Vzor: Smlouva o převodu podílu ve společnosti s.r.o.

Vzor o převodu podílu ve společnosti s.r.o. upravuje úplatný převod mezi převodcem a nabyvatelem. Je vhodný pro malé s.r.o., kde dochází k jednoduchému převodu podílu (prodej s.r.o., vstup nového společníka, atp.). Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Vzor smlouvy o převodu podílu ve společnosti s.r.o.

Aktuální pro rok 2024

Vzor smlouvy o převodu podílu je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor smlouvy o převodu podílu si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro úpravu a tisk.

Návod

Získáte návod, jak vzor smlouvy o převodu podílu vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor smlouvy o převodu podílu ve společnosti s.r.o. s bonusy

 • Vzor smlouvy o převodu podílu ve společnosti s.r.o.
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit smlouvu

Standardní cena: 390 Kč

Aktuální cena: 290 Kč

Co získáte

Vzor smlouvy o převodu podílu ve společnosti s.r.o.

Vzor smlouvy je vhodný pro každého, kdo chce uzavřít smlouvu o převodu podílu ve společnosti s ručením omezením na třetí osobu. Náš vzor je stručný a jasný. Hodí se tam, kde podíl není vyjádřen kmenovým listem.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorových dokumentů jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení. Díky těmto komentářům snadno doplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů ve smlouvě o převodu podílu, které zvýší vaši právní jistotu.

Volitelná vedlejší ustanovení

Vzor smlouvy o převodu podílu ve společnosti s.r.o. můžete rozšířit o tzv. vedlejší ustanovení, která slouží k úpravě práv a povinností převodce či nabyvatele. V samostatném dokumentu jsme připravili návod, jak vzorový dokument doplnit o tyto nejčastější případy.

 • Povinnost mlčenlivosti a důvěrné informace
 • Výhrada vlastnického práva

Ustavení jsme připravili tak, abyste je jednoduše zkopírovali a vložili do vzoru smlouvy o převodu podílu.

Snadno upravitelný vzor

Vzor smlouvy o převodu podílu ve společnosti s.r.o. je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Smlouva od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným smlouvám od advokáta.

Smlouva od advokáta
od 3500 Kč

Konzultace a příprava smlouvy na míru od advokáta by klienta vyšla na 3500 - 10500 Kč dle náročnosti a potřeb. Výhoda je v individuálním přístupu a specifikaci konkrétních požadavků s konzultacemi a postupným dopracováním smlouvy k finální spokojenosti klienta.

 • Smouva na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor smlouvy + bonusy
za 290 Kč

Vzor o převodu podílu ve společnosti je vhodný pro s.r.o., kde dochází k jednoduchému převodu podílu (prodej s.r.o., vstup nového společníka, atp.). Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše upravovat a obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

 • Vzor smlouvy je připravný dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend