Vzorové obchodní podmínky pro e-shop

a související právní dokumenty

Vzorové obchodní podmínky pro e-shopy a související dokumenty (ochrana osobních údajů, GDPR, Cookies), reklamační řád a formuláře pro reklamaci a odstoupení od smlouvy pomáhají provozovatelům internetového obchodu splnit zákonem stanovené požadavky a současně chrání nejen nakupujícího, ale také prodávajícího.

Právně v souladu 2024

Obsahují veškeré právní náležitosti pro legální a bezpečný provoz e-shopu prodávající zboží.

Chráníme e-shopaře

Vzorové dokumenty sepsané tak, aby zvyšovaly vaši právní jistotu jako prodávajícího.

Snadno doplníte

Díky pomocným komentářům si přizpůsobíte vzory snadno a bez dlouhého vymýšlení.

Vzorové obchodní podmínky a dokumenty pro e-shop

Co obsahují vzorové dokumenty pro e-shop

Obchodní podmínky pro e-shop

890 Kč

1290 Kč

Obsahují informace o procesu nákupu, uzavření kupní smlouvy, platbě, dopravě i dalších právech a povinnostech prodávajícího a kupujícího.

Ochrana osobních údajů

290 Kč

390 Kč

Informuje zákazníky o tom, jakým způsobem jsou jejich osobní údaje shromažďovány, zpracovávány, ukládány a chráněny.

Reklamační řád

190 Kč

290 Kč

Reklamační řád upravuje způsob uplatnění práv z vadného plnění (tj. reklamace) ze strany kupujícího vůči prodávajícímu.

Jak si vylepšit VOP pro e-shopaře

249 Kč

390 Kč

Příklady, jak si vylepšit obchodní podmínky, vč. konkrétního znění ustanovení. Cílem je zvýšení právní jistoty na straně e-shopu, tj. prodávajícího.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

149 Kč

199 Kč

Umožňuje zákazníkům e-shopu jednoduše odstoupit od smlouvy ze zákonných podmínek.

Formulář pro uplatnění reklamace

149 Kč

199 Kč

Umožňuje zákazníkům e-shopu dle zákona reklamovat zakoupené zboží nebo služby, které jsou vadné nebo nesplňují očekávání.

CO VŠE OBSAHUJÍ VZOROVÉ DOKUMENTY PRO E-SHOP

 • Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop pro prodej zboží
 • Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop pro poskytování služeb
 • Ochrana osobních údajů (GDPR a Cookies) + návod
 • Reklamační řád
 • Jak si vylepšit obchodní podmínky o specifická ustanovení
 • Formulář pro uplatnění reklamace
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop (prodej zboží nebo poskytování služeb)

Náhledové obrázky vzorového dokumentu Všeobecných obchodních podmínek. Záměrně rozmazané, slouží pouze pro náhled. Zobrazeny 4 stránky z celkových 14.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro e-shop jsou souborem pravidel, které definují vztah mezi provozovatelem e-shopu a jeho zákazníky. Tyto podmínky obsahují informace o procesu nákupu, uzavření kupní smlouvy, platebních metodách, možnostech dopravy i dalších právech a povinnostech prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky nabízíme speciálně upravené pro internetové portály, které prodávají zboží i webové portály, které poskytují služby (vč. individuální služeb na míru, či opakovaných služeb).

Obchodní podmínky by měly být snadno dostupné na webových stránkách e-shopu a zákazníci by je měli mít možnost přečíst před dokončením nákupu.

Co upravujeme v obchodních podmínkách

 • Identifikace provozovatele e-shopu (prodávajícího)
 • Jak probíhá uzavření kupní smlouvy on-line
 • Cenové a platební podmínky
 • Přeprava zboží
 • Uživatelský účet (registrace zákazníka)
 • Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
 • Pravidla recenzí (zákonná pravidla)
 • Autorská práva a licence k fotografiím a videím
 • Jak se řeší spory se spotřebiteli

Jak si vylepšit obchodní podmínky a posílit postavení e-shopaře

V tomto dokumentu uvádíme příklady, jak si vylepšit všeobecné obchodní podmínky včetně konkrétního znění ustanovení. Jejich účelem je zvýšení právní jistoty na straně e-shopu, tj. prodávajícího, přičemž se jedná o specifické situace.

