Česká obchodní inspekce zveřejnila výsledky kontrol e-shopů za 1. čtvrtletí 2016. Kontroly odhalily klamavé jednání provozovatelů internetových obchodů – zejména uvádění nepravdivých informací. Spotřebitelé nejsou dostatečně informováni o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Kontrolou neprošlo 83% e-shopů a ČOI udělila celkem 293 pokut v celkové hodnotě 1 592 000 Kč.

Co Česká obchodní inspekce kontroluje u e-shopů

Česká obchodní inspekce se dlouhodobě věnuje sledování vývoje internetového obchodování a jejím cílem je rovněž eliminovat nežádoucí jednání, které má negativní dopad na spotřebitele.

Kontroly jsou zaměřeny na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Z celkového počtu 308 kontrol, které provedli pracovníci ČOI u českých e-shopů, bylo odhaleno porušení právních předpisů při 255 kontrolách.

Česká obchodní inspekce obdržela celkem 1555 podnětů ze strany spotřebitelů – ti žádali o radu, jak řešit problém při nákupu přes internet.

Zjištěné nedostatky u e-shopů

  • Nekalé a klamavé obchodní praktiky
  • Neposkytnutí řádných informací spotřebiteli o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění
  • Nesplnění formálních náležitostí při vyřizování reklamací

V období 1.čtvrtletí 2016 udělila Česká obchodní inspekce celkem 293 pokut v celkové hodnotě 1 592 000 Kč. Celou tiskovou zprávu najdete na stránkách coi.cz.

Každý e-shop by měl mít zveřejněné všeobecné obchodní podmínky, které jsou v souladu s aktuálním právním řádem. Dále je pro provoz internetového obchodu potřeba mít také dokument Ochrana osobních údajů (GDPR), Úpravu Cookies a Reklamační řád.

5/5 - hodnocení čtenářů