Vzory smluv a dokumentů 2020

vzory smluv za 199 Kč zpracované advokátní kanceláří

Kupní smlouva

Smlouva pro převod vlastnického práva mezi občany či podnikateli. Nutné uvést předmět koupě i cenu.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo pro jednorázové i opakované zakázky - software, grafika, dodání služeb či rekonstrukce bytu?

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti, která je vhodná pro příležitostní a pravidelné práce.

Nájemní smlouva

Vhodné pro pronájem bytu, automobilu či jiné věci. Na dobu určitou i neurčitou.

Podnájemní smlouva

Nejčastěji se uzavírá smlouva o podnájmu bytu. Pronajímaný byt poskytuje pronajímatel za úplatu nájemci.

Smlouva o zřízení služebnosti

Dříve věcné břemena, dnes služebnosti. Pokud zřizujete právo užívání cizí věci nebo cesty vedoucí přes cizí pozemek.

Smlouva o převodu podílu

Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným upravuje druhy a výši podílů společníků.

Komisionářská smlouva

Komise je smlouva, kterou se komisionář zavazuje pro komitenta svým jménem, ale na jeho účet a na jeho riziko obstarat určitou záležitost.

Darovací smlouva

Darovací smouva na movité i nemovité věci, např. auto, byt nebo pozemek. Vzor smlouvy k okamžitému použití.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí být písemná. Zakládá vztah zaměstnavatele a zaměstnance.

Dohoda o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce na maximálně 300 hodin, včetně další zákonně povinných úprav.

Dohoda o konkurenční doložce

V případě, že potřebujete ochránit své obchodní tajemství, know-how, či zabránit přetažení zaměstnance ke konkurence.

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva se nejčastěji používá při koupi nemovitosti a zakládá práva a povinnosti obou stran.

Smlouva o tiché společnosti

Tichý společník se zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti.

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu, nejčastěji jednatele společnosti.

Smlouva o obchodním zastoupení

Ideální pro uzavření smlouvy s obchodním zástupcem, který je nezávislý podnikatel.

99+ lehce upravitelných vzorů smluv

Vzory smluv, které poskytly advokátní kanceláře. Snadno si vzor přizpůsobíte na míru.