Zápůjčka od společníka do společnosti: Daně, obsah smlouvy

zápůjčka do společnosti

Potřebujete zvýšit objem peněžních prostředků ve vaší s.r.o. bez navýšení základního kapitálu? Nejčastějším způsobem řešení takové situace je peněžitá zápůjčka do společnosti. Půjčka společníka do společnosti vám pomůže vyhnout se nejen nutnému vkladu změny základního kapitálu do obchodního rejstříku, ale i složitějším daňovým výpočtům.

Hledáte vzor smlouvy o zápůjčce? Najdete ho na konci článku.

Zápůjčka do společnosti bez úroků

Pravděpodobně nejlepším způsobem posílení kapitálu společnosti je bezúročná zápůjčka od společníka. Pokud společník zapůjčí bezúročně peníze své společnosti, nevznikne předmět zdanění. To znamená, že tento příjem nezvýší daňový základ pro daň z příjmů společnosti.

Přestože občanský zákoník stanoví, že smlouva o zápůjčce nemusí být písemná, je žádoucí, aby byla písemná smlouva vedena pro potřeby účtování. K příjmu totiž musí vždy existovat nějaký podklad.

Zápůjčka od třetí osoby nebo jednatele

Je však třeba mít na paměti, že toto pravidlo se neuplatní při zápůjčce od třetí osoby, a to i kdyby byla bezúročná. Zákon o daních z příjmů (ZDP) by v takovém případě bezúročnou půjčku vnímal jako majetkový prospěch ve formě ušetřených úroků.

Pokud však výše ušetřených úroků nepřesáhne 100 000 Kč za zdaňovací období, bude takový příjem od třetí osoby daňově osvobozen. Dejte si však pozor na jiné příjmy od téže třetí osoby. Pokud například vaší společnosti stejná osoba poskytuje bezúplatně prostory pro podnikaní, tyto ušetřené výdaje také musíte do limitu 100 000 Kč započítat.

Výši těchto „ušetřených“ výdajů, se kterými by se mělo počítat, lze vyčíslit pomocí jejich obvyklé tržní ceny. Tedy např.:

 • obvyklé roční nájemné obdobné kanceláře na stejném místě,
 • výše úroků, které banky požadují za poskytnutí úvěru.

Obvyklou výši úroků lze zjistit pomocí statistik ČNB zpřístupněné v aplikaci ARAD.

Přestože by při překročení limitu 100 000 Kč za zdaňovací období bylo nutné navýšit základ daně o vyčíslený majetkový prospěch, je možné jej o stejnou částku dle ZDP snížit. Pokud byl bezúplatný příjem využit k udržení jiných zdanitelných příjmů společnosti, bude finálně daňový základ nezměněn.

Totožná pravidla by sledovala půjčka jednatele společnosti, který zároveň není společníkem.

Pozitiva zápůjčky bez úroků od společníka

Bezúročná zápůjčka do společnosti od společníka má tedy řadu výhod oproti jejím alternativám, a to:

 • jednoduché účtování,
 • daňová výhodnost,
 • možnost nahrazení úroků zvýšeným podílem na zisku.

Zápůjčka s úroky

Stejně tak bude proces složitější při zápůjčce od společníka s úroky (nebo úvěr). Aby byly úroky daňově uznatelné, musí projít řadou zákonných testů, a to jmenovitě:

 • testem časového rozlišení úroků,
 • testem ceny obvyklé,
 • testem zaplacení úroků (vždy v případech, kdy je zapůjčitel fyzická osoba a vydlužitel vede účetnictví),
 • testem finančních nákladů,
 • testem souvislosti s podílem v dceřiné společnosti,
 • testem závislosti na zisku dlužníka.

Proces uznání úroků je složitější, protože ZDP vnímá společníky jako tzv. spojené osoby. Účelem těchto testů je zaručit, že závazek nevznikl pro daňové zvýhodnění některé z jeho stran. Protože společník může mít podíl na zisku společnosti, může zápůjčka s úroky takový stav vytvořit.
Bezúročná půjčka mezi spojenými osobami, resp. její danění tyto testy nevyžaduje.

Pravidla pro zápůjčku s úroky

Úroky vzniklé na základě zápůjčky od společníka nebo jiné spojené osoby musí být zaplacené, aby mohly být zdanitelné jako náklady. Toto pravidlo se uplatní pouze, pokud je tato spojená osoba zároveň fyzickou osobou.

Pokud výše úroků bude vyšší nebo nižší než obvyklý úrok, bude nutné tento rozdíl dorovnat u příslušného poplatníka, jehož základ daně se neúměrně sníží. To znamená:

 • pokud je výše úroků nižší, než je výše obvyklá, vznikne zapůjčiteli dodatečný zdanitelný majetkový příjem,
 • pokud je výše úroků vyšší, než je výše obvyklá, nebude tento přesah uznán vydlužiteli jako výdaj.

Jestliže se rozhodnete své společnosti poskytovat úročenou půjčku, je lepší spíše zvolit nižší úrok, než je obvyklý. V případě, že si sjednáte nižší úroky se společností, a jste zároveň poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, výše uvedené opatření se na vás neuplatní.

Co musí obsahovat smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce peněžních prostředků od společníka do společnosti by měla obsahovat:

 • jasnou a jednoznačnou identifikaci stran (jméno společníka, trvalý pobyt, rodné číslo, obchodní firma vydlužitele, IČ, sídlo apod.)
 • výše zapůjčené částky,
 • ujednání o výši úroků,
 • ujednání o splátkách,
 • ujednání o splatnosti.

Vzor smlouvy o zápůjčce peněz

Vzor smlouvy o zápůjčce peněz (dříve známé spíše pod názvem smlouva o půjčce) stanovuje podmínky, za kterých věřitel půjčuje finanční prostředky dlužníkovi. Smlouva obsahuje informace o výši půjčené částky, splatnosti, úroku a dalších podmínek. Vhodné a předpřipravené pro společnosti s.r.o., kdy zapůjčitel je společník nebo jednatel.

VZOR SMLOUVY O ZÁPŮJČCE

 • Důkladně zpracovaný vzorový dokument s vysvětlivkami pro snadné doplnění.
 • Vzor ke stažení ve formátu .docx.
 • Přizpůsobíte si vlastním potřebám. Editujete a doplníte přímo v MS Word.
 • Snadný tisk finálního dokumentu.