Domů Aktuální

Aktuální

Zakázaná ujednání v nájemní smlouvě

Nájem bytu zakládá již z povahy věci nerovnoměrný vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. První jmenovaný se ocitá ve slabší pozici, a právě z toho důvodu mu...

Je dobré číst smlouvy až do konce

Smlouva není jen kus papíru Smlouvy lze považovat za základní stavební kámen společnosti. Celé soukromé právo, tedy značná část celého právního řádu, je postaveno na...

Proč přijímáme služební zákon a co obsahuje?

Zákon o státní službě je velmi horké téma na půdě PSP ČR po dobu několika posledních měsíců, kdy se o něm dá leccos najít...

Větší než malé množství

Od srpna 2013 vyhodnocují české soudy samy, jaké je „větší než malé množství“ omamných a psychotropních látek, které zakládá trestnost jejich držení, jelikož Ústavní...

Možnosti jak nabýt vlastnické právo od neoprávněného

Jak vypadá úprava nabývání vlastnictví od roku 2014? Je vůbec možné nabýt vlastnické právo k věci od někoho, kdo jejím vlastníkem není? Kdy musíme...

Sousedská práva aneb kdy je jablko na větvi čnící od souseda Vaše?

Čí je jablko visící na větvi sousedova stromu? A co se s jablkem stane, když spadne? Kdy Vám může soused ostříhat porosty bez Vašeho...

Zvíře není věc

Veřejnosti utkvěla v paměti jedna změna zákona od ledna 2014 - a to, že zvíře přestává být věcí. Jak to je ve skutečnosti se zvířetem...

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

Nový občanský zákoník je sice dle autorů zákoníkem moderním, přesto vrací do českého právního řádu mnoho institutů, které zde (a většinou dobře) fungovaly ještě...

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je nejrychlejší způsob skončení zaměstnání, jehož použití není zákonem omezeno. Na rozvázání pracovního poměru dohodou se nevztahují žádná omezení, jako...

Pracovní smlouva vs. Dohoda o provedení práce

Rozhodujete-li se mezi tím, zda podepsat pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce, ať už z jakéhokoli důvodu, určité vodítko vám poskytne následující srovnání...