Nejčtenější

Nejčtenější články na našem webu pomáhají čtenářům zorientovat se v častých ale složitých právních problémech, jako je např. určování otcovství, pracovní úraz či výpověď z nájmu.

Výpověď pro nadbytečnost: podmínky, náležitosti, odstupné

Problematiku skončení pracovního poměru upravuje zákoník práce, který stanoví hned několik způsobů jeho rozvázání. V praxi jsou obvyklými především...

Výpověď z organizačních důvodů: výpovědní důvody, podmínky, odstupné

Každý podnikatel se musí vyrovnávat s mnoha ekonomickými a konkurenčními tlaky a pružně reagovat na tržní změny. Proto musí...

Pracovní doba a doba odpočinku: pravidla, výjimky a zvláštní režimy

Pracovní doba a její právní úprava představují komplexní téma, které se dotýká většiny z nás. Jak se ale na...

Kupní smlouva na kočku: co obsahuje, předkupní právo, záruka

Ať už v případě štěněte, jehož koupě je častější, nebo kotěte, vám doporučujeme uzavřít kupní smlouvu. Co má obsahovat...

Nárok na odstupné: podmínky, výše, specifika

Chcete se zaměstnancem ukončit pracovní poměr? Obdrželi jste od zaměstnavatele výpověď? Pak byste měli znát situace, za kterých vzniká...

Neoprávněné negativní recenze: jak se proti nim bránit

Na každého e-shopaře či prodejce zboží a služeb on-line mají nesporně významný vliv recenze pocházející od spotřebitelů. Díky nim...

Nákup lajků, followerů a facebookové stránky: Žaloby a pokuty

V současné době si většina společností či živnostníků uvědomuje, že jeden z nejúčinnějších způsobů propagace produktů a služeb představují...

Smlouva o půjčce: Prodlení, rozdíly, úroky, spotřebitelský úvěr

Smlouva o půjčce může mít dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) dvě základní formy, tj. smlouva o zápůjčce...

Příjem z pronájmu nemovitosti: Daně, slevy, náklady

Pokud pronajímáte svou nemovitost, je nutné, jako všechny příjmy nad 50 000 Kč ročně, příjem z pronájmu nemovitosti danit....

Kdy závěť není vhodná: Korporace, svěřenecký fond, nadace

Závěť je vůbec nejčastější formou vyjádření poslední vůle zůstavitele. K jejímu sepsání není třeba ani úředního ověření podpisu. Stačí...

Promlčení dluhu: 3 nebo 10 let? Exekuce, půjčka, judikatura

Jedním ze stěženích institutů moderního právního státu je institut promlčení dluhu. Jedná se o způsob, jak náš právní řád...

Kdy je e-mail považovaný za doručený: práva, povinnosti, prevence

Zasíláte někomu návrh na uzavření smlouvy či žádost o prominutí dluhu? Potřebujete odstoupit od smlouvy? Obeznámili jste příjemce e-mailem?...
Send this to a friend