Vzor odvolání daru pro nevděk a nouzi

Vzor odvolání daru pro nevděk nebo odvolání daru pro nouzi je pro případy, kdy nelze uzavřít dohodu. Součástí je i výzva k vrácení daru. Vhodné pro urgování nově vyvstalé situace a informování obdarovaného o dalších možných právních důsledcích. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Vzor odvolání daru pro nevděk / nouzi

Aktuální pro rok 2024

Vzor odvolání daru je plně v souladu s právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor odvolání daru si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro úpravu a tisk.

Návod

Získáte návod, jak odvolání daru vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor odvolání daru s bonusy

 • Vzor odvolání daru pro nevděk
 • Vzor odvolání daru pro nouzi
 • BONUS: Jak zdůvodnit odvolání daru pro nevděk a nouzi

Cena: 199 Kč vč. DPH

Akční cena: 99 Kč vč. DPH

Bonus zdarma

Jak zdůvodnit odvolání daru

Odvolání daru pro nevděk je ze zákona přípustné pouze za určitých podmínek. Podmínky rozepisujeme i s praktickými příklady. Vysvětlujeme, kdy se jedná o dobré mraky a kdy se o dobré mravy nejedná,

Za nouzi je považována situace, kdy dárce nikoliv vlastním zaviněním nemá na nutnou výživu vlastní, případně na nutnou výživu osob, které je povinen vyživovat ze zákona. Blíže vysvětlujeme, co je nutná výživa, zákonnou limitaci výše částky, kterou může obdarovaný požadovat nebo možnost obdarovaného zprostit se povinnosti dar vydat. Uvádíme praktické příklady.

Uvádíme také postup, jak úspěšně doručit odvolání daru a výzvy.

Smlouva / Konzultace od advokáta anebo Vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným smlouvám od advokáta a konzultacím.

Smlouva / Konzultace od advokáta
od 1500 Kč

Konzultace a příprava odvolání daru od advokáta by klienta vyšla na 1500 - 5500 Kč dle náročnosti, potřeb a individuálních okolností předchozího darování. Výhoda je v individuálním přístupu a specifikaci konkrétních požadavků.

 • Odvolání daru na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor odvolání daru
od 99 Kč

Vzor odvolání daru pro nevděk nebo odvolání daru pro nouzi je pro případy, kdy nelze uzavřít dohodu. Součástí je i výzva k vrácení daru. Cenově dostupná varianta pro zurgování situace a informování obdarovaného o dalších možných právních důsledcích.

 • Vzor odvolání daru je dle aktuálních právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend