Vypořádání manželů při smluveném (nesporném) rozvodu

Tzv. **smluvený rozvod**, dle §24a má pro manžely řadu výhod, na druhou stranu jsou povinni respektovat určitá pravidla, od kterých se nelze odchýlit. Pro smluvený rozvod musíte naplnit 3 zákonem definované skutečnosti a zároveň dodat písemnosti upravující Vaše práva a povinnosti pro dobu po rozvodu. Nejvýznamnější z nich je patrně dohoda o majetkových záležitostech a otázce bydlení s úředně ověřenými podpisy. Nepředbíhejme však a začněme přehledně od začátku.

**Smlouva o vypořádání majetkových vztahů** po rozvodu je součástí smluveného, tzv. nesporného rozvodu, podle §24a zákona o rodině. **Soud v tomto případě nezjišťuje příčiny rozvratu**, proto se nemusíte obávat, že vás nerozvede. Pakliže naplníte zákonem definované požadavky, pak vás soud musí rozvést (toto neplatí u každého typu rozvodu, obecně záleží na uvážení soudu). **Rozvratem manželství podle §24 se rozumí** naplnění všech následujících objektivních skutečností:

– manželství muselo trvat alespoň 1 rok
– manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí
– druhý manžel se k návrhu připojí (tedy souhlas obou)

Při splnění těchto skutečností soud manželství rozvede, pokud předložíte:

– Písemné smlouvy (nutností jsou úředně ověřené podpisy účastníků), které upravují vypořádání vzájemných majetkových vztahů po dobu po tomto rozvodu
– Práva a povinnosti společného bydlení
– V případě dědí ještě pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody, která se týká úpravy poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

**Smlouva o vypořádání majetkových vztahů** nepotřebuje schválení soudu, jsou zapotřebí pouze úředně ověřené podpisy. Obligatorně je nutností do ní zahrnout ujednání o majetkových vztazích a právech a povinnostech společného bydlení. Fakultativně pak může obsahovat i další úpravy společných práv a povinností, např. vyživovací povinnost.

.>
Martin Rosulek, 11.8.2010

*Nenašli jste přesně to, co hledáte? Máte specifický dotaz, pak využijte naší služby online formuláře: – Váš dotaz posíláme advokátní kanceláře, kde se mu věnují profesionální advokáti z oboru. Získejte jistotu za zpoplatněnou SMSku.*

.<>
“Přejít na online právní poradnu”:/online-poradna