 • Dárky “zdarma” k objednávce
 • Prodej alkoholu a tabákových výrobků kupujícím starším 18ti let
 • Zjevná chyba v kupní ceně
 • Personalizované kupní ceny
 • Ověření zájmu o objednávku při určité výši kupní ceny
 • Přechod nebezpečí škody na zboží před převzetím
 • Doprava zdarma při minimální Objednávce a následné částečné odstoupení zákazníka
 • Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího
 • Vyšší moc
 • Zajištění zpětného odběru některých výrobků
 • Povinnost Kupujícího vrátit obal, který je součástí Zboží
 • Řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy mezi podnikateli
 • Návod ke Zboží
 • Prodej digitálního obsahu (pouze u VOP pro služby)

Ukázka z části Sekce III. VOP - Uzavření Smlouvy - Dárky zdarma k objednávce
3.15. Zákazník obdrží dárek zdarma (dále jen “Dárek”) k Objednávce s minimální hodnotou ………………., pokud s ním vyjádří souhlas kliknutím na tlačítko, popřípadě tlačítka, s názvem “..........................” nebo “..........................”. Dárek Zákazník obdrží společně s Objednávkou na základě darovací smlouvy s rozvazovací podmínkou. V případě, že Zákazník odstoupí od Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, darovací smlouva přestává být účinnou, tj. dojde k jejímu odvolání ze strany Prodávajícího, a Zákazník je povinen vrátit Dárek společně se Zbožím Prodávajícímu.

Ochrana osobních údajů (GDPR a Cookies)

Náhledové obrázky vzorového dokumentu Ochrana osobních údajů. Záměrně rozmazané, slouží pouze pro náhled. Zobrazeny 4 stránky z celkových 6.

Dokument o ochraně osobních údajů (nazývaný často také Zásady ochrany osobních údajů) je klíčovým dokumentem pro každý e-shop. Informuje zákazníky o tom, jakým způsobem jsou jejich osobní údaje shromažďovány, zpracovávány, ukládány a chráněny. V České republice (a celé Evropské unii) je tento dokument povinný dle zákona i dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR.

V informačním dokumentu Ochrana osobních údajů uvádíme (1) příklady souborů cookies, které můžete využívat na e-shopu a (2) příklady zpracovatelů shromážděných souborů cookies.

Cookies

Předvyplněná tabulka s Cookies s informacemi (název, vydavatel, popis a účel, typ souboru) rozdělená do kategorií (nezbytné, analytické a reklamní cookies), do které vyplníte dobu uložení cookies.

 • Nezbytné Cookies (používáte např. CookiesOK, previous URL, atd.)
 • Analytické Cookies (používáte např. Google Analytics, Google Tag Manager, Google reCaptcha, Smartlook, atd.)
 • Reklamní Cookies (používáte např. Google Ads, Adwords, TikTok Ads, Facebook Ads, Zbozi.cz, Heureka.cz, atd.)

Zpracovatelé

Příklady častých zpracovatelů shromážděných souborů cookies, které české e-shopy obvykle využívají. Uvádíme konkrétní či oborové, abyste mohli snadněji doplnit ty, které využíváte s provozem e-shopu.

 • Google Suite Apps pro e-maily a kancelářský balík
 • Webhosting
 • Platební brány a fakturační systémy
 • E-mailové systémy pro rozesílky
 • Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

Upozornění: Jedná se o výčet často používaných cookies a zpracovatelů. Pozor, nejedná se o kompletní, úplný a konkrétní výčet. Jedná se pouze o informační a vzorový dokument.

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje způsob uplatnění práv z vadného plnění (tj. reklamace) ze strany kupujícího vůči prodávajícímu.

Náhledové obrázky vzorového dokumentu Reklamační řád. Záměrně rozmazané, slouží pouze pro náhled. Zobrazeny 3 stránky z celkových 5.

