Vzor: Čestné prohlášení o darování peněz

Čestné prohlášení o darování peněz je písemný dokument, ve kterém osoba (darující) vyjádří svůj záměr darovat peníze nebo finanční prostředky jiné osobě (obdarované) bez očekávání nějakého protiplnění. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Čestné prohlášení o darování peněz

Aktuální pro rok 2024

Vzorový dokument čestné prohlášení o darování peněz je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor čestného prohlášení o darování peněz si stáhnete ve formátu .docx. Snadno upravíte a vytisknete.

Návod

Získáte návod, jak vzor čestné prohlášení o darování peněz vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor čestného prohlášení o darování peněz s bonusy

 • Vzorový dokument čestné prohlášení o darování peněz k doplnění
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit čestné prohlášení

Původní cena: 249 Kč

Aktuální cena: 199 Kč

Co získáte

Vzor čestné prohlášení o darování peněz

Čestné prohlášení o darování peněz je písemný dokument, ve kterém osoba (darující) vyjádří svůj záměr darovat peníze nebo finanční prostředky jiné osobě (obdarované) bez očekávání nějakého protiplnění. Čestné prohlášení o darování peněz může být použito jako důkazní materiál v případě sporů nebo pro zápis do veřejných rejstříků, například pro zdanění daru.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorového dokumentu jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení. Díky těmto komentářům snadno doplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů v čestném prohlášení, které zvýší vaši právní jistotu.

Volitelná úprava uznání dluhu

Čestné prohlášení je často vyhotovováno proto, aby se zjistilo, odkud získal obdarovaný peníze. Může jít např. o dar jednomu z manželů, který pak nebude spadat do společného jmění manželů a čestné prohlášení pak bude mít vliv na majetkové vypořádání manželů při rozvodu. Nebo půjde o dar na projekt neziskové organizace, který si bude možno odečíst z daní. Proto je někdy vhodné do čestného prohlášení začlenit i účel darování.

Do vzoru snadno vložíte ustanovení o účelu darování, které zvýší vaší právní jistotu.

Snadno upravitelný vzor

Vzor čestného prohlášení o darování peněz je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Na míru od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným dokumentům od advokáta.

Na míru od advokáta
od 1500 Kč

Konzultace a příprava právního dokumentu na míru od advokáta by klienta vyšla na 1500 - 2500 Kč dle náročnosti a potřeb. Výhoda je v individuálním přístupu a specifikaci konkrétních požadavků s konzultacemi.

 • Právní dokument na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor + bonusy
za 199 Kč

Vzor čestné prohlášení o darování peněz získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše upravovat a obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

 • Vzor smlouvy je připravný dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend