Pokud pracujete na dohodu o provedení práce nebo chcete někoho zaměstnat, je dobré znát změny, které přinesl rok 2023. Máme pro vás souhrn pravidel, kterými se řídí dohoda o provedení práce. Nejčastěji se řeší zdravotní pojištění, daně u studentů, možnosti výpovědi a úřad práce. Postupně si zodpovíme všechny otázky okolo dohody o provedení práce.

Rok 2023 nepřinesl žádné významné změny, ale je dobré si přinejmenším zopakovat, jaké požadavky má dohoda o provedení práce na zaměstnavatele i zaměstnance.

Co je dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce (DPP) je jedním z typů pracovních dohod. Jedná se o flexibilní typ pracovního poměru, který umožňuje zaměstnavatelům najímat pracovníky na krátkodobé nebo částečné projekty nebo úkoly.

DPP musí být uzavřena v písemné podobě.

DPP je často využívána pro sezónní práce, krátkodobé projekty, nebo jako způsob, jak zaměstnat studenty a důchodce, kteří chtějí pracovat na částečný úvazek bez plného vstupu do zaměstnaneckého poměru. Vzhledem k její omezené povaze je také často využívána jako prostředek k testování potenciálních budoucích zaměstnanců na plný úvazek.

Limit hodit u dohody o provedení práce

Zaměstnanec na dohodu o provedení práce u vás nesmí překročit počet hodin 300 za jeden kalendářní rok.

Smlouvu však lze uzavřít na dobu neurčitou, ale musí být vždy v písemné formě.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Dohodu o provedení práce využívají také zaměstnanci a zaměstnavatelé pro nastavení práce na dálku a distančního režimu práce.

Místo výkonu a dohoda o výkonu práce na dálku

dohoda o výkonu práce na dálku
dohoda o výkonu práce na dálku

V případě, že chcete v dohodě stanovit výkon práce na dálku – tj. pro případy, kdy se místo výkonu práce mění např. jednou to je pracovičtě zaměstnavatele, po druhé home-office, jindy to je rekreační chata a někdy to je i zahraničí – je vhodné k DPP sepsat dodatek o výkonu práce na dálku.

Jedná se o novou zákonnou úpravu, která blíže specifikuje, jaké náležitosti je třeba mít upraveny v souvislosti s výkonem práce na dálku. Vzhledem k tomu, že se stále jedná o pracovně-právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zákon poskytuje v tomto režimu zvýšenou ochranu.

VZOR DOHODY O VÝKONU PRÁCE NA DÁLKU

Ukončení dohody o provedení práce

Ukončení dohody o provedení práce je jednoduché. Ať už zaměstnanec nebo zaměstnavatel mohou DPP kdykoliv bez udání důvodu písemně vypovědět.

Výpovědní lhůta pak trvá patnáct dní.

Právní úpravu poskytuje zákoník práce.

Kolik si můžete vydělat na dohodu o provedení práce

Ať už zaměstnáte někoho na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, čeká vás hranice minimální mzdy. Za méně peněz nikoho zaměstnat nemůžete. Od ledna 2023 je minimální mzda 17 300 korun hrubého měsíčně. Svým zaměstnancům však můžete dopřát více, jelikož horní hranice pro výdělky pro DPP nebo DPČ stanovena není.

Zdravotní pojištění a sociální pojištění

V případě, že jako zaměstnanec si nevyděláte více jak deset tisíc korun, není potřeba platit zdravotní ani sociální pojištění. Platí to i v případě, kdy máte příjmy do deseti tisíc u více zaměstnavatelů najednou. Jestliže uzavřete s jedním zaměstnavatelem hned několik dohod o provedení práce, vztahuje se limit na součet měsíčních výdělků.

Pokud jej překročíte, budete sociální i zdravotní pojištění odvádět (6,5% na sociální a 4,5% na zdravotní pojištění z hrubé mzdy).

Nezapomeňte, že pokud nemáte jiné příjmy a pojištění za vás neplatí stát, musíte se na své zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a pojistné si hradit sami.

