V Česku se rozvádí téměř každé druhé manželství. Častěji podávají žádost o rozvod ženy, pro které už není rozvod společenské stigma. Také uvažujete, že odejdete z nešťastného vztahu? Pak byste měli vědět, jak podat návrh na rozvod manželství.

To, jak bude rozvodové řízení probíhat, ovlivňuje, jestli máte nezletilé děti a zda se bude jednat o rozvod sporný nebo nepsorný. Ještě než návrh na rozvod k soudu podáte, seznamte se s tím, co vás čeká. Zvažte také, jestli se neobrátíte na advokáta.

Právní úprava rozvodu

Rozvod upravuje nový občanský zákoník v ustanovení § 755 a násl. Podmínkou rozvodu je hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat soužití manželů, kdy nelze očekávat, že bude manželství obnoveno. Před tím, než může být manželství rozvedeno, musí být rozhodnuto o poměrech nezletilých dětí manželů.

O rozvodu manželství rozhoduje soud. Zjišťuje existenci a příčiny rozvratu manželství, v případě že jde o sporný rozvod. Může odmítnout manžele rozvést, pokud:

 • zde jsou zvláštní důvody, kdy je rozvod v rozporu se zájmem dítěte, které ještě nenabylo plné svéprávnosti.
 • nebo pokud by způsobil manželovi, který ho nezavinil, zvlášť závažnou újmu a jsou zde navíc mimořádné okolnosti ve prospěch zachování manželství. To neplatí, pokud manželé již spolu alespoň po dobu 3 let nežijí.

Rozvod dohodou vs. sporný rozvod

Pokud váš manžel s rozvodem souhlasí, můžete podat návrh na rozvod manželství dohodou. Soud pak nebude zjišťovat rozvrat manželství. K tomu je potřeba splnit tyto podmínky:

 • manžel se k návrhu na rozvod připojil,
 • manželství trvalo nejméně rok a manželé spolu již déle než šest měsíců nežijí,
 • manželé si vyřešili své majetkové poměry,
 • pokud mají manželé dítě, dohodli se na úpravě jeho poměrů.

Dohody o vyřešení majetkových poměrů a úpravě poměrů nezletilého dítěte, musí být písemné a musí na nich být ověřený podpis obou manželů.

V případě, že jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, nebo se manželé nejsou schopni domluvit, jak to bude s dětmi či majetkem, půjde o sporný rozvod. Řízení o něm bude delší a komplikovanější, protože soud bude muset zjišťovat všechny okolnosti rozvratu manželství.jak na rozvod

Jak má vypadat návrh na rozvod manželství?

Návrh na rozvod je třeba sepsat písemně. Musí obsahovat následující náležitosti:

 • název soudu a jeho adresa,
 • údaje o osobě, která návrh podává (vaše jméno, adresa, případně rodné číslo či datum narození),
 • návrh by měl být označen jako „Návrh na rozvod manželství“,
 • údaje o vašem manželovi, se kterým se rozvádíte (jeho jméno, adresa, datum narození či rodné číslo),
 • informace o vašem manželství (kdy a kde bylo uzavřeno, zda máte společné nezletilé děti).
 • pokud jde o sporný rozvod, popište skutečnosti, které vedly k rozvratu manželství, případně připojte důkazy,
 • to, co chcete, aby soud rozhodl – tedy, že manželství se rozvádí, jde o tzv. petit,
 • váš podpis, případně podpis manžela, pokud s návrhem souhlasí,
 • datum.
VZOR NÁVRHU NA ROZVOD

K návrhu na rozvod připojte kopii oddacího listu, rodných listů vašich společných nezletilých dětí. Měli byste také připojit návrh na úpravu péče o dítě po rozvodu a návrh na vypořádání svých majetkových poměrů.

Návrh na rozvod musíte podat ve dvou kopiích. Jedna bude doručena soudu a druhá druhému manželovi.

Pokud vám bude něco chybět, vyzve vás soud k doplnění návrhu. Rozvodové řízení se tím však jen zbytečně prodlouží, proto se snažte soudu doručit vše potřebné.

Kde podat návrh na rozvod manželství?

Příslušný k projednávání rozvodu je okresní soud podle místa posledního společného bydliště manželů, pokud zde ještě jeden z vás bydlí. Jinak podejte návrh na okresní soud, v jehož obvodu bydlí váš manžel. Pokud by se manžel nacházel v zahraničí, podejte návrh na rozvod k vašemu okresnímu soudu.

Poplatek za rozvod

Návrh na rozvod manželství je zpoplatněn částkou 2 000 Kč. Pokud se nejste schopni dohodnout na vypořádání majetku, zaplatíte soudu za řízení o vypořádání společného jmění další 2 000 Kč a 5 000 Kč za každou společnou nemovitost.

Správní poplatky do 5000 Kč se hradí kolkovými známkami, které seženete na pobočkách České pošty. Pokud je cena za rozvodvyšší než 5000 Kč, musíte ji zaplatit na účet soudu, který vede řízení.poplatek za rozvod

Je potřeba advokát?

Pokud stojíte před komplikovaným krachem vztahu, ve kterém figuruje nemalý majetek, nezletilé děti a nepřátelsky naladěný manžel, je na místě sehnat si dobrého rozvodového právníka.

Pokud jste ale dospěli s manželem k přátelskému ukončení manželství, nic vám nebrání, abyste rozvodové řízení zvládli sami. Pokud si nejste jisti, jak sepsat návrh na rozvod manželství, můžete se inspirovat na internetu. Kvalitní vzor návrhu na rozvod sporný i společný návrh na nesporný rozvod naleznete například zpracovaný od společnosti Legito. Vyplníte jej jako formulář.

Co se bude dít, když podám návrh na rozvod manželství?

Soud nařídí jednání, na kterém obvykle dojde k výslechu účastníků. Soud by se měl snažit vést manžele k smíření, může jim například nabídnout mediaci. Na konci pak soud rozhodne rozsudkem a obvykle manželství rozvede. Proti rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení rozsudku.

Pamatujte však na to, že před tím, než může být manželství rozvedeno, musí být rozhodnuto o úpravě poměrů nezletilých dětí manželů po dobu po rozvodu!

Poté, co je manželství rozvedeno, může se chtít obvykle rozvedená žena vrátit ke svému původnímu příjmení. Změna příjmení musí být oznámena do šesti měsíců po rozvodu matričnímu úřadu.

4.7/5 - hodnocení čtenářů