Jedno ze základních pravidel pracovního práva zní, že zaměstnanci mají právo na odměnu za svou práci. Ta nesmí být nižší než minimální mzda. Co se pod tímto pojmem skrývá a kolik je minimální mzda v roce 2024? Jak se vyvíjí a jaká je v současnosti její hodnota v České republice? Jak se liší od zaručené mzdy? Jak se stanovuje a na co všechno má vliv?

Odměňování podle zákoníku práce

Podle zákoníku práce přísluší zaměstnanci za vykonanou práci peněžitá odměna, případně plnění peněžité hodnoty. Na její výši má vliv složitost, odpovědnost a namáhavost práce, obtížnost pracovního podmínek, pracovní výkonnost a dosahované pracovní výsledky. Za stejnou práci by lidé měli dostávat stejnou odměnu.

V soukromé sféře je vám vyplácena mzda. Státní zaměstnanci dostávají plat. Lidé, kteří uzavřeli dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti získávají odměnu z dohody.

Kromě standardní mzdy, máte nárok na výplatu mzdy za práci přesčas, za práci ve svátek a o víkendu, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Právní úpravu odměn za práci obsahuje zákoník práce. Naleznete ji od § 110.

Co je minimální mzda?

Minimální mzda je podle zákoníku práce nejnižší přípustná výše odměny za práci. To znamená, že zaměstnavatel vám nemůže vyplácet mzdu, která by byla nižší.

Do minimální mzdy se nezahrnuje odměna práci přesčas, příplatky za práci ve svátek a o víkendu, noční práci a za práci ve ztížených pracovních podmínkách.

Výši minimální mzdy upravuje vláda nařízením. Je stanovena jako měsíční i jako minimální hodinová mzda. Dopadá na zaměstnance v hlavním i vedlejším pracovním poměru i na osoby, které uzavřely dohody o provedení práce a o provedení pracovní činnosti.

Jaký je účel minimální mzdy?

Jejím hlavním cílem bylo zabránit vykořisťování dělníků v továrnách, kteří v 19. století měli vůči zaměstnavatelům značně nevýhodné postavení. V dnešní době je jejím účelem zejména zvyšovat mzdy a zaměstnanost, a tím zlepšovat životní úroveň zaměstnanců.

Mezi ekonomy se vedou spory o to, zda má zavedení minimální mzdy skutečně tento efekt, nebo zda nevede naopak k opačnému výsledku.

Odpůrci minimální mzdy tvrdí, že pokud je minimální mzda stanovena jako příliš vysoká, vede to k zvýšení ceny práce, tím i k zvýšení cen produktů a služeb, a následnému poškozování ekonomiky jako celku. Výsledkem tedy může paradoxně být vyšší nezaměstnanost a chudoba.

Co minimální mzda ovlivňuje?

Na minimální mzdu jsou navázány některé poplatky a daně. Jedná se zejména o stanovení odvodu na pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, minimálních záloh OSVČ či osob, které pracují na zkrácený úvazek.

Podle výše minimální mzdy jsou stanoveny také odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů na daně z příjmů a sociální a zdravotní pojištění.

Dále minimální mzda ovlivňuje daňovou slevu tzv. školkovné, limity pro uplatnění daňových bonusů, zvýšení limitu pro zdanění důchodu, možnost přivýdělku při registraci na Úřadu práce.

Výše minimální mzdy má také dopad na stanovení výše zaručené mzdy.

K čemu slouží zaručená mzda?

Minimální mzda je určena pouze pro nekvalifikované práce, při kterých nenese zaměstnanec žádnou odpovědnost. Ostatní práce jsou odměňovány pomocí tzv. zaručené mzdy. Jde o jakýsi minimální mzdový tarif podle náročnosti, složitosti a odpovědnosti práce. Je rozdělena do osmi skupin.

