Pokud pracujete na dohodu o provedení práce nebo chcete někoho zaměstnat, je dobré znát změny, které přináší rok 2023. Máme pro vás souhrn pravidel, kterými se řídí dohoda o provedení práce. Nejčastěji se řeší zdravotní pojištění, daně u studentů, možnosti výpovědi a úřad práce. Postupně si zodpovíme všechny otázky okolo dohody o provedení práce.

Rok 2023 nepřináší žádné významné změny, ale je dobré si přinejmenším zopakovat, jaké požadavky má dohoda o provedení práce na zaměstnavatele i zaměstnance.

Kolik si vyděláte na dohodu o provedení práce

Ať už zaměstnáte někoho na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, čeká vás hranice minimální mzdy. Za méně peněz nikoho zaměstnat nemůžete. Od ledna 2023 je minimální mzda 17 300 korun hrubého měsíčně. Svým zaměstnancům však můžete dopřát více, jelikož horní hranice pro výdělky pro DPP nebo DPČ stanovena není.

Kdo může uzavřít dohodu o provedení práce

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít s kýmkoliv, pokud je s tím v pořádku zákoník práce. Zaměstnanec na dohodu o provedení práce u vás nesmí překročit počet hodin 300 za jeden kalendářní rok.

Smlouvu však lze uzavřít na dobu neurčitou, ale musí být vždy v písemné formě.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Dohodu o provedení práce využívají také zaměstnanci a zaměstnavatelé pro nastavení práce na dálku a distančního režimu práce.

Ukončení DPP

Ukončení dohody o provedení práce je jednoduché. Ať už zaměstnanec nebo zaměstnavatel mohou DPP kdykoliv bez udání důvodu písemně vypovědět.

Výpovědní lhůta pak trvá patnáct dní.

Právní úpravu poskytuje zákoník práce.

DPP a pojištění

V případě, že jako zaměstnanec si nevyděláte více jak deset tisíc korun, není potřeba platit zdravotní ani sociální pojištění. Platí to i v případě, kdy máte příjmy do deseti tisíc u více zaměstnavatelů najednou. Jestliže uzavřete s jedním zaměstnavatelem hned několik dohod o provedení práce, vztahuje se limit na součet měsíčních výdělků.

Pokud jej překročíte, budete sociální i zdravotní pojištění odvádět (6,5% na sociální a 4,5% na zdravotní pojištění z hrubé mzdy). Nezapomeňte, že pokud nemáte jiné příjmy a pojištění za vás neplatí stát, musíte se na své zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a pojistné si hradit sami.

Dohoda o provedení práce a daně z příjmů

Zaměstnavatel může nabídnout zaměstnanci podepsat prohlášení k dani a strhne se mu patnáctiprocentní daň. Dále se o nic jiného nemusí zaměstnanec zajímat. Zaměstnanec ještě může své příjmy zahrnout do daňového přiznání a pokud bude mít v daném roce nízké příjmy, získá srážkovou daň zpátky. Jako zaměstnavatel pak máte povinnost na žádost zaměstnance vystavit potvrzení o příjmu.

Jestliže váš zaměstnanec překročí měsíční odměnu deset tisíc korun, srazí se patnáctiprocentní záloha na daň z příjmu automaticky. Daň se však už počítá ze super hrubé mzdy – mzda navýšená o platby na zdravotním a sociálním pojištění, které platíte jako zaměstnavatel nad rámec toho, co na pojistném z hrubého výdělku platí zaměstnanec.

Pozor si však dejte na fakt, že prohlášení k dani je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Zdanění je tedy velmi jednoduché pro jedince, kteří pracují u jednoho zaměstnavatele a ještě podepíší růžové prohlášení.

DPP pro důchodce a občasný přivýdělek

Dohoda o provedení práce je k dispozici i pro osoby v předčasném důchodu nebo ve starobním důchodu. Důchodce má stejné povinnosti, jako například maminka na mateřské dovolené nebo student. Opět může uzavřít smlouvy u více zaměstnavatelů, ale u jednoho nesmí pracovat více jak 300 hodin za rok. Jakmile získá odměnu vyšší jak 10 tisíc korun za jeden kalendářní měsíc, musí své zisky danit.

Rozdíl u dohod: DPP a DPČ

V minulých letech byl problém u dohody o provedení práce u opakujících se činností. Nejčastěji vznikaly v případu, kdy hlavní činností byl pravidelný úklid. Jakmile se jednalo o pravidelně vykonávanou činnost, bylo zapotřebí mít uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. To však již neplatí a jediný rozdíl mezi DPP a DPČ z pohledu úklidu je rozsah smluvených a odpracovaných hodin, který nesmí přesáhnout za jeden kalendářní rok 300 hodin.

Vzor dohody o provedení práce

Potřebujete ke svému podnikání univerzální vzor dohody o provedení práce, která splňuje vaše požadavky na míru? Získejte vzor DPP, který bude na míru podle vašich představ a specifikací. Soubor obsahující základní vzor dohody o provedení práce je ke stažení a hodí se na většinu běžných povinností a úkonů.

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Použité právní předpisy

§ 74 až § 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

3.5/5 - hodnocení čtenářů