VZORY SMLUV 2021

vzory smluv, podání a dokumentů

Hledáte vzor smlouvy, dokumentu, formuláře či podání? Nabízíme vám vybrané vzorové dokumenty, které využijete pro řešení častých životních, pracovních i osobních situací. Každý vzor smlouvy je zpracován dle platných právních předpisů a zároveň obsahuje vhodná ustanovení, která posílí vaší právní jistotu. Každá smlouva obsahuje také detailní instrukce k vyplnění.

Vzory smluv jsou aktuální pro rok 2021. Vzory smluv jsou rovněž přizpůsobeny novému občanskému zákoníku – zákonu č. 89/2012 Sb.

Darovací smlouva

Vzor darovací smlouvy na movité i nemovité věci, např. auto, byt, dům, pozemek nebo finanční hotovost. Vzor obsahuje také vedlejší ustanovení (např. zřízení služebnosti, stanovení příkazu, zákaz prodeje atp.), kterými můžete smlouvu vylepšit.

Vzor nájemní smlouvy

Vzor nájemní smlouvy připravený pro sjednání nájmu v bytě, v pokoji či nájmu v nebytové jednotce. Vzorový dokument můžete snadno rozšířit o předpřipravená vedlejší ustanovení (např. automatické prodloužení nájmu, upravení počtu spolubydlících atp.).

Závěť - vzorový dokument

Vzorový dokument závěti, který je připravený ve třech variantách jako závěť na veškerý majetek, pouze na vybraný majetek či na finanční hotovost. Vzor obsahuje také vedlejší ustanovení (např. stanovení příkazu, vydědění, svěřenské nástupnictví atd.), kterými můžete závěť v případě potřeby rozšířit a doplnit.

Vzor dohody o provedení práce (DPP)

Vzor dohody o provedení práce je vhodný zejména pro zaměstnavatele, podnikatele a freelancery, kteří chtějí navázat volnější pracovní vztah s novým zaměstnancem v rozsahu maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Vzor obsahuje také vedlejší ustanovení (např. vymezení autorského práva, povinnost mlčenlivosti, ochrana osobních údajů atd.), kterými můžete dohodu o provedení práce v případě potřeby rozšířit a doplnit.

Vzor podnájemní smlouvy na byt

Vzor podnájemní smlouvy připravený pro sjednání podnájmu v bytě. Vzorový dokument můžete snadno rozšířit o předpřipravená vedlejší ustanovení (např. počet spolubydlících, zákaz či možnost dalšího podnájmu atp.).

Vzor smlouvy o spolupráci

Vzor smlouvy o spolupráci vhodný zejména pro obchodní vztahy dodavatele a odběratele, programátorských či grafických služeb, marketingových aktivit, včetně spolupráce s influencery.

Vzor smlouvy o dílo

Vzor smlouvy o dílo je vhodný zejména pro objednatele či zhotovitele pro hmotné věci, pro služby či software. Může se jednat o stavební práce, rekonstrukce, opravu automobilu, vytvoření fotografie, obrazu, sochy, překlad textu, vytvoření videoklipu, atp.

Vzor návrhu na rozvod (dohodou nebo sporný)

Vzor návrhu na rozvod je často využíván pro bezkonfliktní rozvody manželství, rozvody dohodou a majetkově vyřešené rozvody (bez dětí). Vzor obsahuje také praktického průvodce, který vás provede vyplněním i všemi dalšími náležitostmi.

PARTNERSKÉ VZORY SMLUV

Rádi bychom vám nabídli více možností při výběru vzorových smluv a dokumentů, a proto jsme se rozhodli umožnit vám také možnost zakoupení vzorů smluv u našich partnerů.

Jak fungují partnerské vzory smluv

1. Vyberete smlouvu

Vyberte si vzor smlouvy, který potřebujete. Na výběr máte více jak 100 vzorů smluv, dokumentů a podání.

2. Nastavíte smlouvu

Kliknutím myší zvolíte, zda smlouvu chcete výhodnou pro kupujícího, prodávajícího či vyváženou.

3. Úpravy online

Vzor smlouvy upravíte v online editoru pomocí instrukcí. Doplníte údaje, které potřebujete. Můžete připsat i vlastní ustanovení.

4. Výsledek si uložíte

Rozpracovaný vzor smlouvy si můžete uložit v online administraci po zadání vašeho e-mailu. Kdykoli se k němu můžete vrátit.

