štítek: notář

Žaloba oprávněného dědice

Dědické řízení, neboli řízení o pozůstalosti, může být zdlouhavým a náročným procesem, a to nejen pro blízké zesnulého, ale i pro soudního komisaře, kterým...

Centrální evidence závětí: Přístup, dohledání, rizika a praxe

Centrální evidence závětí eviduje závěti, dědické smlouvy, prohlášení o vydědění, atp. Kdo má přístup? Jak dohledat závěť? Jaká jsou rizika a praxe? Co je...

Dědické řízení krok za krokem | Postup, lhůty, notář, poplatky

Smrti se nikdo z nás nevyhne. Pozůstalí se musí smířit se ztrátou, zařídit pohřeb a následně vypořádat právní záležitosti. Často přitom tápou v tom, jakým způsobem...

Darovací smlouva bez notáře

Pokud chcete někomu darovat hodnotnější věc, lze jen doporučit, abyste vytvořili písemnou smlouvu. Při darování nemovitosti se tomu dokonce nevyhnete. Pokud nechcete angažovat profesionály,...

Kdy je závěť neplatná? Absolutní a relativní neplatnost. Napadení dědictví.

Po smrti blízké osoby dochází také na rozdělování majetku, které může být se silnými emocemi. Dle práva se nejprve přihlíží na sepsanou závěť. Za...

Dohoda o vypořádání dědictví: Jak dědicové rozdělí majetek?

Když zemře blízký člověk, jedná se o těžkou situaci pro celou rodinu. Po pohřbu na vás čeká dědické řízení. Vše je snadnější, pokud se...

Jak napsat závěť? Co musí obsahovat poslední vůle v roce 2024?

Na západ od nás je obvyklé, že lidé sepisují poslední vůli. V poslední době ale už také Češi řeší, komu připadne po jejich smrti...

Vydědění – podmínky, postup, jak se bránit neoprávněnému vydědění

Vaše děti o vás nemají zájem, proto byste raději svůj majetek odkázali někomu jinému. Víte, jak funguje vydědění a jak byste měli postupovat při...

Zděděné dluhy – jak se vyhnout zadlužení a právo výhrady soupisu

Zdědit majetek po zemřelém může být příjemné, ovšem také můžete zdědit dluhy. Téma zděděné dluhy je velmi komplexní a v tomto článku vám přiblížíme...

Darování před smrtí nebo dědické řízení?

Praxí zjišťujeme časté dotazy na téma, zdali je vhodnější darování před smrtí či pozůstalost nechat takzvaně projít dědickým řízením. Vzhledem k obecnosti dotazu nelze na...

Pořízení pro případ smrti: Závěť, dědická smlouva a dovětek

Závěť podle nového občanského zákoníku. Od 1.1.2014 mají lidé v České republice mnohem širší výběr, jakým způsobem mohou ovlivnit osud vlastního majetku po své smrti. Každému,...

Nový občanský zákoník zavádí nové důvody vydědění

Myslíte si, že vydědění je jen záležitost filmů? Pokud Vám někdo řekl, že Vás vydělí, anebo že tak dokonce již udělal, vůbec nemusel žertovat....
Send this to a friend