Vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla

Smlouva o vytvoření fotografického díla se používá tam, kde objednatel požaduje vytvoření fotografií tzv. na zakázku. Jednoduše stanovíte, kdy a kde se bude fotit, kdy a jak budou fotky předány, kolik a jak za ně objednatel zaplatí. Vzor smlouvy získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla

Aktuální pro rok 2024

Vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor smlouvy si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro úpravu a tisk.

Návod

Získáte návod, jak vzor smlouvy vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla s bonusy

 • Vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit smlouvu

Standardní cena: 390 Kč

Aktuální cena: 290 Kč

Co získáte

Vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla

Smlouva o vytvoření fotografického díla se používá tam, kde objednatel požaduje vytvoření fotografií tzv. na zakázku. Obecně se řídí pravidly stanovenými smlouvou o dílo. My jsme pro vás připravili základní verzi, kterou můžete využít pro jakékoliv fotografování (např. portrétní fotografie ve studiu, fotografování společenské události atd.).

Smlouva o vytvoření fotografického díla má tedy v zásadě dvě strany – fotografa, jako zhotovitele díla, a jeho klienta, který si u něj objednává konkrétní fotografické dílo. Jak moc budou fotografie specifikovány, je čistě na domluvě stran. Fotograf může dostat pouze obecné zadání (např. vytvoření 100 fotek z nějaké akce), nebo může dostat zcela konkrétní pokyny (např. vytvořit portrétní snímek objednatele z profilu při západu slunce, tak aby vynikl objednatelův make-up).

Smlouva o vytvoření fotografického díla má za účel vymezit vzájemná práva a povinnosti obou stran: stanovit, kdy a kde se fotografie budou vytvářet, kdy a jak budou předány, kolik a jak za ně objednatel zaplatí atd.

Fotografické dílo je dílo autorské. Ve smlouvě je tak dobré vyjasnit si také otázku autorských práv a licence, kterou musí fotograf objednateli udělit, aby mohl objednatel fotografie užívat (např. je zveřejnit).

Vzor naší smlouvy je vhodný pro každého, kdo hledá smlouvu o vytvoření fotografického díla, která obsahuje všechny zákonné náležitosti, ale zároveň i ustanovení, která se používají v praxi.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorového dokumentu jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení, jak smlouvu o vytvoření fotografického díla vyplnit. Díky těmto komentářům snadno vyplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů ve smlouvě, které zvýší vaši právní jistotu fotografa i fotografovaných osob (zhotovitele a objednatele).

Volitelná vedlejší ustanovení

Vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla můžete rozšířit o tzv. vedlejší ustanovení, která slouží k úpravě práv a povinností objednatele a fotografa. V samostatném dokumentu jsme připravili návod, jak vzorový dokument smlouvy doplnit o tyto nejčastější případy.

 • Přesun termínu fotografování
 • Zrušení termínu fotografování
 • Záloha za dílo (platba předem a platba po dodání)
 • Výběr fotografií pro úpravy
 • Sankce za porušení smlouvy

Ustavení jsme připravili tak, abyste je jednoduše zkopírovali a vložili do vzoru smlouvy.

Snadno upravitelný vzor

Vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor smlouvy jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Smlouva od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným smlouvám od advokáta.

Smlouva od advokáta
od 3500 Kč

Konzultace a příprava smlouvy o vytvoření fotografického díla na míru od advokáta by klienta vyšla na 3500 - 5500 Kč dle náročnosti požadavků a potřeb.

 • Smouva na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor smlouvy o vytvoření fotografického díla za 290 Kč

Vzor smlouvy se používá tam, kde objednatel požaduje vytvoření fotografií tzv. na zakázku a potřebuje jednoduše stanovit, kdy a kde se bude fotit, kdy a jak budou fotky předány, kolik a jak za ně objednatel zaplatí.

 • Vzor smlouvy je připravný dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend