Vzorové obchodní podmínky pro e-shopy

Vzorové obchodní podmínky 2014 pro e-shopy

Pro eshopaře jako právní laiky bývá obtížné zorientovat se v požadavcích, které na ně kladou zákony při uzavírání smluv se spotřebiteli. Situaci ještě zkomplikoval občanský zákoník, který řadu zavedených institutů změnil. V právu ovšem platí, že neznalost neomlouvá, a opomenutí některých zákonných náležitostí může být sankcionováno zejména ze strany České obchodní inspekce.

Vzor obchodních podmínek pro eshopy

Naštěstí pro eshopaře existují na trhu vzorové obchodní podmínky vypracované odbornými institucemi (zejména APEK a dTest), případně nezávislými advokátními kancelářemi.

Všechny tyto vzorové obchodní podmínky obsahují údaje, které podle občanského zákoníku nebo jiných právních předpisů musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy. Identifikace prodávajícího, informace o odstoupení od smlouvy, příp. informace o ochraně osobních údajů, jsou tedy ve všech obchodních podmínkách víceméně shodné. Přesto se ovšem podmínky liší, a to v určitých případech i podstatným způsobem.

Jaké jsou tedy výhody a nevýhody těchto obchodních podmínek?

Všeobecné vzorové obchodní podmínky dTestu

Podmínky dTest jsou zpoplatněny (2.500,- Kč včetně DPH), jsou dostupné ve třech variantách (zákonný standard a dvě nadstandardní úrovně). Pro podnikatele ovšem nejsou výhodné v tom, že uvedený nadstandard poskytuje více práv zákazníkům, nikoliv prodejcům (např. prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy, slevy při pozdním dodání zboží apod.). Nestandardní je i ustanovení obchodních podmínek, podle kterých se spotřebitel může v případě sporu z uzavřené smlouvy obrátit přímo na dTest, který je soukromou společností (nikoliv orgánem státní správy jako je ČOI).

Všeobecné obchodní podmínky dTest tedy dále rozšiřují již tak značně široká práva spotřebitele. Pokud je zájmem podnikatele dodržet veškerá zákonná ustanovení ochrany spotřebitele, ale zároveň v rámci možností prosadit i své zájmy, nejsou pro něj podmínky dTest vhodné.

APEK vzorové obchodní podmínky

Vzorové obchodní podmínky zveřejněné Asociací pro elektronickou komerci (APEK) jsou oblíbené a rozšířené pro svou bezplatnost. Devítistránkový dokument značné profesionální kvality upravuje veškeré zákonné náležitosti, v komentářích jsou obvykle odkazy na konkrétní paragrafy občanského zákoníku, ze kterých příslušná povinnost vyplývá.

Jelikož se jedná pouze o vzor, APEK v úvodu doporučuje před nasazením obchodních podmínek na web jejich konzultaci s advokátem. Toto doporučení se v praxi ukazuje jako nutné. Často se totiž setkáváme s podmínkami APEK, které si eshopaři sami nevhodně upraví, případně nedoplní správně požadované údaje. Například mnoho živnostníků ponechává terminologii „obchodní společnost“, ačkoliv se jedná o fyzické osoby, nebo vůbec nedoplní lhůty pro dodání zboží apod.

Vzorové obchodní podmínky APEKu jsou vhodné pro pokročilejší uživatele, kteří mají znalosti z oblasti práva a orientují se v právních předpisech, a proto dokáží tyto podmínky přizpůsobit svým potřebám. V opačném případě je vhodné je dále konzultovat s právníky.

Všeobecné obchodní podmínky od advokátní kanceláře

Pokud si provozovatel eshopu není jistý doplněním vzorových obchodních podmínek APEK, potřebuje další konzultace nebo se věnuje specifickému podnikání, bude potřebovat obchodní podmínky na míru, které zpracuje přímo advokátní kancelář na základě informací získaných od zákazníka a dalších informací, které zjistí ze stávajícího eshopu a veřejných databází. Jednou z nich je např. Kropáček LEGAL.

Tato advokátní kanceláře se specializuje na vytváření obchodních podmínek na míru. Cílem je maximální uživatelská příznivost při zachování zákonného standardu ochrany spotřebitele. Za 3000,- Kč bez DPH získá zákazník balíček služeb, který obsahuje vypracované obchodní podmínky pro prodej zboží, reklamační řád, formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamační protokol, certifikát Právní kvalita, dokumenty na míru a konzultace s právníky ohledně vypracovaných dokumentů.

Pokud chce zákazník něco specifičtějšího, připlatí si. Za všeobecné obchodní podmínky pro specifické projekty si kancelář účtuje 8 000 Kč bez DPH.

Výhody tohoto vzoru obchodních podmínek

Obchodní podmínky obsahují i v základní verzi vedle ochrany spotřebitele i maximální ochranu prodávajícího, a to jak co nejširším využíváním dispozitivních ustanovení zákona, tak i zařazením institutů, které přímo nespadají pod zákonnou úpravu online prodeje. S využitím zkušeností specializované advokátní kanceláře v oblasti softwarového práva a práva k nehmotným statkům obecně obsahují tyto obchodní podmínky i ochranu práv k obsahu webu (zejména k fotografiím a článkům) a programovému vybavení eshopu nebo informace o využívání souboru cookies včetně Google Analytics.

V závislosti na aktuální judikatuře, rozhodovací praxi orgánů veřejné správy i na základě zpětné vazby od zákazníků jsou obchodní podmínky pravidelně advokátní kanceláří kontrolovány a upravovány tak, aby vždy vyhovovaly požadavkům právních předpisů, což je nesporná výhoda oproti jakýmkoli vzorovým VOP.

Aktualizováno