VZORY SMLUV 2023

vzor smlouvy, dohody, podání a dalších dokumentů

Hledáte vzor smlouvy, dokumentu, formuláře či podání? Nabízíme vám vybrané vzorové dokumenty, které využijete pro řešení častých životních, pracovních i osobních situací. Každý vzor smlouvy je zpracován dle platných právních předpisů a zároveň obsahuje vhodná ustanovení, která posílí vaší právní jistotu. Každá smlouva obsahuje také detailní instrukce k vyplnění. Vzory smluv jsou aktuální pro rok 2023. Vzorové dokumenty jsme připravili již s ohledem na legislativu a právní změny v roce 2023. Vzory smluv jsou rovněž přizpůsobeny novému občanskému zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb.).

Aktuální pro 2023

Vzory smluv jsou připraveny tak, aby byly v souladu s aktuálními právními předpisy. Obsahují všechny povinné náležitosti.

Úprava a tisk

Vzor smlouvy si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro doplnění, další úpravy a tisk.

Návod a bonusy

Získáte návod, jak vzor smlouvy vyplnit a vylepšit. Součástí vzorů jsou také pomocné komentáře.

VZORY SMLUV KE STAŽENÍ

Vyberte si vzor smlouvy, který potřebujete

DAROVACÍ SMLOUVA

Vzor darovací smlouvy na movité i nemovité věci, např. auto, byt, dům, pozemek nebo finanční hotovost. Vzor obsahuje také vedlejší ustanovení (např. zřízení služebnosti, stanovení příkazu, zákaz prodeje atp.), kterými můžete smlouvu vylepšit.

ZÁVĚŤ

Vzorová závěti ve třech variantách jako závěť na veškerý majetek, pouze na vybraný majetek či na finanční hotovost. Obsahuje také vedlejší ustanovení (např. stanovení příkazu, vydědění), kterými můžete závěť rozšířit a doplnit.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzor dohody o pracovní činnosti (DPČ) v rozsahu průměrně 20 hodin týdně. Vzor obsahuje také vedlejší ustanovení (např. vymezení autorského práva, povinnost mlčenlivosti, GDPR, ochrana osobních údajů atd.), kterými lze DPČ vylepšit.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Vzor dohody o provedení práce (DPP) v rozsahu maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Vzor obsahuje také vedlejší ustanovení (např. vymezení autorského práva, povinnost mlčenlivosti, ochrana osobních údajů atd.).

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Vzor nájemní smlouvy připravený pro sjednání nájmu v bytě, v pokoji či nájmu v nebytové jednotce. Můžete snadno rozšířit o předpřipravená vedlejší ustanovení (např. automatické prodloužení nájmu, upravení počtu spolubydlících atp.).

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA NA BYT

Vzor podnájemní smlouvy připravený pro sjednání podnájmu v bytě. Vzorový dokument můžete snadno rozšířit o předpřipravená vedlejší ustanovení (např. počet spolubydlících, zákaz či možnost dalšího podnájmu atp.).

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Vzor smlouvy o spolupráci vhodný zejména pro obchodní vztahy dodavatele a odběratele, programátorských či grafických služeb, marketingových aktivit, včetně spolupráce s influencery na sociálních sítích.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele řeší zejména zdanění, dovolenou, pracovní poměr či souběh funkcí jednatel a zaměstnavatel v jedné osobě. Nejčastěji je využíván ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.).

SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU

Vzor smlouvy o převodu podílu ve společnosti s.r.o. Vhodný zejména pro malé s.r.o. pro úplatné převody podílu (např. prodej s.r.o., nákup s.r.o., vstup nového společníka, atp.). Upravuje práva a povinnosti převodce a nabyvatele pro hladký převod.

REZERVAČNÍ SMLOUVA

Vzor smlouvy o rezervaci nemovitosti (bytu, domu, pozemku) pro prodejce anebo kupujícího. Výhodná pro obě strany. Jednoduchá smlouva hodná pro rezervaci nemovitosti bez realitní kanceláře i makléře.

SMLOUVA O DÍLO

Vzor smlouvy o dílo je vhodný zejména pro objednatele či zhotovitele pro hmotné věci, pro služby či software (stavební práce, rekonstrukce, opravu automobilu, vytvoření fotografie, obrazu, sochy, překlad textu, vytvoření videoklipu, atp.).

NÁVRH NA ROZVOD

Vzor návrhu na rozvod je často využíván pro bezkonfliktní rozvody manželství, rozvody dohodou a majetkově vyřešené rozvody (bez dětí). Vzor obsahuje také praktického průvodce, který vás provede vyplněním i všemi dalšími náležitostmi.

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM UŽÍVÁNÍ BYTU

Vzor smlouvy o bezúplatném užívání bytu je vhodný pro případy, kdy chcete poskytnout byt zdarma k bydlení, např. rodinným příslušníkům nebo osobám blízkým. Smlouva zakotvuje písemně řadu práv a povinností.

SMLOUVA O ODPOVĚDNÉM ZÁSTUPCI

Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce řeší vztah mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem, který ještě nesplňuje požadavky stanovené zákonem, např. nemá odbornou způsobilost (často v restauratérství).

Vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla

Smlouva o vytvoření fotografického díla se používá tam, kde objednatel požaduje vytvoření fotografií tzv. na zakázku. Jednoduše stanovíte, kdy a kde se bude fotit, kdy a jak budou fotky předány, kolik a jak za ně objednatel zaplatí.

Vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie (Model Release)

Smlouva o pořízení a užití fotografie (Model Release) má za cíl určit podmínky, za kterých model (fotografovaná osoba) vysloví souhlas s užíváním fotografie a zároveň bude naplněný (obchodní) záměr fotografa.

Vzor smlouvy o převodu doménového jména

Vzor o smlouvy o převodu doménového jména slouží k tomu, aby nabyvatel převzal doménové jméno a veškerá práva a převodci zaplatil za doménu smluvenou cenu. Úplatný převod www domény druhého řádu.

Vzor smlouvy o účetnictví

Smlouva o účetnictví je vhodná pro účetní freelancery a malé firmy, které zajišťují pravidelné účetní a daňové služby podnikateli. Vhodná také pro podnikatele, kteří chtějí smluvně upravit vztah se svoji účetní.

Nejčastější dotazy a odpovědi ke vzorům smluv

Proč neposkytujete vzory smluv zdarma?

Vzory zdarma jsou bezplatné a samozřejmě přitahují pozornost mnohých. Bohužel však skrývají velká rizika, která mohou způsobit ještě větší problémy než právě řešíte.

Díky anonymitě na internetu může téměř kdokoli nahrát na webovou stránku vzor smlouvy a poskytnout ho zdarma. Vzory smluv byste měli stahovat pouze od kvalitních a prověřených advokátů.

Internet nedokáže rozlišit, zda je vzor smlouvy platný a bez chyb. Skrze vyhledávač Google či Seznam tak můžete najít webové stránky se vzory smluv, které jsou sice zdarma, ale nejsou již platné či obsahují právní chyby. Právní předpisy naši zákonodárci poměrně často aktualizují, dochází k novelizacím a smlouvy je proto nutné připravovat vždy k aktuálnímu právnímu stavu. Bohužel váš internetový vyhledávač toto nerozpozná a vy pravděpodobně také ne. Je třeba proto volit vzor, který pochází z důvěryhodného zdroje.

Jaké jsou nejčastější vzory smluv?

Mezi časté vzory smluv, které jsou klienty žádané, patří kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, uznání dluhu, nájemní smlouva a pracovní smlouva.

Send this to a friend