Česká obchodní inspekce zveřejnila výsledky kontrol e-shopů za rok 2015. Provozovatelé internetových obchodů museli zaplatit na pokutách více jak 4 miliony korun. Pokuty od ČOI jsou tak nadále velkým strašákem pro e-shopy.

Pokuty od České obchodní inspekce

V roce 2015 provedla ČOI celkem 1194 kontrol. Celková výše pokut, které udělila ČOI v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, dosáhla výše 4 196 000 Kč. Inspektoři ČOI pokutovali celkem 82,9 % kontrolovaných e-shopů.

Česká obchodní inspekce obdržela více jak 5000 stížností od spotřebitelů na jednání e-shopařů. Spotřebitelé si stěžovali především na proces vyřizování reklamací, nedodání výrobků, nevrácení peněz při odstupování od smlouvy, atd.

V 15 % shledala stížnosti spotřebitelů na provozovatele e-shopů za oprávněné a provozovatele pokutovala.

Za co dostaly e-shopy pokuty od ČOI?

  • Porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik
  • Neposkytnutí řádných informací spotřebiteli o rozsahu, podmínkách reklamace
  • Formální náležitosti reklamace
  • Neposkytnutí řádné informace o ceně nabízených výrobků nebo služeb
  • Používání klamavých obchodních praktik

Obchodní podmínky e-shopu jako nejčastější chyba

Mezi nejčastější chyby online podnikatelů patří jednoznačně používání nevhodných obchodních podmínek, resp. obchodních podmínek, které nesplňují veškeré právní požadavky.

VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Začínající podnikatelé často obchodní podmínky e-shopu kopírují od konkurence, skládají je porovnáváním z jiných e-shopů či používají vzory. Řada podnikatelských modelů je však specifická a vzory obchodních podmínek tak nelze vhodně aplikovat. Obchodní podmínky je nutné přizpůsobit na míru.

Provozovatelům e-shopů proto doporučujeme, aby si přinejmenším nechali své obchodní podmínky zkontrolovat od kvalifikovaných odborníků.

Slova ředitele ČOI ke kontrolám e-shopů

Vysoké procento e-shopů vykazujících nedostatky nelze považovat za skutečný obraz internetového obchodování u nás, je výsledkem monitorování a následných kontrol těch obchodníků, kteří neplní formální povinnosti stanovené právními předpisy. Například těch, kteří ani po dvou letech platnosti nového občanského zákoníku do svých obchodních podmínek nezapracovali změny, které zákon přináší. Stovky šetřených spotřebitelských podnětů týkajících se nákupů v e-shopech opět svědčí o neochotě řady prodávajících dodržovat povinnosti, vztahující se k odpovědnosti za vadné plnění a k reklamačnímu řízení. Problematická byla zejména šetření internetových obchodů provozovaných zahraničními subjekty se sídlem mimo Evropskou unii. Doporučuji proto spotřebitelům, aby si před uzavřením smlouvy ověřovali, u koho a kde nakupují, a aby zvážili míru rizika  spojenou s nákupem online. Kontroly internetových obchodů budou patřit mezi priority kontrolní činnosti i v roce 2016,

Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce

Tisková zpráva ČOI dostupná na www.coi.cz.

4/5 - hodnocení čtenářů