Nákup lajků, followerů a facebookové stránky: Žaloby a pokuty

nákup lajků a facebookových stránek

V současné době si většina společností či živnostníků uvědomuje, že jeden z nejúčinnějších způsobů propagace produktů a služeb představují sociální sítě. Řada online podnikatelů si dokonce vytvoří e-shop pouze prostřednictvím Facebooku či Instagramu. Nicméně, cesta k úspěšnému profilu plnému sledujících a pozitivních recenzí není snadná. Obvykle se tak neděje ze dne na den a zároveň je potřeba investovat nemalé množství času do tvorby zajímavého obsahu.

Co když ale chcete úspěšný profil na sociální síti hned? Koupíte si lajky, followery či rovnou facebookovou stránku s tisíci sledujících. Je však takové jednání z právního hlediska v pořádku? Neporušujete nějaké zákony, předpisy či normy? Nenarušuje hospodářskou soutěž, nedopouštíte se nekalé soutěže? Může vás žalovat konkurence nebo vám dokonce hrozí vám pokuta od veřejných orgánů?

Nákup lajků a sledujících na sociální síti

Představa, že vám za noc přibude několik stovek lajků či followerů, je velmi lákavá. Jelikož se Facebook řídí dle algoritmů, rating vaší stránky nebo příspěvku vzroste a může oslovit více uživatelů. Potenciální zákazníci se rozhodují podle úspěšnosti stránky či profilu a věří, že jsou s vašimi produkty spokojeni ostatní spotřebitelé.

Nicméně, je potřeba uvést, že nákup lajků a sledujících není v souladu s obchodními podmínkami Facebooku (Instagramu, YouTube, TikTok a dalších sociálních sítích). Ale hlavně, nákup lajků a sledujících není v souladu s právním řádem v ČR, jelikož může dojít k narušení hospodářské soutěže.

Judikatura k nákupu lajků

Uvedené problematice se věnoval Zemský soud ve Stuttgartu, a to prostřednictvím rozsudku ze dne 6. 8. 2014 pod sp. zn. 37 O 34/14 KfH. České soudy se v případě chybějící judikatury inspirují sousedními státy, tudíž je pravděpodobné, že výsledek řízení bude obdobný.

Předmětem rozsudku německého soudu byl nákup lajků na nově založené firemní stránce na Facebooku. Podnikatel ve snaze urychlit budování popularity stránky získal 14.500 lajků v průběhu několika měsíců.

To však zaregistroval jeho konkurent. Zároveň si všiml, že většina lajků pochází od uživatelů z jiných kontinentů, konkrétně jižní Ameriky a Asie, v nichž ale podnikatel vůbec nepůsobil.

Případ se následně dostal až k soudu, který vyvodil, že nákupem lajků uvádí e-shop potenciální zákazníky, na něž cílí, v omyl. Proto lze dané jednání považovat za nekalou soutěž

Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

 

§ 2976 odst. 1 občanského zákoníku

Zakoupené lajky totiž v zákaznících vyvolávají představy o popularitě podnikatele a kvalitě jeho produktů, které však nejsou skutečné. Uživatelé se následně rozhodují ohledně koupě zboží či služeb od daného e-shopu na základě mylné představy, přičemž jej upřednostní před konkurencí.

Tím dochází právě k narušení hospodářské soutěže a způsobení možné škody jak spotřebitelům, tak konkurentům. Konkurenti mohou nabízet kvalitnější produkty, ač nejsou natolik populární na sociálních sítích.

Nákup facebookové stránky se sledujícími

Kromě lajků či followerů si lze zakoupit i celou facebookovou stránku s historií a tisíci (deseti/stovky tisíci) sledujících. Ani toto jednání však není v souladu s právem v ČR. 

K uvedené problematice se vyjádřil Zemský soud v Drážďanech, a to rozsudkem ze dne 15. 11. 2016 pod sp. zn.: 3 O 2125/16 EV.

Je možné, že si vybudujete úspěšnou facebookovou stránku, ale rozhodnete se ji prodat či si ji ponecháte, jen změníte její název a design, aby vám posloužila pro nový projekt. Tím si uchováte veškeré její fanoušky, včetně lajků.

Nicméně, problémem je, že lajky i fanoušci byli získáni prostřednictvím původního zaměření stránky. Neodráží tudíž skutečnou vůli followerů, kteří původně lajkovali facebookovou stránku jiného projektu. 

Soud vyvodil závěr, že se v tomto případě jedná o klamavou reklamu, jež narušuje hospodářskou soutěž.

Klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob.

 

§ 2977 odst. 1 občanského zákoníku

Domníváme se, že převod facebookových stránek není ve všech případech v rozporu s právem.

Prodej facebookové stránky s fanoušky může být naprosto legální a v pořádku. Ze strany kupujícího to může být také záležitost naprosto právně v pořádku.

Pokud společně s převodem stránky nový kupující oznámí followerům facebookové stránky změnu okolností, tedy zaměření projektu, atp., mělo by být vaše jednání v pořádku. Splníte tak informační povinnost a uživatelé se budou moci svobodně rozhodnout ohledně dalšího sledování facebookové stránky. Nicméně, doporučujeme vám konkrétní postup konzultovat s advokátem, zejména v případech, kdy je vaše činnost komerční či reklamní.

Žaloby od konkurence a pokuty

Ač nákup lajků, followerů či facebookových stránek působí lákavě, nemusí se vždy vyplácet. Žaloby od konkurence mohou značně poškodit vaše dobré jméno a ekonomickou činnost. V neposlední řadě můžete od České obchodní inspekce obdržet nemalé pokuty za omezování hospodářské soutěže.

Uvedená soudní rozhodnutí sice pochází ze sousedního státu, ale lze předpokládat, že by tuzemské soudy dospěly k podobným závěrům.

Doporučujeme vám tudíž investovat čas do budování vlastních projektů a ponechat každému uživateli svobodnou vůli ohledně hodnocení vašich příspěvků na sociálních sítích. 

5/5 - hodnocení čtenářů