Vzor: Komisionářská smlouva

Uzavřením komisionářské smlouvy se komisionář zavazuje zařídit nebo provést pro komitenta určitou obchodní záležitost, a to za úplatu. Tento smluvní vztah je o zprostředkování, kdy komisionář jedná sice za komitenta svým jménem, ale na jeho účet a na jeho riziko. Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Komisionářská smlouva

Aktuální pro rok 2024

Vzorový dokument komisionářské smlouvy je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor komisionářské smlouvy si stáhnete ve formátu .docx. Snadno upravíte a vytisknete.

Návod

Získáte návod, jak vzor komisionářské smlouvy vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor komisionářské smlouvy s bonusy

 • Vzorový dokument komisionářské smlouvy
 • Protokol o předání zboží (vzor)
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit smlouvu

Původní cena: 299 Kč

Aktuální cena: 249 Kč

Co získáte

Vzor komisionářské smlouvy

Podstata komisionářské smlouvy spočívá v tom, že komitent není pro třetí osoby „viditelný“. Třetí osoba ani nemusí vědět, že komisionář jedná na účet jiné osoby (komitenta). Komisionářská smlouva může být použita pro jakoukoliv situaci, kdy se chce komitent nechat nepřímo zastoupit. Může jít například o sjednání nebo uzavření určité smlouvy (např. smlouva o dílo či smlouva kupní), o jednání na investičních trzích apod.

Nejčastěji se s využitím komisionářské smlouvy setkáme u komisního prodeje, kdy komisionář bude za komitenta nabízet a prodávat určité zboží. Může jít o bazary, starožitnictví, galerie, antikvariáty apod. Proto jsme i náš vzor koncipovali jako komisionářskou smlouvu na prodej zboží.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorového dokumentu jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení. Díky těmto komentářům snadno doplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů v komisionářské smlouvě, které zvýší vaši právní jistotu.

Volitelná úprava

Komisionářskou smlouvu můžete upravit o další volitelná ustanovení. Z praxe se nejčastěji využívají:

 • Stanovení ceny zboží (určení rozsahu ceny)
 • Stanovení odměny komisionáře
 • Průběžné vyúčtování

Snadno upravitelný vzor

Vzor komisionářské smlouvy je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Na míru od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným dokumentům od advokáta.

Na míru od advokáta
od 3500 Kč

Konzultace a příprava právního dokumentu na míru od advokáta by klienta vyšla na 3500 - 6500 Kč dle náročnosti a potřeb. Výhoda je v individuálním přístupu a specifikaci konkrétních požadavků s konzultacemi.

 • Právní dokument na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor + bonusy
za 249 Kč

Vzor komisionářské smlouvy získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše upravovat a obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

 • Vzor smlouvy je připravný dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend