Vzor: Smlouva o výkonu funkce odpovědného zástupce

Vzor o výkonu funkce odpovědného zástupce řeší vztah mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem, který ještě nesplňuje požadavky stanovené zákonem, např. nemá odbornou způsobilost (často v restauratérství). Vzor získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word. Vzorový dokument obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování.

Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce

Aktuální pro rok 2024

Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce je v souladu s aktuálními právními předpisy.

Úprava a tisk

Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro úpravu a tisk.

Návod

Získáte návod, jak vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce vyplnit. Součástí vzoru jsou pomocné komentáře.

Získejte vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce s bonusy

 • Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce
 • BONUS: Návod, jak rozšířit a vylepšit smlouvu

Standardní cena: 299 Kč

Aktuální cena: 249 Kč

Co získáte

Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce

Živnostenský zákon stanoví, že podnikatel musí splňovat různé podmínky pro to, aby mohl provozovat živnost. Pokud podnikatel podmínky pro provozování živnosti nesplní, neznamená to, že ji provozovat nemůže. Musí si však obstarat garanta, který bude dohlížet na to, že živnost bude provozována řádně, a že při podnikání budou dodržovány živnostenské předpisy. Takovým garantem je právě odpovědný zástupce. Zákon vyžaduje, aby s ním podnikatel uzavřel smlouvu.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzorových dokumentů jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení. Díky těmto komentářům snadno doplníte vzor a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých bodů ve smlouvě o výkonu funkce odpovědného zástupce, které zvýší vaši právní jistotu.

Volitelná vedlejší ustanovení

Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce můžete rozšířit o tzv. vedlejší ustanovení, která slouží k úpravě práv a povinností podnikatele nebo odpovědného zástupce. V samostatném dokumentu jsme připravili návod, jak vzorový dokument doplnit o tyto nejčastější případy.

 • Odpovědnost za škodu
 • Sankce za porušení smlouvy (smluvní pokuta)

Ustavení jsme připravili tak, abyste je jednoduše zkopírovali a vložili do vzoru smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce.

Snadno upravitelný vzor

Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Smlouva od advokáta anebo vzorový dokument

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným smlouvám od advokáta.

Smlouva od advokáta
od 2500 Kč

Konzultace a příprava smlouvy na míru od advokáta by klienta vyšla na 2500 - 5500 Kč dle náročnosti a potřeb. Výhoda je v individuálním přístupu a specifikaci konkrétních požadavků s konzultacemi a postupným dopracováním smlouvy k finální spokojenosti klienta.

 • Smouva na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor smlouvy + bonusy
za 249 Kč

Vzor smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce řeší řeší vztah mezi odpovědným zástupcem a podnikatelem, který ještě nesplňuje zákonné požadavky pro podnikání (např. odbornou způsobilnost). Cenově dostupná varianta pro začínající podnikatele.

 • Vzor smlouvy je připravný dle aktuální právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší případy
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory dokumentů a smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuální potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend