Vzor dohody o hmotné odpovědnosti

Vzor dohody o hmotné odpovědnosti stanovuje odpovědnost zaměstnance za finanční prostředky, ceniny, zboží, skladovaný materiál a další cenné předměty, které mu byly svěřeny a za které je povinen nést odpovědnost. Tato odpovědnost zahrnuje i náhradu za případný vzniklý nedostatek či ztrátu. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Aktuální pro rok 2024

Vzor dohody o hmotné odpovědnosti je v souladu s právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor si stáhnete ve formátu .docx. Snadno upravíte a vytisknete.

Návod

Získáte návod, jak vzor vyplnit. Součástí jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor dohody o hmotné odpovědnosti

 • Vzorový dokument dohody o hmotné odpovědnosti

Původní cena: 299 Kč

Aktuální cena: 249 Kč

Co získáte

Vzor dohody o hmotné odpovědnosti

Okamžikem podpisu dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanec přebírá odpovědnost právě za svěřené předměty, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty. V případě vzniklého „manka“, je zaměstnanec za tento schodek odpovědný a musí zaměstnavateli nahradit škodu.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorového dokumentu jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení. Díky těmto komentářům snadno doplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů, které zvýší vaši právní jistotu.

Snadno upravitelný vzor

Vzor dohody o hmotné odpovědnosti je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Na míru od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným dokumentům od advokáta.

Na míru od advokáta
od 2000 Kč

Konzultace a příprava smlouvy na míru od advokáta by klienta vyšla na přibližně 2000 Kč dle náročnosti a potřeb.

 • Právní dokument na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor + bonusy
za 249 Kč

Vzor dohody o hmotné odpovědnosti získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše upravovat a obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

 • Vzor dohody je připravený dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend