Zákon o daních z příjmů

Jednou z nejdůležitějších a nejvýnosnějších daní je daň z příjmů. Musí ji odvádět fyzické i právnické osoby. Každoročně je jim stanovena povinnost podat daňové přiznání. Daně z příjmů podrobně upravuje zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Obsah právní úpravy

Zákon o daních z příjmů upravuje zvlášť daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. U obou z nich stanovuje, kdo jsou poplatníci daně, co je předmětem daně, a které příjmy jsou od daně osvobozeny. Určuje sazbu daně a zdaňovací období.

Daň z příjmů fyzických osob postihuje příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu i z ostatních příjmů.

V části, týkající se daně z příjmů právnických osob, je navíc upraveno, kdo je veřejně prospěšný poplatník, či co je základní investiční fond.

Zákon určuje, jak pracovat pro účely daní s jednotlivými pojmy, týkající se věcí, majetkových práv, finančního leasingu, osob či minimální mzdy. Definuje zdroj příjmů a základ daně. Zavádí společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení. Obsahuje ustanovení o výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů a o odpisech hmotného majetku.

Zákon zavádí registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických i právnických osob i registrační povinnost plátce daně. Stanoví také pravomoci vlády a Ministerstva financí.

Přílohy k zákonu se týkají třídění hmotného majetku do odpisových skupin a postupu při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob a naopak.

Úplné znění Zákona o daních z příjmů

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.