Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Zdravotní péče není zadarmo. Je financována ze zdravotního pojištění, do kterého přispívají osoby, které trvale žijí na území České republiky. Finanční prostředky se pak rozdělují zdravotním pojišťovnám. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů upravuje podmínky zdravotního pojištění.

Obsah právní úpravy

Zákon o veřejném zdravotním pojištění upravuje zejména veřejné zdravotní pojištění. Vymezuje, kdo jsou pojištěnci a kdo plátci pojistného a jak pojištění vzniká a zaniká.

Stanovuje povinnost platit pojistné a další práva a povinnosti plátců pojistného. Pojištění hradí zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Za některé osoby hradí pojištění stát. Pokud není pojistné placeno řádně a včas, stanoví také pokuty a přirážky k pojistnému.

Dále zakotvuje podmínky poskytování hrazených služeb. Hrazenými službami jsou například preventivní zdravotní péče, diagnostická péče, lékárenská péče či posudková činnost.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje regulaci cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Kategorizuje a reguluje úhrady zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz.

Upravuje také postavení zdravotních pojišťoven a síť poskytovatelů zdravotních služeb.

K zákonu dále patří přílohy. Ty tvoří seznam zdravotních výkonů, které nejsou hrazené nebo hrazené jen za určitých podmínek, seznam skupin léčivých látek, tabulky, které kategorizují zdravotnické prostředky předepisované na poukaz, seznam stomatologických výrobků a indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči.

Úplné znění Zákona o veřejném zdravotním pojištění

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.