Daně z příjmů z DPP

Zaměstnavatel může nabídnout zaměstnanci podepsat prohlášení k dani a strhne se mu patnáctiprocentní daň. Dále se o nic jiného nemusí zaměstnanec zajímat. Zaměstnanec ještě může své příjmy zahrnout do daňového přiznání a pokud bude mít v daném roce nízké příjmy, získá srážkovou daň zpátky. Jako zaměstnavatel pak máte povinnost na žádost zaměstnance vystavit potvrzení o příjmu.

Jestliže váš zaměstnanec překročí měsíční odměnu deset tisíc korun, srazí se patnáctiprocentní záloha na daň z příjmu automaticky. Daň se však už počítá ze super hrubé mzdy – mzda navýšená o platby na zdravotním a sociálním pojištění, které platíte jako zaměstnavatel nad rámec toho, co na pojistném z hrubého výdělku platí zaměstnanec.

Pozor si však dejte na fakt, že prohlášení k dani je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Zdanění je tedy velmi jednoduché pro jedince, kteří pracují u jednoho zaměstnavatele a ještě podepíší růžové prohlášení.

Dohoda pro důchodce a občasný přivýdělek

Dohoda o provedení práce je k dispozici i pro osoby v předčasném důchodu nebo ve starobním důchodu. Důchodce má stejné povinnosti, jako například maminka na mateřské dovolené nebo student. Opět může uzavřít smlouvy u více zaměstnavatelů, ale u jednoho nesmí pracovat více jak 300 hodin za rok. Jakmile získá odměnu vyšší jak 10 tisíc korun za jeden kalendářní měsíc, musí své zisky danit.

Rozdíl u dohod: DPP a DPČ

KritériumDohoda o pracovní činnosti (DPČ)Dohoda o provedení práce (DPP)
Maximální pracovní dobaMéně než poloviční týdenní pracovní doba (20 hodin týdně pro standardní 40 hodinovou týdenní pracovní dobu)Neexistuje žádný maximální limit. Práce může být provedena v jakékoliv době.
Pojištění na sociální a zdravotníAno, pokud průměrný měsíční výdělek překročí polovinu minimální mzdyAno, pokud průměrný měsíční výdělek překročí minimální mzdu
Počet dohod na jednoho zaměstnanceNeomezenoNeomezeno
Předem stanovená pracovní dobaAnoNe, doba práce je definována výsledkem práce
Ochrana proti výpovědiNeNe
Nárok na dovolenouNeNe
Nárok na nemocenskouNeNe
Odvody na penzijní pojištěníAno, pokud průměrný měsíční výdělek překročí polovinu minimální mzdyAno, pokud průměrný měsíční výdělek překročí minimální mzdu
Zaměstnavatel může nařídit přesčasNeNe
Platí Zákoník práce?Ano, ale pouze částečněAno, ale pouze částečně
Je možné smlouvu vypovědět?Ano, ale s určitými omezenímiAno, ale s určitými omezeními
Odvody na nemocenské pojištěníNeNe

V minulých letech byl problém u dohody o provedení práce u opakujících se činností. Nejčastěji vznikaly v případu, kdy hlavní činností byl pravidelný úklid. Jakmile se jednalo o pravidelně vykonávanou činnost, bylo zapotřebí mít uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. To však již neplatí a jediný rozdíl mezi DPP a DPČ z pohledu úklidu je rozsah smluvených a odpracovaných hodin, který nesmí přesáhnout za jeden kalendářní rok 300 hodin.

Podívejte se na shrnující video, které vysvětluje blíže rozdíl mezi DPP a DPČ.

Vzor dohody o provedení práce

Potřebujete ke svému podnikání univerzální vzor dohody o provedení práce, která splňuje vaše požadavky na míru? Získejte vzor DPP, který bude na míru podle vašich představ a specifikací. Soubor obsahující základní vzor dohody o provedení práce je ke stažení a hodí se na většinu běžných povinností a úkonů.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Aktualizovaný vzor smlouvy pro rok 2023.

  • Pečlivě zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
  • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
  • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
  • Snadný tisk finálního dokumentu.

Použité právní předpisy

§ 74 až § 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

3.6/5 - hodnocení čtenářů