Co upravujeme v reklamačním řádu

 • Řešení reklamace (odstranění vady, sleva, odstoupení)
 • Odstoupení od smlouvy kupujícím
 • Kdy nelze uplatnit reklamaci
 • Lhůty pro řešení reklamace
 • Vyřízení reklamace
 • Podmínky Reklamačního řádu jsou součástí obchodních podmínek
 • Záruka za jakost (zboží nemá žádné vady)
 • Za co prodávající odpovídá kupujícímu
 • Záruční list a doklad o záruce
 • Právo kupujícího uplatnit reklamaci

Formuláře pro e-shopy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dokument, který umožňuje zákazníkům e-shopu jednoduše a oficiálně odstoupit od smlouvy v rámci stanovené lhůty a podmínek e-shopu (a samozřejmě zákonných).

Tento formulář je vhodné, aby byl součástí Všeobecných obchodních podmínek a zákazníci by měli mít možnost ho snadno najít a stáhnout na webových stránkách e-shopu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy výrazně zjednodušuje procesu odstoupení, slouží jako písemný důkaz, chrání zákazníka i prodávajícího. Minimalizuje riziko soudního sporu či stížností zákazníka na ČOI.

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace je dokument, který zákazníkům e-shopu umožňuje oficiálně reklamovat zakoupené zboží nebo služby, které jsou vadné nebo nesplňují očekávání.

Také formulář pro uplatnění reklamace je vhodné, aby byl součástí Všeobecných obchodních podmínek e-shopu. Zákazníci by měli mít možnost jej snadno najít a stáhnout na webových stránkách internetového obchodu.

Formulář obsahuje všechny zákonem stanovené podmínky. Zároveň je formulář navržen tak, aby byl snadno srozumitelný a jednoduchý na vyplnění.

Balíček VOP + Vzorové dokumenty a formuláře

5 vzorových dokumentů

Vzorové dokumenty pro legální provoz internetového obchodu (e-shopu) v ČR.

Upravitelný .docx

Díky vysvětlujícím komentářům ve vzorech .docx vše snadno a rychle vyplníte dle Vašich potřeb.

Do 2 minut na e-mailu

Ihned ke stažení. Po zaplacení během 2 minut máte vzorové dokumenty u sebe.

Pro koho jsou vhodné:

 • E-shop, který prodává zboží
 • E-shop, který prodává nové zboží bez individuálních úprav na míru
 • E-shop, který prodává služby (konzultace, e-booky, online kurzy, členské sekce)
 • Jedná se o maloobchodní prodej
 • Většina kupujících jsou spotřebitelé
 • Pro malé a střední e-shopy bez specifikovaných nároků

Pro koho NEJSOU vhodné:

 • E-shop, který prodává specifika na míru
 • E-shop s velkoobchodním modelem
 • Kupující jsou podnikatelé a provozovatel chce B2B úpravu
 • Pro e-shopy s potřebou určité specifikace on-line prodeje na míru
 • Provozovatel e-shopu chce garanci od advokátní kanceláře
 • Provozovatel e-shopu potřebuje konzultace

Cena balíčku VOP pro e-shopy

Obchodní podmínky pro e-shop

Akční cena: 890 Kč

Původní cena: 1290 Kč

Obchodní podmínky jsou nutným právním dokumentem pro provoz e-shopu. Obsahují informace o procesu nákupu, uzavření kupní smlouvy, platebních metodách, dopravě i dalších právech a povinnostech prodávajícího a kupujícího.

Ochrana osobních údajů

Akční cena: 290 Kč

Původní cena: 390 Kč

Informuje zákazníky o tom, jakým způsobem jsou jejich osobní údaje shromažďovány, zpracovávány, ukládány a chráněny. V ČR a celé EU je tento dokument povinný dle zákona i dle GDPR.

Reklamační řád

Akční cena: 190 Kč

Původní cena: 290 Kč

Reklamační řád upravuje způsob uplatnění práv z vadného plnění (tj. reklamace) ze strany kupujícího vůči prodávajícímu. Každý e-shop musí mít tyto informace zveřejněné a snadno dostupné kupujícím.

