Vzor Servisní smlouvy (SLA)

Servisní smlouva je dohoda mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, která stanovuje podmínky poskytování určitých služeb. Slouží k zajištění kvality a spolehlivosti poskytovaných služeb, a předem definuje ceny, termíny a podrobnosti provedení. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Servisní smlouva

Aktuální pro rok 2024

Vzorový dokument servisní smlouvy je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor servisní smlouvy si stáhnete ve formátu .docx. Snadno upravíte a vytisknete.

Návod

Získáte návod, jak vzor servisní smlouvy vyplnit. Součástí jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor servisní smlouvy (SLA) s bonusy

 • Vzorový dokument servisní smlouvy (SLA)
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit smlouvu

Původní cena: 299 Kč

Aktuální cena: 249 Kč

Co získáte

Vzor servisní smlouvy

Se servisní smlouvou se setkáme často pod jejím anglickým názvem Service Level Agreement (SLA). Jde o dohodu o poskytování služeb, které dodavatel softwaru provádí ve prospěch svého klienta. V českém právním řádu není upravena, jde tzv. o inominátní kontrakt podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.

Protože servisní smlouva nemá zákonem předepsané žádné náležitosti, je zcela na stranách dohody, jak si nastaví vzájemná práva a povinnosti.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorového dokumentu jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení. Díky těmto komentářům snadno doplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů v servisní smlouvě (SLA), které zvýší vaši právní jistotu.

Volitelná úprava

Servisní smlouvu můžete upravit o další volitelná ustanovení. Z praxe se nejčastěji využívají:

 • Místo plnění
 • Příjem požadavků
 • Registr smluv (smluvní strana je subjekt, který nakládá s veřejnými prostředky, je nutné smlouvu uveřejnit v Registru smluv)
 • Inflační doložka

Snadno upravitelný vzor

Vzor servisní smlouvy je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Na míru od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným dokumentům od advokáta.

Na míru od advokáta
od 3500 Kč

Konzultace a příprava právního dokumentu na míru od advokáta by klienta vyšla na 3500 - 6500 Kč dle náročnosti a potřeb. Výhoda je v individuálním přístupu a specifikaci konkrétních požadavků s konzultacemi.

 • Právní dokument na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor + bonusy
za 249 Kč

Vzor servisní smlouvy (SLA) získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše upravovat a obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

 • Vzor smlouvy je připravený dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend