Vzor smlouvy o dílo

Vzor smlouvy o dílo na hmotné věci, služby a software. Každý vzor smlouvy obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování smlouvy. Vzory smluv získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word.

Více variant

Získáte tři varianty vzoru smlouvy o dílo přizpůsobené na nejčastější situace.

Úprava a tisk

Vzor smlouvy si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro úpravu a tisk.

Návod

Získáte návod, jak vzor smlouvy vyplnit a vylepšit. Součástí vzorů jsou také pomocné komentáře.

Získejte vzor smlouvy o dílo v různých variantách

 • Vzor smlouvy o dílo na hmotné věci
 • Vzor smlouvy o dílo pro služby
 • Vzor smlouvy o dílo na software
 • BONUS: Předávací protokol ke smlouvě o dílo
 • BONUS: Návod, jak vzory smluv vylepšit
 • BONUS: Nejčastější otázky a odpovědi
 • Vzor smlouvy o dílo není vhodný pro nemovitosti (byty, domy, pozemky, atp.)
 • Vzor smlouvy o dílo není vhodný pro jakékoli složitější případy

Cena: od 199 Kč

Smlouva o dílo

Vzory smluv o dílo jsme připravili v různých variantách, aby poskytly přizpůsobenou právní úpravu pro specifické smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem.

Hmotné věci

Vytvoření, oprava či úprava hmotné věci. Nejčastěji se jedná o stavební práce, rekonstrukce, úklidové práce, oprava auta, motocyklu, stroje, stavba plotu, atp.

Služby

Poskytnutí služby jako je konzultace, vytvoření webové stránky, fotografického díla, tvorba videoklipu, reklamy či zajištění firemního programu.

Software

Vytvoření software, programu či jeho úprava, oprava či nasazení. Často se jedná o webovou aplikaci pro PC anebo mobilní aplikaci pro Android a iOS.

Co získáte

Tři vzorové dokumenty

Vzory smluv o dílo jsme připravili pro nejčastější situace a získáte tak tři vzory smluv:

 • Vzor smlouvy o dílo na hmotné věci
 • Vzor smlouvy o dílo pro služby
 • smlouvy o dílo na software

Jednotlivé vzory smluv o dílo jsou už předpřipraveny pro konkrétní situace a lépe tak chrání práva a povinnosti objednatele i dodavatele.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzoru smlouvy jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení, jak vzor smlouvy vyplnit. Díky těmto komentářům snadno vyplníte vzor smlouvy a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých ustanovení smlouvy, které zvýší vaší právní jistotu a posílí práva objednatele či dodavatele.

Volitelná rozšíření smlouvy

Vzor smlouvy o dílo můžete rozšířit o vedlejší ustanovení, která slouží k úpravě práv a povinností objednatele či dodavatele. V samostatném dokumentu jsme připravili návod, jak vzor smlouvy doplnit o tyto nejčastější případy.

 • Sankce za porušení smlouvy (smluvní pokuta)
 • Záruka na dílo
 • Autorská práva a licence

Ustavení jsme připravili tak, abyste je jednoduše zkopírovali a vložili do svého vzoru smlouvy o dílo.

Nejčastější otázky a odpovědi

Sepsali jsme pro vás také nejčastější otázky a odpovědi, které vám pomohou nejen s vyplňováním vzoru smlouvy o dílo, ale také během celého procesu smluvního vztahu objednatele a dodavatele.

Snadno upravitelný vzor

Vzor smlouvy je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor smlouvy jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Smlouva od advokáta anebo vzorová smlouva

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným smlouvám od advokáta.

Smlouva od advokáta
od 2500 Kč

Smlouva o dílo od advokáta připravená na míru klienta by vás vyšla od 3500 Kč výše dle náročnosti a potřeb klienta.

 • Smouva na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor smlouvy o dílo
od 199 Kč

Vzor smlouvy o dílo je alternativa pro ty, kteří hledají možnost vytvoření či objednání díla bez asistence advokáta. Cenově velmi dostupná varianta.

 • Vzor smlouvy je platný dle právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší darování
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend