Dohoda o pracovní činnosti 2022

Pracujete na dohodu o pracovní činnosti? Máme pro vás souhrn základních pravidel a změn obsažených nejen v zákoníku práce. Dohoda o pracovní činnosti 2022 si prošla celou řadou drobných změn. Jaké jsou odvody a kolik můžete dostat na ruku? To se dozvíte v tomto článku.

Hranice minimální mzdy pro DPČ

Ať už si vyděláváte na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), platí pro vás hranice minimální mzdy a menší odměnu za svoji práci dostat nemůžete.

Od ledna roku 2021 je minimální mzda 15 200 korun hrubého měsíčně, což v přepočtu na hodinu dělá 90 korun a 50 haléřů. Horní hranice pro výdělek z DPP nebo DPČ stanoven není.

Dohodu o pracovní činnosti můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnanců

Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít během roku s libovolným počtem zaměstnanců. To je výhodné v momentě, kdy student mění zaměstnavatele a pracovní místa.

Omezení tu však je a to v množství pracovní doby. U jednoho zaměstnavatele na DPČ nesmí hodiny za jeden týden překročit číslo 20 (tedy polovinu běžné pracovní doby).

Výpočet vychází z průměru za dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle ale za padesát dva týdnů. A v případě DPČ není dovolená možná.

Dohoda o pracovní činnosti je vždy uzavřena písemně

Dohoda o pracovní činnosti je vždy uzavírána písemně. To samé v případě, kdy chcete podat výpověď. I ta musí být provedena písemně a ani jedna strana nemusí nic vysvětlovat. Výpovědní doba je 15 dní.

Vzor dohody o pracovní činnosti ke stažení

Sepsání dohody o pracovní činnosti (DPČ) je velmi jednoduché a pomůže vám k tomu vzor, který splňuje všechny náležitosti. Doplňte si interaktivní vzor dohody o pracovní činnosti zpracovaný od advokáta.

VZOR DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Zdravotní a sociální pojištění u DPČ

V případě, že hrubá odměna z pracovní činnosti je nižší než tři a půl tisíce korun, neodvádí se z ní zdravotní pojištění. V případě, že je překročena hranice 3 500 korun, odvádí se zdravotní pojištění jako v běžném pracovním poměru.

Pokud pracujete na DPČ u více zaměstnavatelů, počítá se do limitu u každého zaměstnavatelů zvlášť. Pokud máte více DPČ u jednoho zaměstnavatele, odměny z DPČ se sčítají, pokud přesáhnou 3 500 Kč musíte platit odvody.

Pokud však nehradíte zdravotní pojištění z DPČ, jiného příjmu a nehradí ho za vás stát, musíte se zdravotní pojišťovně nahlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a sami si platit pojistné, které v roce 2021 činí 2 052 korun.

Od sociálního pojištění se nepočítá jen skutečná hrubá měsíční odměna, ale také odměna zahrnuta v dohodě o pracovní činnosti. Jakmile sjednaná nebo skutečná hodnota překročí částku 3 500 korun, sociální pojištění je z ní hrazeno. A to i v období, kdy je reálný výdělek nižší.

Danění u dohody o pracovní činnosti

Jestliže nepodepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani a měsíční odměna z DPČ nepřesáhne 3500 korun, odvede se 15% srážková daň jako je tomu u DPP s měsíční odměnou do deseti tisíc korun. Po odečtení srážkové daně pak nemusíte příjem nikde vykazovat ani podávat daňové přiznání. V případě, že máte za rok nízké příjmy, můžete DPČ zahrnout do daňového přiznání a získat srážkovou daň zpět.

V případě podepsaného prohlášení k dani se zdaní odměna z DPČ o 15% zálohu a výdělek se tak daní jako v běžném pracovním poměru a v případě podepsaného prohlášení k dani se uplatní daňové slevy, které vám náleží.

Zjistěte zda se vám více vyplatí DPP nebo DPČ. Odpověď na vaše otázky vám dá kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů.

Rozdíl: Dohoda o provedení práce a DPČ

Dohoda o provedení práce (DPP) nabízí pro zaměstnavatele nejvýhodnější smlouvu v případě, že chce někoho zaměstnat. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je jakýsi střed mezi DPP a pracovním poměrem. Z příjmu DPP se odvádí sociální a zdravotní pojištění v případě, že se překročí částka 10 001 Kč. Dohoda o provedení práce nenabízí však takové flexibilní možnosti jako DPČ. V případě, že jste zaměstnaní u více zaměstnavatelů sčítají se počty hodin a celkové měsíční příjmy k platbě sociálního pojištění, ale ne pro účely zdravotního pojištění, kde se vše posuzuje zvlášť.

Vzor dohody o provedení práce

VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Vzor dohody o pracovní činnosti

VZOR DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Použité právní předpisy

§ 74 až § 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

3.6/5 - hodnocení čtenářů

Právní postupy

Send this to a friend