Předkupní právo – změny pro rok 2017 a 2018

Novela občanského zákoníku, která přinesla několik zásadních změn, je sice v platnosti již od 1. 1. 2014, ale například v oblasti nemovitostí je většina ustanovení účinná teprve od 28. 2. 2017. Zejména se to týká předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí a výše kauce u nájmu bytu a domu.

Co je to předkupní právo

Předkupní právo je právo oprávněné osoby, aby při zcizení věci, byla tato věc nabídnuta nejprve této osobě. Oprávěnná osoba předkupní právo využít nemusí. Předkupní právo může vzniknout také ze smlouvy, tzv. předkupní práv smluvní. Níže se budeme zabývat předkupním právem ze zákona.

Stará a nová úprava předkupního práva

Podle minulého občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013 měli spoluvlastníci nemovitosti v případě převodu podílu na společné věci předkupní právo k tomuto podílu. Výjimkou byl jen převod na osobu blízkou.

Nový občanský zákoník tuto úpravu nepřevzal a předkupní právo spoluvlastníků de facto zrušil. Nyní platí, že spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Spoluvlastníci si však vzájemné předkupní právo mohou sjednat smlouvou (tj. předkupní právo smluvní).

Předkupní právo bude platit od 1. 1. 2018

Novela OZ (zákon 460/2016 Sb.) z prosince 2016 částečně zpět nastoluje stav platný v době starého OZ, a sice že spoluvlastníci nemovitosti budou mít opět při převodu podílu předkupní právo, což bude ovšem platit až od 1. 1. 2018.

Předkupní právo se uplatní u úplatných i bezúplatných převodů

Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou. Spoluvlastníci se navíc mohou svého předkupního práva vzdát, což se bude zapisovat do katastru nemovitostí. Lze tedy konstatovat, že spoluvlastníci budou moci ovlivnit, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem, jen do konce roku 2017. Poté budou moci zabránit převodu podílu na nechtěnou osobu tím, že využijí svého předkupního práva.

Jistota u nájmu bytu 

Ke změně dojde také u výše jistoty (dříve kauce) u nájmu bytu či domu. Od 28. 2. 2017 mohou pronajímatelé požadovat složení jistoty v maximální výši trojnásobku měsíčního nájemného. Ta bude nyní nižší, neboť se do maximální výše jistoty již nebudou počítat zálohy na služby. Dříve to mohl být až šestinásobek měsíčního nájemného. Snížení vysoké jistoty bylo zdůvodněno komplikacemi v přístupu ke standardnímu bydlení pro občany s nižšími příjmy.

Předkupní právo – změny pro rok 2017 a 2018
4.5 (90%) 4 hlas[ů]