Obchodní podmínky a Podmínky užití

Obchodní podmínky, podmínky užití a poskytovaných služeb portálu muj-pravnik.cz (dále jen „podmínky“).

Provozovatel webu Muj-Pravnik.cz (dále také jako “webové stránky”)

Martin Rosulek (dále také jako “provozovatel”)

Rokycanova 984/6

Praha 3

130 00

Česká republika

IČ: 87270056

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Kontaktní e­mail: [email protected]

Kontaktní telefon: +420 773 009 444

1. Obsah

1.1. Web Muj-Pravnik.cz je informačním e-magazínem, který poskytuje právní informace. Neposkytujeme právní služby. Obsah portálu nejsou konkrétní právní doporučené postupy, právní rady ani jiné právní služby či právní pomoci ve smyslu zákona o advokacii. Právní problémy a záležitosti doporučujeme konzultovat s advokátem.

1.2. Texty či reklamními bannery mohou odkazovat na zprostředkovatele právních služeb či přímo advokátní kanceláře a advokáty či notáře v České republice.

1.3. Obrázky jsou licencovány pod FreeDigitalPhotos.net, Pixabay.com či Unsplash.com.

2. Online právní poradna

2.1. Provozovatel webu Muj-Pravnik.cz neposkytuje právní poradenství ani právní služby. Na podstránce Právní poradny máte možnost položit dotaz, který souvisí s Vaší životní situací. Tento dotaz, resp. vyplněný formulář je automaticky přeposílán advokátovi či advokátní kanceláři.

2.2. Vkládání dotazů je bezplatné (zdarma). Vložením dotazu a odeslání formuláře se k ničemu nezavazujete. Advokátní kancelář či advokát Vás může následně kontaktovat s návrhem řešení. Advokát Vám předně zašle informaci o sobě a svých službách, protože se jedná o zákonný požadavek. Klient musí obdržet informaci o advokátovi dříve než dojde k poskytnutí právních služeb. Poté obvykle získáte nezávaznou cenovou nabídku. Následně se rozhodnete, zda služby advokáta či advokátní kanceláře využijete anebo nikoli.

2.3. Po vložení dotazu a odeslání formuláře, jakákoli další komunikace probíhá pouze mezi Vámi a advokátem či advokátní kanceláří. Na webových stránkách Muj-Pravnik.cz neprobíhá žádná komunikace ani interakce. Webový formulář online poradny jednoduše směřuje na e-mailovou adresu advokáta či advokátní kanceláře. Vaše informace tak nejsou dostupné ani uchovávané na webových stránkách.

2.4. Provozovatel webu Muj-Pravnik.cz ani spolupracující subjekty (advokátní kanceláře, advokáti či 3. strany) nejsou povinni zodpovídat Vámi položené dotazy.

2.5. Odpovědi na Vaše dotazy z online poradny nejsou zajišťovány provozovatelem webu Muj-Pravnik.cz. Z naší strany se nejedná o poskytování právních služeb.

2.6. V případě zájmu Vám rádi sdělíme více informací, včetně kontaktních informací na spolupracujícího advokáta či advokátní kancelář. Kontaktujte nás.

3. Vzory smluv

3.1. Provozovatel webu Muj-Pravnik.cz nabízí k prodeji vzory smluv. Jedná se o obecnou právní informaci, která není právní službou, individuální právní službou ani právním doporučením či právním poradenstvím.

3.2. Dle vyjádření ČAK: Každý může nabízet právní informace, avšak pouze advokáti mohou poskytovat právní služby, jak jsou popsány v zákoně o advokacii, přičemž nezáleží na tom, zda je poskytují písemně, ústně elektronicky či jinak. Právní informace mohou být knihy, články, obecná stanoviska, právní rozbory, vzorové smlouvy či vzorové právní listiny.

3.3. Provozovatel webu doporučuje klientům konzultovat svůj právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

3.4. Provozovatel webu neodpovídá za jakékoli případné škody či újmy klientům, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách.

4. Seznam advokátů

3.1. Na podstránce Seznam advokátů vedeme vybrané advokáty a advokátní kanceláře. Nejedná se o oficiální seznam všech advokátů v České republice. Ten jako jediný a oficiální je veden na webových stránkách České advokátní komory na adrese cak.cz. Seznam advokátů na webových stránkách Muj-Pravnik.cz je sestaven dle našich vlastních kritérií. Některé advokátní kanceláře mohou být v seznamu zvýrazněné či umistěné vpředu, a to také na základě jejich poptávky a placené inzerce.

3.2. Na jednotlivé stránce detailu advokáta či advokátní kanceláře může být uveden kontaktní formulář či formulář s možností vložit Váš dotaz. Nejedná se o poskytnutí právní služby, jedná se o automatické nasměrování zprávy na e-mailovou adresu advokáta či advokátní kanceláře (jako je tomu v případě online poradny, viz. Ustanovení 2.)

5. Affiliate zprostředkování obchodu a služeb

4.1. Provozovatel na webu prezentuje nabídku vzorů smluv od společnosti Legito, s.r.o. (IČ: 02649659). Za doporučení klienta, který využije placené služby Legito, získává provozovatel webu Muj-Pravnik.cz provizi.

5. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

5.1. Souhlasíte se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na Vaši elektronickou adresu. Dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

5.2. Souhlasy dle obou předcházejících vět můžete kdykoli odvolat.

5.3. Odeslání žádosti pro registraci pro newsletter, tzv. „právní tipy a rady na e-mail“, projevujete souhlas, aby na registrované údaje (jméno a e-mailová adresa) pro elektronickou komunikaci byla odesílána pravidelně elektronická pošta, která může obsahovat také obchodní sdělení.

5.4. Zrušení odebírání newsletteru je možné kdykoli, a to odeslání žádosti na e-mailovou adresu [email protected] Ve spodní části každého e-mailu je možné se také odhlásit z odebírání newsletteru.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Zpracovávání a uchovávání veškerých údajů je v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.

6.2. Provozovatel je řádně registrovaný na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.3. Kontrolním úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit smluvní (obchodní) podmínky, podmínky užití i zásady ochrany osobních údajů.

7.2. V případě dotazů k obchodním podmínkám a podmínkám užití vám rádi poskytneme bezodkladně veškeré informace.

Tyto obchodní podmínky a podmínky užití jsou platné a účinné od 1. ledna 2019.