5. Úhrada platby

Následně budete vyzváni k zaplacení částky 199 Kč bez DPH (240,79 Kč vč. DPH). Žádné další skryté poplatky.

6. Vzor si stáhnete

Vzor smlouvy si stáhněte ve formátu PDF či Word. V případě zájmu získáte i kontakt na advokátní kancelář pro další úpravy.

Níže máte možnost vybrat si ze vzorů smluv, které jsou editovatelné online, můžete si je tedy přizpůsobit přímo v internetovém prohlížeči. Následně si je uložíte do PDF či Word a vytisknete. Smlouvu lze také jedním kliknutím upravit, aby byla výhodnější pro 1) kupujícího 2) prodávajícího 3) vzájemně vyvážená. Toto je skvělé pro případy, kdy chcete posílit právní jistotu a upravit práva a povinnosti ve prospěch některé ze smluvních stran. V případě zájmu můžete smlouvu konzultovat, ověřit a doupravit přímo s advokátem.

Nejstahovanější vzory smluv

Kupní smlouva

Smlouva pro převod vlastnického práva mezi občany či podnikateli. Nutné uvést předmět koupě i cenu.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo pro jednorázové i opakované zakázky - software, grafika, dodání služeb či rekonstrukce bytu?

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti, která je vhodná pro příležitostní a pravidelné práce.

Nájemní smlouva

Vhodné pro pronájem bytu, automobilu či jiné věci. Na dobu určitou i neurčitou.

Podnájemní smlouva

Nejčastěji se uzavírá smlouva o podnájmu bytu. Pronajímaný byt poskytuje pronajímatel za úplatu nájemci.

Smlouva o zřízení služebnosti

Dříve věcné břemena, dnes služebnosti. Pokud zřizujete právo užívání cizí věci nebo cesty vedoucí přes cizí pozemek.

Smlouva o převodu podílu

Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným upravuje druhy a výši podílů společníků.

Komisionářská smlouva

Komise je smlouva, kterou se komisionář zavazuje pro komitenta svým jménem, ale na jeho účet a na jeho riziko obstarat určitou záležitost.

Darovací smlouva

Darovací smouva na movité i nemovité věci, např. auto, byt nebo pozemek. Vzor smlouvy k okamžitému použití.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva musí být písemná. Zakládá vztah zaměstnavatele a zaměstnance.

Dohoda o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce na maximálně 300 hodin, včetně další zákonně povinných úprav.

Dohoda o konkurenční doložce

V případě, že potřebujete ochránit své obchodní tajemství, know-how, či zabránit přetažení zaměstnance ke konkurence.

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva se nejčastěji používá při koupi nemovitosti a zakládá práva a povinnosti obou stran.

Smlouva o tiché společnosti

Tichý společník se zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti.

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu, nejčastěji jednatele společnosti.

Smlouva o obchodním zastoupení

Ideální pro uzavření smlouvy s obchodním zástupcem, který je nezávislý podnikatel.

99+ lehce upravitelných vzorů smluv

Vzory smluv, které poskytly advokátní kanceláře. Snadno si vzor přizpůsobíte na míru.

Nejčastější dotazy a odpovědi

Proč neposkytujete vzory smluv zdarma?

Vzory zdarma jsou bezplatné a samozřejmě přitahují pozornost mnohých. Bohužel však skrývají velká rizika, která mohou způsobit ještě větší problémy než právě řešíte.

Díky anonymitě na internetu může téměř kdokoli nahrát na webovou stránku vzor smlouvy a poskytnout ho zdarma. Vzory smluv byste měli stahovat pouze od kvalitních a prověřených advokátů.

Internet nedokáže rozlišit, zda je vzor smlouvy platný a bez chyb. Skrze vyhledávač Google či Seznam tak můžete najít webové stránky se vzory smluv, které jsou sice zdarma, ale nejsou již platné či obsahují právní chyby. Právní předpisy naši zákonodárci poměrně často aktualizují, dochází k novelizacím a smlouvy je proto nutné připravovat vždy k aktuálnímu právnímu stavu. Bohužel váš internetový vyhledávač toto nerozpozná a vy pravděpodobně také ne. Je třeba proto volit vzor, který pochází z důvěryhodného zdroje.

Jaké jsou nejčastější vzory smluv?

Mezi časté vzory smluv, které jsou klienty žádané, patří kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, uznání dluhu, nájemní smlouva a pracovní smlouva.

Send this to a friend