Mnoho rodičů se v podstatě obává, že výlučná péče jednoho z rodičů ohrozí vztah s dítětem, neboť se bojí, že následně ztratí svou pozici rodiče v tom pravém slova smyslu. Článek by měl napomoci tomu, aby se rodiče, v podstatě nebáli „odstrašujícího“ označení výlučná péče.

Svěření do výlučné péče

Svěření nezletilých dětí do výlučné péče jednoho z rodičů v žádném případě neznamená, že druhý z rodičů byl zbaven či omezen na svých rodičovských právech. Mnozí rodiče si to často mylně myslí a uvedené se pak stává překážkou pro uzavření dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí.

V praxi to znamená, že i přestože nezletilé dítě je svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů, tak ten druhý rodič má i nadále právo rozhodovat o podstatných záležitostech nezletilého dítěte. Jako je například výběr předškolního zařízení, výběr školy, rozhodovat, zda dítě podstoupí operaci či nikoliv, o bydlišti nezletilého dítěte apod.

Podoby úpravy styku s druhým rodičem

V případě stanovení výlučné péče jednoho z rodičů může, ale nemusí, být upraven styk dítěte s rodičem druhým. Styk není ve většině případů upravován, pokud jsou rodiče schopni se na styku nezletilých dětí s druhým rodičem bez sebemenších obtíží dohodnout. Vycházejí si vzájemně vstříc, dávají přednost přáním nezletilého dítěte apod. Rodiče se v podstatě shodnou, že styk není nutné upravovat.

Standardní styk dnes již patří s ohledem na rozhodovací praxi soudů k méně běžným. Je stanoven druhému rodiči v rozsahu jedenkrát za 14 dní, ve většině případů od pátku do neděle a v druhém týdnu například jedno odpoledne. Tento styk je ve většině případů stanoven u nezletilých dětí velmi nízkého věku, kde je ještě vysoká fixace na matku.

Stýkejte se častěji s dítětem

Další možností v případě svěření nezletilých dětí do výlučné péče jednoho z rodičů je tzv. široký styk rodiče. Pod uvedeným pojmem si lze představit například styk jednoho rodiče realizovaný jedenkrát za 14 dní od středy od odpoledne do pondělí dopoledne.

Pro lepší představu, pokud vezmeme v úvahu časový úsek 14 dnů, tak 9 dní jsou nezletilé děti v péči jednoho z rodičů a zbylých pět dní jsou v péči rodiče druhého. Široký styk je již téměř srovnatelným se střídavou péčí a může být také považován za „odrazový můstek“ pro následnou střídavou péči.

Zároveň je možné si vedle běžného styku také dohodnout tzv. prázdninový styk v období jarních, velikonočních, letních, podzimních a vánočních prázdnin. Prázdninový styk nahrazuje styk běžný. Standardně bývá upraven například následujícím způsobem, ale v podstatě může být úprava prázdninového styku ponechána na dohodě rodičů:

 • Jarní prázdniny – sudý rok otec, lichý rok matka.
 • Velikonoční prázdniny – lichý rok otec, sudý rok matka.
 • Letní prázdniny
  • v sudém roce otec prvních 14 dní v měsíci červenci a srpnu otec
  • v lichém roce od prvního dne druhé poloviny měsíce července a měsíce srpna
  • matka přesně naopak. Případně si rodiče mohou vzájemně sdělit úpravu styku o letních prázdninách písemně nejpozději do 31. května daného roku.

U výlučné péče jednoho z rodičů platí, že v případě rozhodnutí soudu musí vždy dojít také k úpravě výživného na nezletilé děti.

Základní znaky výlučné péče

 • Zachování rovnosti rodičovských práv oběma rodičům.
 • Styk nemusí být soudně upraven.
 • Standardní styk 1x za 14 dní + jedno odpoledne v týdnu.
 • Široký styk například v poměru 5 a 9 dní v časovém horizontu 14 dní a může být přidáno například ještě jedno odpoledne v druhém týdnu.
 • Prázdninový styk.
 • Úprava vyživovací povinnosti.

Mgr. Denisa Cízlová, advokát

Advokátní kancelář Mgr. Denisy Cízlové, se sídlem v Praze, nabízí svým klientům právní služby ze všech oblastí práva České republiky se zaměřením na oblast práva trestního (jak z pozice poškozeného – oběti trestného činu tak z pozice „pachatele“ trestné činnosti…). Oblast práva rodinného (určení otcovství, úprava poměrů nezletilých dětí, výživné na zletilé i nezletilé děti, rozvod manželství, vypořádání majetku…).

Advokátní kancelář uplatňuje individuální přístup ke každému z klientů, pracuje s plným osobním nasazením a snahou pomoci každému z nich. Kancelář si zakládá na komplexním řešení všech sporů.

3.2/5 - hodnocení čtenářů