Jedna z nočních můr e-shopařů je chyba ceny na e-shopu. Jejich obavy jen vzrůstají, pokud se jejich zboží včetně ceny importuje hromadně. Neustálá kontrola totiž není vždy možná.

Co se tedy může stát – a v praxi skutečně stává – je, že u zboží není uvedena správná cena, resp. cena, kterou jste měli v úmyslu uvést.

Uzavření kupní smlouvy

V této části je nejpodstatnějším bodem, kdy je kupní smlouva při nákupu ve vašem e-shopu uzavřena. Toto byste měli mít napsané v obchodních podmínkách. Ve většině českých e-shopů je kupní smlouva uzavřena ve chvíli, kdy obdržíte (jako prodávající) závaznou objednávku (většinou email, který vám dorazí poté, co zákazník klikne na tlačítko Dokončit/Odeslat objednávku).

Okamžik uzavření kupní smlouvy si můžete v obchodních podmínkách upravit, právě vzhledem k možným problémům s chybným zadáním ceny.

Odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení od smlouvy je možno opět upravit ve vašich obchodních podmínkách e-shopu. Jednoduchý recept na to, abyste předešli problémům, je upravit si možnost odstoupení prodávajícího od smlouvy pro případy, kdy je omylem zadána cena zboží, která je výrazně nepřiměřená, resp. podezřelé nízká. Níže uvádíme příklad, jak lze toto ustanovení vyjádřit v obchodních podmínkách.

„Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě.“

Cena a hodnota zboží

Aby byla cena objektivně a zjevně nepřiměřená hodnotě zboží, musí ji jako takovou vnímat průměrný spotřebitel. Pro vaši představu se může jednat např. o překlep, kdy namísto 30 000 Kč za kuchyňskou linku bude v e-shopu uvedena cena 3 000 Kč. V žádném případě se však nemusí jednat jen o posuny desetinných čárek. Jednoduše nahlédněte ke konkurenci a řekněte si zdravým selským rozumem, zdali není „něco divného“ na té které ceně.

Neplatnost kupní smlouvy

Občanský zákoník v § 583 stanoví:

„Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.“

Neplatnosti kupní smlouvy se můžete dovolat v případě, že:

  1. Omylem jste zadali chybnou částku ceny za zboží.
  2. Kupující musel vědět, že se jedná o chybnou cenu (vzhledem k okolnostem, tj. cena zboží, apod.).

Zjevně nepřiměřená ceny za hodnotu zboží

Obecně platí, že spotřebitel má právo trvat na dodání zboží za smluvených podmínek. Výše uvedená argumentace objektivně a zjevně nepřiměřenou hodnotou zboží je naprostou výjimkou z pravidla.

Česká obchodní inspekce se jasně vyjádřila, že prodávající je povinen seznámit kupujícího s cenou platnou v okamžiku nabídky a tuto cenu mu správně účtovat.

To znamená, že jako prodávající nemůžete cenu zboží po objednání zákazníkovi nijak měnit. Někdy se tak stává, zvláště u prodejců, kteří musí kalkulovat se směnnými kurzy. Takové jednání je však v rozporu se zákonem. Cena, která je uvedena v e-shopu nesmí budit pro kupujícího zdání vyšší nebo nižší než je ve skutečnosti.

Soudní spor

Pokud se ocitnete v situaci, kdy jako provozovatel uděláte chybu a nabídnete zboží v e-shopu za několik málo stovek, přičemž se běžně prodává za několik tisíců, máte možnost jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy s tím, že smlouva nebyla vůbec uzavřena, neboť dle § 583 občanského zákoníku zde byl omyl na straně prodávajícího a kupující o něm musel vědět. Takto odstoupit můžete nezávisle na tom, co máte stanoveno v obchodních podmínkách svého e-shopu.

Přes to všechno má kupující právo domáhat se dodání zboží soudní cestou. V takovém případě nemůžeme předpovídat výsledek, neboť vždy bude záležet na konkrétních okolnostech.

V zásadě však soud bude prověřovat, zdali:

  • Byla cena za zboží stanovena skutečně omylem prodejce.
  • Muselo být průměrnému spotřebiteli jasné, že se s vysokou pravděpodobností jedná o technický omyl nebo chybu.
  • Cena byla objektivně a zjevně nepřiměřená hodnotě zboží (tu lze určit např. znaleckým posudkem).

Doporučujeme proto, abyste si doplnili své obchodní podmínky o případ odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího v případech, kdy omylem uvedete výrazně nižší cenu, než je běžná. Váš postup při odstoupení ve výše zmíněných případech již nebude právně nejistý. Naopak, bude se jednat o právně ošetřený postup, který je zcela legální a 56+chrání vaše zájmy.

Vzorové obchodní podmínky pro e-shop

  • V souladu s právními předpisy a ochranou spotřebitele (včetně tlačítkové novely).
  • Pečlivě zpracované s důrazem na zvýšenou ochranu prodávajícího (e-shopaře).
  • Získáte dokumenty: Všeobecné obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů (GDPR a Cookies), Reklamační řád, Formulář pro uplatnění reklamace a Formulář pro odstoupení od smlouvy.
  • Dokumenty s komentáři pro snadné doplnění a přizpůsobení.
  • Vzory ke stažení ve formátu .docx.

VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

3.7/5 - hodnocení čtenářů