 • Do první skupiny prací spadají nekvalifikované profese, jako jsou uklízečky, skladníci, pomocníci v obchodě.
 • Ve druhé skupině naleznete pokojské, řidiče osobních aut nebo popeláře.
 • Do třetí skupiny spadají zedníci, instalatéři, kadeřníci, kuchaři, číšníci apod.
 • Čtvrtá skupina zahrnuje povolání, jako jsou tlumočníci, údržbáři, zdravotní sestry nebo automechanici.
 • Do páté skupiny patří záchranáři, učitelé v mateřské škole nebo řidiči autobusů.
 • V šesté skupině najdete softwarové vývojáře či projektanty.
 • V sedmé skupině jsou finanční experti, lékaři a lékárníci.
 • Do poslední skupiny pak spadají makléři nebo finanční a obchodní ředitelé.

Zaručená mzda neplatí pro pracovní poměry, které vznikají uzavřením dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

I o existenci zaručené mzdy se vedou spory. Zatímco odbory ji chtějí ponechat, Hospodářská komora by ji nejraději zrušila.

Minimální mzda v roce 2024

V posledních letech dochází každý rok k podstatnému zvýšení minimální mzdy. Zatímco ještě v roce 2007 činila 8 000 Kč, v roce 2023 byla minimální mzda stanovena na 17 300 Kč měsíčně. Jde o růst minimální mzdy o 1100 Kč oproti roku 2022.

Pro rok 2024 bude minimální mzda 18 900 Kč.

 • V roce 2018 činila minimální měsíční mzda 12 200 Kč a hodinová mzda 73,20 Kč,
 • v roce 2019 se jednalo o 13 350 Kč za měsíc a hodinovou mzdu ve výši 79,80 Kč,
 • v roce 2020 vzrostla minimální měsíční mzda na 14 600 Kč a hodinová mzda na 87,30 Kč.
 • V roce 2021 vzrostla minimální měsíční mzda na 15 200 Kč a hodinová mzda na 90,50 Kč.
 • V roce 2022 byla minimální měsíční mzda 16 200 Kč a hodinová mzda 96,40 Kč.
 • V roce 2023 byla minimální měsíční mzda 17 300 Kč.

Zaručená mzda – tabulka

Spolu s růstem minimální mzdy stoupá i mzda zaručená:

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2023 Hodinová zaručená mzda 2022 Měsíční zaručená mzda 2023 Měsíční zaručená mzda 2022 Odpovídá platové třídě ve státní sféře
1 103,80 Kč 96,40 Kč 17 300 Kč 16 200 Kč  1 + 2
2 106,50 Kč 106,50 Kč 17 900 Kč 17 900 Kč 3 + 4
3 117,50 Kč 117,50 Kč 19 700 Kč 19 700 Kč  5 + 6
4 129,80 Kč 129,80 Kč 21 800 Kč 21 800 Kč 7 + 8
5 143,30 Kč 143,30 Kč 24 100 Kč 24 100 Kč 9 + 10
6 158,20 Kč 158,20 Kč 26 600 Kč 26 600 Kč 11 + 12
7 174,70 Kč 174,70 Kč 29 400 Kč 29 400 Kč 13 + 14
8 207,60 Kč 192,80 Kč 34 600 Kč 32 400 Kč 15 + 16

 

Zdroj: Podnikatel.cz

Výše minimální mzdy v roce 2024

Přestože Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhlo zvýšení minimální mzdy již 9. listopadu 2023, vláda začala o návrhu jednat až od 13. prosince 2024. Pokud by bod nebyl zařazen do programu, mohlo by dojít k rozhodnutí až na konci roku, pravděpodobně 20. prosince.

MPSV původně navrhovalo dvě možnosti pro minimální mzdu v roce 2024:

 • Zvýšení o 1.600 Kč na 18.900 Kč.
 • Zvýšení o 2.100 Kč na 19.400 Kč.

MPSV se nakonec rozhodlo pro první možnost, tedy zvýšení na 18.900 Kč. O konečné částce však rozhodne vláda, přičemž schválení této výše se jeví jako pravděpodobné.

3.8/5 - hodnocení čtenářů