Dle tiskové zprávy České obchodní inspekce provozovatelé internetových obchodů zaplatili v roce 2014 na pokutách téměř 5 milionů korun. Jedná se o poměrně rekordní číslo.

Česká obchodní inspekce pokutovala 682 eshopů

V období 1.1.2014 do 31.12.2014 provedli inspektoři České obchodní inspekce celkem 867 kontrol eshopů. Ceých 78,7% případů vedlo k pokutování – necelých 22 procent provozovatelů eshopů prošli kontrolou bez finanční pokuty.

Proč Česká obchodní inspekce tak hodně pokutuje eshopy?

Česká obchodní inspekce provádí pravidelné kontroly eshopů a dále kontroly „z udání“ nespokojených zákazníků. Jejím cílem je zamezit protiprávnímu postupu provozovatelů eshopů a chránit potřebitele. Eshopy totiž často nepostupují v souladu se zákonem.

Právní předpisy v oblasti online nákupů jsou poměrně rozsáhlé a roztříštěné. Nenajdeme je tedy v jednom jediném právním předpisy. Řada pravidel je stanovena v občanském zákoníku, řada v zákonu o ochraně spotřebitele a samozřejmě existuje celá řada dalších zákonů, které se detailněji věnují např. prodeji elektroniky, léčiv, ochranných pomůcek, atd.

Provozovatelé eshopu často nevědí o těchto specifikách a nutosti podnikat uričtým způsobem, dodržovat zákonná pravidla. Součástí podnikání je však znalost těchto pravidel a jak říká samo právo „neznalost práva neomlouvá“.

Eshopům tak lze jen vřele doporučit, aby dbali na zveřejnění svých povinně zveřejňovaných informací vč. obchodních podmínek, které budou v souladu s aktuálními zákony. Řadu pokut od ČOI totiž přichází poté, co provozovatel má nedostatečně sepsané obchodní podmínky.

Co eshopy porušují nejčastěji?

Mezi nejčastější porušení patří použití nekalých obchodních praktik, a to např. neposkytnutí zákonem stanovených informací nebo o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy a o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících.

Eshopy velmi často neinformují spotřebitele řádně o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění.

V řadě případů provozovatelé nedodržují formální náležitosti přijetí a vyřízení reklamace.

Povinnost, kterou nesplňovalo při kontrolách 42 eshopů byla povinnost seznámit spotřebitele s cenou nabízeného zboží a služeb.

Vyšší pokuty byly způsobeny novým zákonem

Vyšší míra pokut a prohřešků ze strany eshopů v roce 2014 byla způsobeno účinností nového občanského zákoníka. Ten změnil řadu povinností provozovatelů eshopů. Stovky eshopů však nereagovaly na tuto legislativní změnu.

Každý eshop měl povinnost změnit své obchodní podmínky po 1.1.2014, resp. upravit je tak, aby vyhovovaly legislativě nového občanského zákoníku.

Česká obchodní inspekce tak odhalila řadu podnikatelů, kteří provozovali internetový obchod a měli na eshopu staré obchodní podmínky, které odkazovaly ještě na starý občanský zákoník. Tyto staré obchodní podmínky neupravují spotřebitelská práva stejně a provozovatelé eshopu se tak dopouštěli nelegálního jednání.

Máte zájem o vzorové dokumenty pro provoz e-shopu? Podívejte se na vzorové obchodní podmínky a další dokumenty pro internetové obchody.

VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jaký bude postup ČOI v roce 2015

V své tiskové zprávě Česká obchodní inspekce informuje, že online obchodování je na vzestupném trendu. Zvyšující se poptávka láká další internetové prodejce, aby vstoupili na trh. Vznikají tak další a další nové eshopy.

Problémem je snižující se právní vědomí a právní respektování zákonů ze strany provozovatelů eshopů.

Česká obchodní inspekce je tak nucena přijmout opatření, která jí umožní efektivní kontrolu a eliminaci všech forem protiprávního jednání prodávajících. Zavazuje se nadále provádět pravidelné kontroly eshopů a střežit práva a oprávněné zájmy spotřebitelů.

4/5 - hodnocení čtenářů