Vzor smlouvy o dílo

Vzor smlouvy o dílo na hmotné věci, služby a software. Každý vzor smlouvy obsahuje pomocné komentáře, které vám budou pomáhat při vyplňování smlouvy. Vzory smluv získáte ve formátu .docx, který můžete jednoduše editovat v MS Word.

Vzor smlouvy o dílo (3 varianty + bonus)

Více variant

Získáte tři varianty vzoru smlouvy o dílo přizpůsobené na nejčastější situace.

Úprava a tisk

Vzor smlouvy si stáhnete ve formátu .docx, který je snadný pro úpravu a tisk.

Návod

Získáte návod, jak vzor smlouvy vyplnit a vylepšit. Součástí vzorů jsou také pomocné komentáře.

Varianty vzoru smlouvy o dílo

Vzory smluv o dílo jsme připravili v různých variantách, aby poskytly přizpůsobenou právní úpravu pro specifické smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem.

Hmotné věci

Vytvoření, oprava či úprava hmotné věci. Stavební práce, rekonstrukce, úklidové práce, oprava auta, motocyklu, stroje, stavba plotu, atp.

Cena: 249 Kč (vč. DPH)

Služby

Poskytnutí služby jako je konzultace, vytvoření webové stránky, fotografického díla, tvorba videoklipu, reklamy či zajištění firemního programu.

Cena: 249 Kč (vč. DPH)

Software

Vytvoření software, programu či jeho úprava, oprava či nasazení. Často se jedná o webovou aplikaci pro PC anebo mobilní aplikaci pro Android a iOS.

Cena: 249 Kč (vč. DPH)

Získejte vzor smlouvy o dílo v různých variantách

 • Vzor smlouvy o dílo na hmotné věci
 • Vzor smlouvy o dílo pro služby
 • Vzor smlouvy o dílo na software
 • BONUS: Předávací protokol ke smlouvě o dílo
 • BONUS: Návod, jak vzory smluv vylepšit
 • Vzor smlouvy o dílo není vhodný pro nemovitosti (byty, domy, pozemky, atp.)
 • Vzor smlouvy o dílo není vhodný pro jakékoli složitější případy

Co získáte

Tři vzorové dokumenty

Vzory smluv o dílo jsme připravili pro nejčastější situace a získáte tak tři vzory smluv:

 • Vzor smlouvy o dílo na hmotné věci
 • Vzor smlouvy o dílo pro služby
 • smlouvy o dílo na software

Jednotlivé vzory smluv o dílo jsou už předpřipraveny pro konkrétní situace a lépe tak chrání práva a povinnosti objednatele i dodavatele.

Pomocné komentáře a doporučení

Součástí vzoru smlouvy jsou komentáře, které slouží jako návod a vysvětlení, jak vzor smlouvy vyplnit. Díky těmto komentářům snadno vyplníte vzor smlouvy a přizpůsobíte si ho vašim konkrétním potřebám. Komentáře obsahují také doporučení pro vyplnění některých ustanovení smlouvy, které zvýší vaší právní jistotu a posílí práva objednatele či dodavatele.

Volitelná rozšíření smlouvy

Vzor smlouvy o dílo můžete rozšířit o vedlejší ustanovení, která slouží k úpravě práv a povinností objednatele či dodavatele. V samostatném dokumentu jsme připravili návod, jak vzor smlouvy doplnit o tyto nejčastější případy.

 • Sankce za porušení smlouvy (smluvní pokuta)
 • Záruka na dílo
 • Autorská práva a licence

Ustavení jsme připravili tak, abyste je jednoduše zkopírovali a vložili do svého vzoru smlouvy o dílo.

Snadno upravitelný vzor

Vzor smlouvy je dostupný ve formátu .docx, který otevřete v programu MS Word či aplikaci GoogleDoc. Vzor smlouvy jednoduše upravíte, doplníte o vaše údaje a vytisknete.

Hmotné věci

Vytvoření, oprava či úprava hmotné věci. Stavební práce, rekonstrukce, úklidové práce, oprava auta, motocyklu, stroje, stavba plotu, atp.

Cena: 249 Kč (vč. DPH)

Služby

Poskytnutí služby jako je konzultace, vytvoření webové stránky, fotografického díla, tvorba videoklipu, reklamy či zajištění firemního programu.

Cena: 249 Kč (vč. DPH)

Software

Vytvoření software, programu či jeho úprava, oprava či nasazení. Často se jedná o webovou aplikaci pro PC anebo mobilní aplikaci pro Android a iOS.

Cena: 249 Kč (vč. DPH)

Smlouva od advokáta anebo vzorová smlouva

Porovnejte výhody a nevýhody vzorových dokumentů oproti individuálně připraveným smlouvám od advokáta.

Smlouva od advokáta
od 2500 Kč

Smlouva o dílo od advokáta připravená na míru klienta by vás vyšla od 3500 Kč výše dle náročnosti a potřeb klienta.

 • Smouva na míru
 • Konzultace s advokátem
 • Velká právní jistota
 • Advokáti mají pojištění odpovědnosti
 • Cenově náročnější řešení
 • Obvykle do 2 - 5 dnů

Vzor smlouvy o dílo
od 249 Kč

Vzor smlouvy o dílo je alternativa pro ty, kteří hledají možnost vytvoření či objednání díla bez asistence advokáta. Cenově velmi dostupná varianta.

 • Vzor smlouvy je platný dle právních předpisů
 • Vhodné pro jednodušší darování
 • Ihned ke stažení
 • Cenově dostupné řešení
 • Slabší právní jistota
 • Nemožnost konzultovat s advokátem

Upozornění

Upozornění: Vzory smluv jsou považovány za obecné právní informace. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám. Nejedná se o právní službu, právní doporučení ani právní poradenství. Vzory smluv byly připraveny redakcí portálu Muj-Pravnik.cz. Neodpovídáme za jakékoli případné škody či újmy klientů, kteří postupovali na základě informací uvedených ve vzoru smlouvy, přiložených dokumentech či informacích na webových stránkách. Doporučujeme konzultovat váš právní případ s advokátem či specialistou na danou problematiku.

Send this to a friend