Model Release: vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie a audiovizuálního obsahu (vč. videa)

Smlouva o pořízení a užití fotografie (Model Release) má za cíl určit podmínky, za kterých model (fotografovaná osoba) vysloví souhlas s užíváním fotografie a zároveň bude naplněný (obchodní) záměr fotografa. Vzor smlouvy získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie (Model Release)

Aktuální pro rok 2024

Vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie (Model Release) je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor smlouvy si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro úpravu a tisk.

Návod

Získáte návod, jak vzor smlouvy vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie (Model Release) s bonusy

 • Vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie (Model Release)
 • Vzor smlouvy o pořízení a užití audiovizuálního obsahu (Model Release pro video, grafiku atd.)
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit smlouvu
 • BONUS: Nejčastější otázky a odpovědi ke smlouvě

Standardní cena: 299 Kč

Aktuální cena: 249 Kč

Co získáte

Vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie

Smlouva o pořízení a užití fotografie (Model Release) vzniká s cílem vymezit podmínky, práva a povinnosti, za kterých fotografovaná osoba (např. model, modelka, infuencer, celebrita) vysloví souhlas s užíváním fotografie a zároveň bude naplněný (obchodní) záměr fotografa.

Model Release je dohoda o užití fotografie, kterou uzavře fotograf s osobou, kterou zachytil na své fotografii, pokud chce tento snímek dále využívat. Je čistě na stranách smlouvy, zda se rozhodnou uzavřít smlouvu úplatnou (kdy bude fotograf hradit odměnu modelovi) či bezúplatnou. Nezbytnou náležitostí smlouvy je výslovný souhlas modela s pořízením fotografie.

Vzor smlouvy o pořízení a užití audiovizuálního obsahu

Smlouva o pořízení a užití audiovizuálního obsahu (také Model Release) je sepsána obecněji s cílem připravit základ pro vztah mezi umělcem a modelem. Nejčastěji ji uplatníte pro video obsah (na sociální sítě, YouTube či jiný video marketing) anebo pro grafický obsah. Její náležitosti jsou obdobné jako u známější Model Release pro fotografie. Protože se však vztah fotograf-klient posunul spolu s rozvojem sociálních sítích, online podnikání, fotobank a videobank, připravili jsme vzor, který na tyto nové aspekty reaguje.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorového dokumentu jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení, jak smlouvu Model Release vyplnit. Díky těmto komentářům snadno vyplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů ve smlouvě, které zvýší vaši právní jistotu modela i fotografa (videografa, umělce).

Volitelná vedlejší ustanovení

Vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie můžete rozšířit o tzv. vedlejší ustanovení, která slouží k úpravě práv a povinností modela a fotografa. V samostatném dokumentu jsme připravili návod, jak vzorový dokument smlouvy doplnit o tyto nejčastější případy.

 • Autorská práva fotografa pro fotografie
 • Předání fotografií modelovi

Ustavení jsme připravili tak, abyste je jednoduše zkopírovali a vložili do vzoru smlouvy.

Nejčastější otázky a odpovědi

Sepsali jsme pro vás také nejčastější otázky a odpovědi, které vám pomohou s vyplňováním vzoru smlouvy o pořízení a užívání fotografie (Model Release).

Snadno upravitelný vzor

Vzor smlouvy Model Release je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor smlouvy jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Smlouva od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným smlouvám od advokáta.

Smlouva od advokáta
od 3000 Kč

Konzultace a příprava Model Release na míru od advokáta by klienta vyšla na 3000 - 6500 Kč dle náročnosti požadavků a potřeb.

 • Smouva na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor smlouvy o pořízení a užití fotografie (Model Release) za 249 Kč

Vzor smlouvy je nejčastěji využíván pro fotobanky, kdy model poskytuje souhlas s užíváním fotografie. Cenově dostupná varianta s právní jistotou platné smlouvy.

 • Vzor smlouvy je připravný dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend