc. Bohužel dle zkušeností mnohým můžete snadno narazit na nepoctivý autobazar, ale i soukromou osobu.

Kupní smlouva na automobil by proto měla rozhodně patřit mezi vaše priority. Samotný postup a přepis auta je administrativní záležitost, která se rok od roku může nadále měnit. Nejvýznamnější změnou v posledních letech je přepis vozidla do 10 dnů.

Darovací smlouva na automobil

Převod automobilu může proběhnout nejen na základě kupní smlouvy, ale také smlouvy darovací. Darovací smlouva zakládá bezúplatný převod, tedy při darování auta se automobil převádí z dárce na obdarovaného bez finančního vyrovnání. Jedná se často o převody v rodině či příbuzenstvu.

[maxbutton id=“19″]

V některých případech přestože chceme automobil darovat, je vhodnější sepsat jednoduchou kupní smouvu (např. u firemních automobilů). V jiných případech je naopak výhodnější darování oproti kupní smlouvě.

Použité právní předpisy

§ 2079 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

4.4/5 - hodnocení čtenářů