Vzory smluv

Kupní a darovací smlouvy

 • Kupní smlouva
 • Darovací smlouva
 • Smlouva o budoucí kupní smlouvě
 • Rámcová kupní smlouva
 • Směnná smlouva
 • Smlouva o úschově
 • Smlouva o postoupení pohledávky

Pracovní smlouvy

 • Pracovní smlouva
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené prostředky a věci
 • Výpověď z pracovního poměru
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • Mzdový výměr
 • Rozhodnutí zaměstnavatele o čerpání dovolené
 • Oznámení o překážkách v práci
 • Dohoda o konkurenční doložce
 • Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu

Smlouvy pro online podnikatele

 • Smlouva o převodu doménového jména
 • Smlouva o postoupení práv k software

Ochrana know-how

 • Prohlášení o autorství
 • Licenční smlouva
 • Dohoda o mlčenlivosti
 • Smlouva o tichém společenství

Rodinné záležitosti a rozvody

 • Návrh na rozvod manželství
 • Návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilým dětem
 • Žaloba o vypořádání společného jmění manželů
 • Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí
 • Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů  úpravě společného bydlení

Pohledávky, dluhy a zajištění

 • Smlouva o postoupení pohledávky
 • Přežalobní upomínka
 • Smlouva o zápůjčce
 • Směnka vlastní
 • Zástavní smlouva
 • Uznání dluhu

Nemovitosti

 • Kupní smlouva
 • Darovací smlouva
 • Smlouva o úschově
 • Smlouva o rezervaci nemovitosti
 • Smlouva o stavbě domu
 • Zástavní smlouva
 • Smlouva o zřízení služebnosti
 • Smlouva o právu stavby

Chcete přístup k těmto a dalším vzorům smluv?

Každý jednotlivý vzor byl zpracován advokátem a je k dispozici v ceně 199 Kč. Pro výběr konkrétního vzoru klikněte zde.

Akce: Měsíční členství v ceně 199 Kč obsahuje 5 vzorů smluv dle vašeho výběru (členství lze kdykoli zrušit). Chci zkusit měsíční členství!