Kontrola smlouvy online

Potřebujete rychle zkontrolovat smlouvu, kterou budete podepisovat? Chcete si ověřit, že je smlouva bezpečná a neobsahuje nic, co by Vás mohlo v budoucnu ohrozit? Kontrola smlouvy online od advokáta je pro Vás ideálním řešením.

Využijte službu Kontrola smluv, kde jednoduše zašlete smlouvu a naši spolupracující advokáti Vás budou kontaktovat s návrhem dalšího postupu. Díky tomu si můžete i vybrat variantu kontroly, revize či sepsání nové smlouvy, podle Vašich potřeb a preferencí.

Proč využít kontroly smluv

Smlouvy jsou základem řady velkých finančních transakcích, a v takových případech se vyplatí mít právní jistotu, že jste dostatečně chráněni. Zejména smlouvy na převody nemovitostí znamenají transakce v milionech korun a je vhodné zajistit si smlouvu, která bude hájit Vaše postavení.

Ušetřete si nepříjemné situace s následných řešením problémů a podepisujte neprůstřelné smlouvy.

Pro koho je kontrola smluv vhodná

Kontrola smluv je využívána především klienty, kteří obdrželi návrh smlouvy od protistrany (např. realitní kanceláře, dodavatele, třetí strana). Smlouvu chtějí zkontrolovat a ujistit se, že je právně platná a především že ustanovení neskrývá rizika. Nechtějí podepsat smlouvu, u které by se zavázali k něčemu, o čem by ani nevěděli. Některá ustanovení chtějí tedy vysvětlit, co to pro ně konkrétní ustanovení právně a de facto znamenají (např. právo vypovědět smlouvu, délka výpovědní lhůty, možnost vrácení). Současně chtějí určitá ustanovení revidovat a změnit, aby byla výhodnější pro jejich stranu.

Kontrola smluv je často využívána klienty, kteří si smlouvu připraví sami a mají ji před podpisem. Chtějí se ujistit, zda je smlouva takto platná, zda nechybí žádné důležité ustanovení a zda smlouva neobsahuje zvýšená rizika pro jednu nebo druhou stranu. Klienti také žádají doplnění ustanovení, které by zvýšilo právní jistoty.

Jak probíhá kontrola smluv

Kontrola smluv probíhá zcela online. Není potřeba sjednávat žádné schůzky s advokátem.

Smlouvu, kterou chcete zkontrolovat zašlete skrze níže uvedený formulář. Ten je směřován na spolupracující advokátní kanceláře, které vás budou následně kontaktovat. V prvním stádiu smlouvu nezkontrolují, ale napíšou Vám postup včetně cenové nabídky. Cena za kontrolu smluv se tak liší a je individuálně posuzována jednak z pohledu typu smlouvy, délky smlouvy, Vašich požadavků a samozřejmě také dle ceníku advokátní kanceláře.

Advokát provede kontrolu smlouvy především z pohledu, zda se jedná o platnou smlouvu a následně posuzuje, jak jsou vyvážená práva a povinnosti smluvních stran. Je schopen smlouvu revidovat tak, abyste získali výhodnější a bezpečnější postavení. Smlouva prochází celkovou revizí, ustanovení jsou pozměňována, smlouva je doplněna o vysvětlující komentáře, kde Vám dána další doporučení.

Smlouvu finalizuje advokát a zasílá Vám ji na e-mail. V případě potřeby lze navázat také telefonickou konzultací pro dovysvětlení.

Kontrola smlouvy online zahrnuje:

 • Kontrola smlouvy z hlediska platnosti
 • Upozornění na největší rizika ve smlouvě
 • Revize nevýhodných ustanovení
 • Úprava nejasných ustanovení
 • Vysvětlení nesrozumitelných ustanovení

Cena za kontrolu smlouvy

Cena kontroly smlouvy se stanovuje individuálně na základě zejména těchto faktorů:

 • Typ smlouvy
 • Náročnost a specifikace smlouvy
 • Délka smlouvy
 • Jazyk smlouvy
 • Rychlost zpracování kontroly a revize
 • Volitelné telefonické konzultace
 • Ceník advokátní kanceláře

Spolupracujeme s více advokáty, a proto nelze přesně stanovit výši ceny za kontrolu smlouvy. Kontrola smlouvy online se cenově pohybuje od 2500 Kč a výše. Konkrétní návrh ceny bude sdělen advokátem až po Vašem odeslání smlouvy ke kontrole. Následně se můžete rozhodnout služby využít či nevyužít.

Nejčastější dotazy

Jaké smlouvy kontrolujete?

Nejčastěji se jedná o kontrolu smluv na převod nemovitostí, rezervační smlouvy, kupní smlouvy na nemovitost a darovací smlouvy na nemovitost. Často provádíme kontrolu nutných dokumentů pro online podnikání, jedná se zejména o obchodní podmínky e-shopu, GDPR, souhlas se zpracováním osobních údajů, reklamační řád, licenční smlouvy anebo také smlouvy o převodu e-shopu či smlouvy o prodeji domény, webu, e-shopu. Revidujeme ale i nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, jednatelské smlouvy, smlouvy o mlčenlivosti, atp.

Můžete zaslat jakoukoli smlouvu pro kontrolu.

Jak dlouho trvá kontrola smlouvy?

Záleží na konkrétní smlouvy, její náročnosti a délce. Obvykle se však jedná o několik pracovních dní. Je také běžné domluvit se s advokátem, aby byla zpracována expresní kontrola smlouvy, která probíhá ve stejný den, či den následující.

Mám cizojazyčnou smlouvu, je možná také kontrola a revize?

Ano, advokáti jsou schopni zkontrolovat také cizojazyčné smlouvy. Nejčastěji se jedná o smlouvy v anglickém jazyce, německém a ruském.

Send this to a friend