Vzor smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku

Vzor o smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku slouží k tomu ukotvení věcného břemene, kdy je oprávněnému umožněno využívat určitá práva na pozemku povinného (např. právo přecházet přes služební pozemek, umístit na něj stavbu, vedení inženýrských sítí, odvádět vodu, kanalizaci, atd.). Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku

Aktuální pro rok 2023

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro úpravu a tisk.

Návod

Získáte návod, jak Vzor smlouvy o zřízení služebnosti vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku s bonusy

 • Vzor smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit smlouvu
 • BONUS: Nejčastější otázky a odpovědi ke smlouvě

Původní cena: 249 Kč

Aktuální cena: 199 Kč

Co získáte

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti

Vzor o smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku slouží k tomu ukotvení věcného břemene, kdy je oprávněnému umožněno využívat určitá práva na pozemku povinného (např. právo přecházet přes služební pozemek, umístit na něj stavbu, vedení inženýrských sítí, odvádět vodu, kanalizaci, atd.). Náš zpracovaný vzor je stručný a jasný.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorových dokumentů jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení. Díky těmto komentářům snadno doplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů ve smlouvě o zřízení služebnosti, které zvýší vaši právní jistotu.

Volitelná vedlejší ustanovení

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku můžete rozšířit o tzv. vedlejší ustanovení, která slouží k úpravě práv a povinností povinného a oprávněného. V samostatném dokumentu jsme připravili návod, jak vzorový dokument doplnit o tyto nejčastější případy.

 • Smluvní pokuta
 • Cena za zřízení služebnosti

Ustavení jsme připravili tak, abyste je jednoduše zkopírovali a vložili do vzoru smlouvy.

Nejčastější otázky a odpovědi

Sepsali jsme pro vás také nejčastější otázky a odpovědi, které vám pomohou s vyplňováním vzoru smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku.

 • Praktické příklady, kde všude se využívá zřízení služebnosti
 • Co vše má obsahovat smlouva o zřízení služebnosti
 • Jak zrušit služebnost

Snadno upravitelný vzor

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Smlouva od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným smlouvám od advokáta.

Smlouva od advokáta
od 3500 Kč

Konzultace a příprava smlouvy na míru od advokáta by klienta vyšla na 3500 - 7500 Kč dle náročnosti a potřeb. Výhoda je v individuálním přístupu a specifikaci konkrétních požadavků s konzultacemi a postupným dopracováním smlouvy k finální spokojenosti klienta.

 • Smouva na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor smlouvy + bonusy
za 199 Kč

Vzor o smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku slouží k tomu ukotvení věcného břemene, kdy je oprávněnému umožněno využívat určitá práva na pozemku povinného. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše upravovat a obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

 • Vzor smlouvy je připravný dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend