Vzor: Předžalobní upomínka

Vzor předžalobní upomínky je vytvořen pro věřitele, kteří si už nevědí rady se svými dlužníky, kteří jim nechtějí zaplatit. Je koncipována jako dopis pro dlužníka, ve kterém jej věřitel vyzývá, aby dlužník uhradil, co věřiteli dluží. Informuje jej, že je v opačném případě připraven obrátit se na soud a řešit situaci žalobou. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Vzor předžalobní upomínky

Aktuální pro rok 2024

Vzorový dokument předžalobní upomínky je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor předžalobní upomínky si stáhnete ve formátu .docx. Snadno upravíte a vytisknete.

Návod

Získáte návod, jak vzor předžalobní upomínky vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor předžalobní upomínky s bonusy

 • Vzorový dokument předžalobní upomínky k doplnění
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit předžalobní upomínku

Původní cena: 299 Kč

Aktuální cena: 249 Kč

Co získáte

Vzor předžalobní upomínky

Předžalobní upomínka slouží k tomu, aby vyzvala dlužníka ke splnění povinností, které má vůči věřiteli. Může se stát, že dlužník jednoduše na dluh zapomněl. Většinou se však chce uhrazení částky vyhnout a doufat, že na ni věřitel třeba zapomene a dluh se po nějaké době promlčí. Předžalobní výzva jej však informuje nejen o tom, že věřitel chce své peníze zpět, ale také o tom, že je připraven bránit svá práva soudní cestou. Jde o jakousi negativní motivaci či „hrozbu“ dlužníkovi.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorového dokumentu jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení. Díky těmto komentářům snadno doplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů v předžalobní upomínce, které zvýší vaši právní jistotu.

Volitelná úprava předžalobní upomínky

V předžalobní výzvě by měl věřitel dlužníka upozornit, s jakými svými povinnostmi je v prodlení, tedy na základě čeho jeho dluh vznikl. Připravili jsme znění nejběžnějších důvodů pro vznik dluhu, které vám mohou pomoci, jednoduše je zkopírujete.

 • Dluh vznikl porušením povinností z Kupní smlouvy
 • Dluh vznikl porušením povinností z Nájemní smlouvy
 • Dluh vznikl porušením povinností ze Smlouvy o dílo
 • Dluh vznikl v důsledku neuhrazení faktur za dodané zboží/poskytnutou službu

 

Snadno upravitelný vzor

Vzor předžalobní upomínky je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Na míru od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným dokumentům od advokáta.

Na míru od advokáta
od 2500 Kč

Konzultace a příprava právního dokumentu na míru od advokáta by klienta vyšla na 2500 - 3500 Kč dle náročnosti a potřeb. Výhoda je v individuálním přístupu a specifikaci konkrétních požadavků s konzultacemi.

 • Právní dokument na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor + bonusy
za 249 Kč

Vzor předžalobní výzvy získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše upravovat a obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

 • Vzor smlouvy je připravný dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend