Školský zákon

Vzdělávání je jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou by stát měl svým občanům zajistit. Školství v České republice právně upravuje zejména zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon, dále pak zákon o pedagogických pracovnících a zákon o vysokých školách.

Obsah právní úpravy

Školský zákon upravuje jednotlivé stupně vzdělávání, stanoví podmínky pro uskutečňování vzdělávání, zásady a cíle vzdělávání, zakotvuje právní postavení škol a stanoví práva a povinnosti dotčených osob.

Upravuje předškolní vzdělávání, povinnost školní docházky a základní vzdělávání, střední vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři a na vyšších odborných školách. Stanoví podmínky pro uznávání zahraničního vzdělání a postavení základních uměleckých, jazykových a zájmových škol.

Obsahuje také právní úpravu školských zařízení a školských služeb, hmotné zabezpečení, odměny za produktivní činnost a úplatu za vzdělávání a školské služby. Zakotvuje pojem školské právnické osoby a školského rejstříku.

Školský zákon také financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu. Upravuje postavení ředitele školy a školské rady, ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, české školní inspekce, a krajů a obcí ve školství.

Úplné znění Školského zákona

Zákon zdarma ke stažení v PDF naleznete zde.