Jak si vylepšit obchodní podmínky

Akční cena: 249 Kč

Původní cena: 390 Kč

Příklady, jak si vylepšit obchodní podmínky, vč. konkrétního znění ustanovení. Cílem je zvýšení právní jistoty na straně e-shopu, tj. prodávajícího.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Akční cena: 149 Kč

Původní cena: 199 Kč

Dokument umožňuje zákazníkům e-shopu jednoduše a oficiálně odstoupit od smlouvy v rámci stanovené lhůty a podmínek e-shopu (a samozřejmě zákonných).

Formulář pro uplatnění reklamace

Akční cena: 149 Kč

Původní cena: 199 Kč

Formulář pro uplatnění reklamace je dokument, který zákazníkům e-shopu umožňuje oficiálně reklamovat zakoupené zboží nebo služby, které jsou vadné nebo nesplňují očekávání.

Lze zakoupit pouze dohromady v balíčku (nikoli samostatně).

Obchodní podmínky pro e-shop, Ochrana osobních údajů (GDPR), Cookies a formuláře

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným obchodním podmínkám od advokáta.

Advokát / Advokátní kancelář

 • Obchodní podmínky pro e-shop na míru
 • Související dokumenty pro e-shop na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení (obvykle od 6000 Kč výše)
 • Obvykle do 4 - 8 pracovních dnů

Vzorové dokumenty

 • Vzor obchodních podmínek je v souladu s právními předpisy
 • Vzory souvisejících dokumentů pro e-shop v souladu s předpisy 2023
 • Vhodné pro malý a jednoduchý e-shop
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení i pro začínající podnikatele
 • Bez právní garance a jistoty
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Nejčastější dotazy a odpovědi

V jakém souboru vzorové dokumenty obdržím?

Vzorové dokumenty zasíláme v souboru .docx (MS Word). Ideálně je otevřete s textovým editorem Microsoft Word anebo aplikací Office 365.

Lze vzorové dokumenty otevřít i v jiném editoru než MS Office?

Ano, vzory lze také otevřít pomocí GoogleDoc, Pages nebo LibreOffice, OpenOffice. Pokud je však budete otevírat s těmito programy, pak formátování bude odlišné (písmo, odstavce, komentáře). Pro snadnější vyplňování, přehledné komentáře a následné kopírování na Váš e-shop důrazně doporučujeme mít MS Word či Office365, pro které je formátování a stylování upraveno.

Za jak dlouho vzory obdržím?

Vzorové dokumenty odesíláme de facto ihned po připsání částky na náš účet. V případě platby platební kartou se jedná obvykle o 1 - 2 minuty od úhrady, kdy obdržíte e-mail potvrzující platbu a současně odkazy na stažení vzorových dokumentů. Při platbě bankovním účtem se doba může prodloužit časem zaslání platby z Vaší banky do naší banky.

Lze vzorové dokumenty pro e-shop zakoupit samostatně?

Ne. Dokumenty jsou vzájemně provázané a odkazují na sebe. Zpracovali jsme je tak, abyste splnili zákonné požadavky a v takovém případě je pro vás jako provozovatele e-shopu právně jistější, abyste měli kompletní dokumentaci.

Mám právní garanci na vzor obchodních podmínek a další dokumenty pro e-shop?

Ne. Bohužel nejsme schopni vám poskytovat jakoukoli právní záruku, garanci či jistotu. Nejsme advokátem ani advokátní kanceláří. Ze zákona nemůžeme poskytovat právní služby za úplatu ani právní poradenství vč. sepisu smluv na míru. Vzorové dokumenty jsou definované jako právní informace, které mohou poskytovat i ne-advokáti.

Tento web provozujeme s cílem poskytnout vám co nejpřesnější informace při řešení právních, podnikatelských a životních situací. Prodej vzorových dokumentů bereme velmi vážně. Vzorové obchodní podmínky jsme připravili velmi pečlivě po konzultaci s právníky, koncipienty, právními asistenty a také především s provozovateli e-shopů. Vycházíme z praxe a potřeby provozovatelů e-shopů mít obchodní podmínky v souladu se zákonem a zároveň chránící práva prodávajícího.

Naše vzorové obchodní podmínky nemají za cíl poskytnout ani nahradit právní službu. Pokud hledáte takovou službu a garanci, pak doporučujeme vyhledat advokáta se specializací a sestavit si právní dokumenty pro provoz e-shopu na míru.

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny interním týmem portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend