Podnikání

Jak začít podnikat jako fyzická či právnická osoba. Obchodní smlouvy o spolupráci, zakládání s.r.o. a OSVČ povinnosti.

Blankosměnka: Co musí obsahovat, použití v praxi a neplatnost

Chcete mít jistotu, že vaše finanční transakce budou vždy zajištěné? Jako dlužník můžete využít blankosměnku k získání potřebného úvěru...

Smluvní pokuta: Náležitosti, maximální výše a praxe

Smluvní pokuta představuje právní institut, který slouží k zajištění plnění závazků ze smluv. Můžete si tak přímo ve smlouvě...

Vymáhání pohledávky: Mimosoudní, soudní, neoprávněné

Půjčili jste někomu peníze? Máte neproplacené faktury po splatnosti? Ať už jste podnikatel, nebo ne, poradíme vám, jak se...

Odstoupení od smlouvy o dílo: podmínky, důvody, náležitosti

Smlouva o dílo představuje společně s kupní smlouvou jednu z nejčastěji uzavíraných smluv. Může se však stát, že některá...

Výpověď pro nadbytečnost: podmínky, náležitosti, odstupné

Problematiku skončení pracovního poměru upravuje zákoník práce, který stanoví hned několik způsobů jeho rozvázání. V praxi jsou obvyklými především...

Zápůjčka od společníka do společnosti: Daně, obsah smlouvy

Potřebujete zvýšit objem peněžních prostředků ve vaší s.r.o. bez navýšení základního kapitálu? Nejčastějším způsobem řešení takové situace je peněžitá...

Výpověď z organizačních důvodů: výpovědní důvody, podmínky, odstupné

Každý podnikatel se musí vyrovnávat s mnoha ekonomickými a konkurenčními tlaky a pružně reagovat na tržní změny. Proto musí...

Odvolání plné moci: Náležitosti a doručení

Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete zjistit, jak vzít zpět plnou moc? Ať už je tomu tak kvůli...

Pracovní doba a doba odpočinku: pravidla, výjimky a zvláštní režimy

Pracovní doba a její právní úprava představují komplexní téma, které se dotýká většiny z nás. Jak se ale na...

Existuje obrana proti deinfluencerům?

V současné době vzrůstá nátlak na influencery, aby byli autentičtější. Mnozí z nich se tudíž namísto propagace produktů přiklání...

Neoprávněné negativní recenze: jak se proti nim bránit

Na každého e-shopaře či prodejce zboží a služeb on-line mají nesporně významný vliv recenze pocházející od spotřebitelů. Díky nim...

Nákup lajků, followerů a facebookové stránky: Žaloby a pokuty

V současné době si většina společností či živnostníků uvědomuje, že jeden z nejúčinnějších způsobů propagace produktů a služeb představují...
Send this to a friend