Dohoda o pracovní činnosti 2019

dohoda o pracovní činnosti vzor

Pracujete na dohodu o pracovní činnosti? Máme pro vás souhrn základních pravidel a změn obsažených nejen v zákoníku práce. Dohoda o pracovní činnosti 2019 si prošla celou řadou drobných změn. Jaké jsou odvody a kolik můžete dostat na ruku? To se dozvíte v tomto článku.

Hranice minimální mzdy pro DPČ

Ať už si vyděláváte na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), platí pro vás hranice minimální mzdy a menší odměnu za svoji práci dostat nemůžete. Od ledna roku 2019 je minimální mzda 13 350 korun hrubého měsíčně, což v přepočtu na hodinu dělá 79 korun a 80 haléřů. Horní hranice pro výdělek z DPP nebo DPČ stanoven není.

Dohodu o pracovní činnosti můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnanců

Dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít během roku s libovolným počtem zaměstnanců. To je výhodné v momentě, kdy student mění zaměstnavatele a pracovní místa.

Omezení tu však je a to v množství pracovní doby. U jednoho zaměstnavatele na DPČ nesmí hodiny za jeden týden překročit číslo 20 (tedy polovinu běžné pracovní doby). Výpočet vychází z průměru za dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle ale za padesát dva týdnů. A v případě DPČ není dovolená možná.

Dohoda je vždy uzavřena písemně

Dohoda o pracovní činnosti je vždy uzavírána písemně. To samé v případě, kdy chcete podat výpověď. I ta musí být provedena písemně a ani jedna strana nemusí nic vysvětlovat. Výpovědní doba je 15 dní.

V případě, že hrubá odměna z pracovní činnosti je nižší než dva a půl tisíce korun, neodvádí se z ní zdravotní pojištění. V případě, že je překročena hranice 3 000 korun, odvádí se zdravotní pojištění jako v běžném pracovním poměru. Pokud pracujete na DPČ u více zaměstnavatelů, počítá se do limitu součet všech příjmů z DPČ. Jakmile dosáhnete této hranice, odvádí se zdravotní pojištění z celé částky.

Vzor DPČ k vyplnění a stažení

Sepsání dohody o pracovní činnosti je velmi jednoduché a pomůže vám k tomu vzor, který splňuje všechny náležitosti. Doplňte si interaktivní vzor dohody o pracovní činnosti zpracovaný od advokáta.

Pozor si dejte na placení zdravotního pojištění

Nezapomeňte si hlídat zdravotní pojištění. Pokud nehradíte zdravotní pojištění ani z jiného příjmu, než je DPČ a nehradí ho za vás stát, musíte se zdravotní pojišťovně nahlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a sami si platit pojistné v celkové výši 1803 korun.

U sociálního pojištění se nepočítá jen skutečná hrubá měsíční odměna, ale také odměna zahrnuta v dohodě o pracovní činnosti. Jakmile sjednaná nebo skutečná hodnota překročí částku 2 999 korun, sociální pojištění je z ní hrazeno. A to v období, kdy je reálný výdělek nižší.

Máte-li uzavřené DPČ u několika zaměstnavatelů, vztahuje se horní hranice tři tisíce korun na součet všech odměn. Překročí-li se hranice, tak se sociální pojištění hradí ze všech z nich.

Danění DPČ

V minulém roce byly výdělky u dohody o pracovní činnosti daněny stejně jako příjmy z běžného pracovního poměru. Vždy se odečetla 15% zálohová daň z příjmů. Pokud jste podepsali v daném měsíci prohlášení k dani, snížila se záloha o daňové slevy. Pro rok 2019 nastává několik změn.

Jestliže nepodepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani a měsíční odměna z DPČ nepřesáhne 3000 korun, odvede se 15% srážková daň jako je tomu u DPP s měsíční odměnou do deseti tisíc korun. Po odečtení srážkové daně pak nemusíte příjem nikde vykazovat ani podávat daňové přiznání. V případě, že máte za rok nízké příjmy, můžete DPČ zahrnout do daňového přiznání a získat srážkovou daň zpět.

V případě podepsaného prohlášení k dani se zdaní odměna z DPČ o 15% zálohu a výdělek se tak daní jako v běžném pracovním poměru a v případě podepsaného prohlášení k dani se uplatní daňové slevy, které vám náleží.

Zjistěte zda se vám více vyplatí DPP nebo DPČ. Odpověď na vaše otázky vám dá kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů.

Rozdíl: Dohoda o provedení práce a DPČ

Dohoda o provedení práce (DPP) nabízí pro zaměstnavatele nejvýhodnější smlouvu v případě, že chce někoho zaměstnat. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je jakýsi střed mezi DPP a pracovním poměrem. Z příjmu DPP se odvádí sociální a zdravotní pojištění v případě, že se překročí částka 10 001 Kč. Dohoda o provedení práce nenabízí však takové flexibilní možnosti jako DPČ. V případě, že jste zaměstnaní u více zaměstnavatelů sčítají se počty hodin a celkové měsíční příjmy k platbě sociálního pojištění, ale ne pro účely zdravotního pojištění, kde se vše posuzuje zvlášť.