Pokud pracujete na dohodu o provedení práce nebo chcete někoho zaměstnat, je dobré znát změny, které přináší rok 2022. Máme pro vás souhrn pravidel, kterými se řídí dohoda o provedení práce.

Kolik si vyděláte na dohodu o provedení práce

Ať už zaměstnáte někoho na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, čeká vás hranice minimální mzdy. Za méně peněz nikoho zaměstnat nemůžete. Od ledna 2021 je minimální mzda 15 200 korun hrubého měsíčně a v přepočtu na hodinu to vychází na 90 korun a 50 haléřů. Svým zaměstnancům však můžete dopřát více, jelikož horní hranice pro výdělky pro DPP nebo DPČ stanovena není.

Kdo může uzavřít dohodu o provedení práce

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít s kýmkoliv, pokud je s tím v pořádku zákoník práce. Zaměstnanec na dohodu o provedení práce u vás nesmí překročit počet hodin 300 za jeden kalendářní rok.

Smlouvu však lze uzavřít na dobu neurčitou, ale musí být vždy v písemné formě.

Dohodu o provedení práce využívají také zaměstnanci a zaměstnavatelé pro nastavení práce na dálku a distančního režimu práce.

Ukončení DPP

Ukončení dohody o provedení práce je jednoduché. Ať už zaměstnanec nebo zaměstnavatel mohou DPP kdykoliv bez udání důvodu písemně vypovědět.

Výpovědní lhůta pak trvá patnáct dní.

Právní úpravu poskytuje zákoník práce.

DPP a pojištění

V případě, že jako zaměstnanec si nevyděláte více jak deset tisíc korun, není potřeba platit zdravotní ani sociální pojištění. Platí to i v případě, kdy máte příjmy do deseti tisíc u více zaměstnavatelů najednou. Jestliže uzavřete s jedním zaměstnavatelem hned několik dohod o provedení práce, vztahuje se limit na součet měsíčních výdělků.

Pokud jej překročíte, budete sociální i zdravotní pojištění odvádět (6,5% na sociální a 4,5% na zdravotní pojištění z hrubé mzdy). Nezapomeňte, že pokud nemáte jiné příjmy a pojištění za vás neplatí stát, musíte se na své zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a pojistné si hradit sami.

Dohoda o provedení práce a daně z příjmů

Zaměstnavatel může nabídnout zaměstnanci podepsat prohlášení k dani a strhne se mu patnáctiprocentní daň. Dále se o nic jiného nemusí zaměstnanec zajímat. Zaměstnanec ještě může své příjmy zahrnout do daňového přiznání a pokud bude mít v daném roce nízké příjmy, získá srážkovou daň zpátky. Jako zaměstnavatel pak máte povinnost na žádost zaměstnance vystavit potvrzení o příjmu.

Jestliže váš zaměstnanec překročí měsíční odměnu deset tisíc korun, srazí se patnáctiprocentní záloha na daň z příjmu automaticky. Daň se však už počítá ze super hrubé mzdy – mzda navýšená o platby na zdravotním a sociálním pojištění, které platíte jako zaměstnavatel nad rámec toho, co na pojistném z hrubého výdělku platí zaměstnanec.

Pozor si však dejte na fakt, že prohlášení k dani je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Zdanění je tedy velmi jednoduché pro jedince, kteří pracují u jednoho zaměstnavatele a ještě podepíší růžové prohlášení.

DPP pro důchodce a občasný přivýdělek

Dohoda o provedení práce je k dispozici i pro osoby v předčasném důchodu nebo ve starobním důchodu. Důchodce má stejné povinnosti, jako například maminka na mateřské dovolené nebo student. Opět může uzavřít smlouvy u více zaměstnavatelů, ale u jednoho nesmí pracovat více jak 300 hodin za rok. Jakmile získá odměnu vyšší jak 10 tisíc korun za jeden kalendářní měsíc, musí své zisky danit.

Rozdíl u dohod: DPP a DPČ

V minulých letech byl problém u dohody o provedení práce u opakujících se činností. Nejčastěji vznikaly v případu, kdy hlavní činností byl pravidelný úklid. Jakmile se jednalo o pravidelně vykonávanou činnost, bylo zapotřebí mít uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. To však již neplatí a jediný rozdíl mezi DPP a DPČ z pohledu úklidu je rozsah smluvených a odpracovaných hodin, který nesmí přesáhnout za jeden kalendářní rok 300 hodin.

Vzor dohody o provedení práce

Potřebujete ke svému podnikání univerzální vzor dohody o provedení práce, která splňuje vaše požadavky na míru? Získejte vzor DPP, který bude na míru podle vašich představ a specifikací. Soubor obsahující základní vzor dohody o provedení práce je ke stažení a hodí se na většinu běžných povinností a úkonů.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Použité právní předpisy

§ 74 až § 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce