Konec manželství z jakéhokoliv důvodu je nepříjemnou událostí pro každého z nás. I když se náš život může nakonec obrátit k lepšímu, rozvod jako takový je většinou svázán s negativními pocity jako je strach ze selhání, vztek a smutek. K emocionální zátěži, kterou s sebou rozvod manželů nese, se navíc přidává stres z rozvodového řízení. V České republice se totiž nelze rozvést, aniž bychom se obrátili na soud a rozvodový právník je v řadě případů nutností.

Jak vypadá rozvodové řízení?

Když se oba manželé dohodnou, jak budou po rozvodu pečovat o dítě, jak si rozdělí majetek, jak vyřeší bytovou situaci, případně jestli bude jeden druhému platit výživné, jde o smluvený rozvod. Všechny dohody musí být písemné s úředně ověřenými podpisy. Samotné manželství musí ale trvat alespoň rok a manželé alespoň šest měsíců žijí odděleně. Soud pak již nezkoumá, proč se manželé rozvádí.

V opačném případě se jedná o sporný rozvod. Soud nejprve bude řešit úpravu poměrů nezletilého dítěte manželů. Pak nastává řízení o samotném rozvodu.  Soud přitom zjišťuje, jak došlo k rozvratu manželství. Tato fáze může mít zásadní vliv na řízení o vypořádání jmění, které nastává po rozvodu.

I pokud se trochu v paragrafech vyznáme, a chceme se před soudem zastupovat sami, můžeme narazit, zvláště pokud jsou ve hře nezletilé děti či komplikované vypořádání majetku. Dobrý rozvodový právník naopak zvýší naše šance na rychlý rozvod, ze kterého vyjdeme bez větší úhony.

Každý rozvod začíná podáním návrhu na rozvod k soudu. Už s tím vám právník může pomoci.

Jaká je cena za rozvod manželství?

Smluvený rozvod je procesně jednodušší a není cenově tak náročný. Vždy zaplatíme soudní poplatek 2 000 Kč. Pokud chceme mít dohody řádně sepsány advokátem, zaplatíme ještě přibližně 1 500 Kč za hodinu konzultace s ním a kolem 3 000 Kč za práci na smlouvách. Počet strávených hodin konzultací s advokátem se může zvýšit dle vašich potřeb a okolností. Alternativně lze využít také advokátních služeb online zpracování rozvodových dokumentů a zde začínají ceny obvykle na 5 000 Kč.

VZOR NÁVRHU NA ROZVOD

Naopak sporný rozvod se může výrazně prodražit. Nejen, že se musí zaplatit soudní poplatky a odměny advokátů, které si každý z manželů hradí sám. Často budete navíc potřebovat odborné posudky a další doklady, například ověřené výpisy z účtů apod.

Průměrná cena za sporný rozvod se potom může pohybovat kolem 20 000 Kč – 50 000 Kč. Bude samozřejmě záležet na tom, kolik práce bude s vámi advokát mít a kolik času stráví sepisováním dokumentů a přítomností v soudní síni. Velmi záleží i na tom, zda manželé mají společné děti. Pokud nemají děti, obvykle lze počítat s tím, že sporný rozvod u levného advokáta začíná na 10 000 Kč.

Pokud si strany budou dělat problémy a odvolávat se v rámci sporného rozvodu, snadno se dostanou s cenou i mnohem výše. Částka se může vyšplhat i ke 100 000 Kč.

Nicméně vždy platí, že kvalitní rozvodový právník nám může hodně ušetřit, než kdybyste šli do rozvodového řízení bez právní pomoci.

Jak si vybrat právníka pro rozvod?

V České republice působí přes 7 000 aktivních advokátů. Mají různé zaměření a odvádějí různě kvalitní práci. Jak si vybrat dobrého rozvodového právníka pro náš případ?

Odborník v rodinném právu a zejména v rozvodovém řízení.

Rozvod zažijeme v nejhorším případě jen párkrát v životě. Jedná se o podstatnou věc, kterou bychom neměli svěřit známému, který je sice odborníkem na cenné papíry, ale rozvod řešil naposledy před deseti lety.

Rozvodové řízení má svá specifika. Jen u právníka, pro kterého jsou rozvody denním chlebem, si můžeme být jistit, že je nám schopen kvalifikovaně poradit. I když lze právního zástupce změnit během řízení, může advokát, který se v rodinném právu neorientuje napáchat nenávratné škody.

Hledejme na internetu i v místě bydliště.

Česká advokátní komora vede na svých stránkách seznam advokátů i jejich specializací. Velká města jako je Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň, budou mít větší výběr právníků, kteří uvádí, že se zaměřují na rodinné právo. Je dobré si zvolit takového advokáta, který se věnuje této oblasti výhradně.

Podívat se můžete také na náš seznam advokátů.

Odborníka na rodinné právo bychom mohli poznat podle toho, že veřejně publikuje články na toto téma. Je vhodné si najít recenze od jiných klientů. Sice jsou často neobjektivní, ale můžeme z nich leccos vyčíst. V neposlední řadě nám může právníka doporučit kolega, znýmý nebo kamarád, který měl pozitivní zkušenost.

Advokát by měl mít kancelář blízko našeho bydliště. Dojíždět za ním by bylo časově i finančně náročné. Nehledě na to, že by měl znát poměry na místním soudu či odboru sociálně právní ochrany dětí a případně je využít v náš prospěch.

Co čekat od návštěvy advokáta?

Při návštěvě advokáta budeme hovořit o svém soukromí. Kvůli tomu můžeme být velmi nervózní a špatně se soustředíme. Proto je dobré připravit se na schůzku s právníkem dopředu a sepsat si všechno, na co se chceme zeptat, abychom na to nezapomněli. Při setkání bychom si měli poznamenat odpovědi, protože příval informací nás může v té chvíli zahltit.

Pokud nám rozvodový právník lidsky nevyhovuje a špatně se nám s ním komunikuje, měli bychom ze spolupráce vycouvat. Je třeba probrat i ty nejintimnější věci a vzájemná důvěra je klíčová pro to, aby nás mohl rozvodový právník kvalitně zastupovat. I sebevětší odborník nemusí mít potřebné lidské kvality na to, aby náš případ přivedl ke zdárnému konci.

4.4/5 - hodnocení čtenářů