Nový občanský zákoník 2014 ke stažení

Nový občanský zákoník 2014 online ke stažení

Níže Vám přinášíme ke stažení úplné znění zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, který je účinný od 1.1.2014.

Nový občanský zákoník 2014 online ke stažení

Při výkladu jednotlivých ustanovení doporučujeme pracovat také s komentáři či odbornými články od právních teoretiků a advokátů. Stále totiž musíme mít na paměti, že se jedná o nový zákon – občanský zákoník 2014 je účinný pouze několik prvních měsíců. Přestože Česká republika není založena na precedentech (jako např. ve Velké Británii), výkladové hlediska a praxe hraje určitou roli. Dle předních advokátů bude trvat nejen měsíce, ale několik let, než se vytvoří pevný rámec výkladů a ustálí se rozhodovací praxe správních a soudních orgánů. Do té doby zůstanou některé otázky nejasných ustanovení nového občanského zákoníku stále nezodpovězeny.

Výše uvedeným odstavcem jsme chtěli jen uvést na pravou míru, že přestože máte občanský zákoník 2014 online stažený ve svém počítači, najdete si příslušné ustanovení, neznamená to, že si jej přečtete a správně vyložíte. Tzv. právní slang je často zavádějící a má svoji vlastní logiku.

Cílem našeho portálu Muj-Pravnik.cz je poskytovat maximálně přehledné a užitečné informace, a proto vám také na této stránce nabízíme občanský zákoník 2014 ke stažení online. Zákon v úplném znění si můžete ihned stáhnout kliknutím na tento odkaz: Úplné znění Nový občanský zákoník 2014.

Jaký je to zákon – Občanský zákoník 89/2012

Nový občanský zákoník 2014 provedl rozsáhlou rekodifikaci nejen občanského práva, ale celého soukromého práva. Jedná se o velmi rozsáhlý a komplexní zákon (obsahuje více než 3.000 paragrafů), který upravuje již zmíněné občanské právo, ale také do značné míry právo obchodní (závazkové právo) a do jisté míry i další odvětví práva, např. právo rodinné.

Nový občanský zákoník zavádí nové právní instituty – na druhou stranu ale nutno poznamenat, že se jedná o jisté míry o obnovení starých (dříve používaných) právních institutů. Jistou historii v českém prostředí tedy mají a zákonodárci je reinkarnovali do současných společenských podmínek. Bohužel pravdou říci, že během celého schvalovacího procesu i závěrečného podepisování se setkávali s výraznou kritikou. Rozbor však není předmětem tohoto článku.

Nový občanský zákoník 2014 provedl řadu změn

Protože je nový občanský zákoník 2014 předpisem, který se nejvíce dotýká našich životů občanů, přinášíme Vám každý týden nové články z jednotlivých oblastí či přímo ustanovení tohoto nově účinného předpisu. Již jsme zveřejnili desítky článků, ve kterých rozebíráme nové instituty, upozorňujeme na změny a přinášíme tzv. obecné doporučené postupy.

Speciálně jsem pro články týkající se právě tématu nový občanský zákoník 2014 vytvořili kategorii, kde si všechny články můžete prohlédnout.

Nové články s tématem: Nový občanský zákoník 2014