Darovací smlouva bez notáře

darovací smlouva bez notáře

Pokud chcete někomu darovat hodnotnější věc, lze jen doporučit, abyste vytvořili písemnou smlouvu. Při darování nemovitosti se tomu dokonce nevyhnete. Pokud nechcete angažovat profesionály, měli byste vědět, že darovací smlouva bez notáře nebo advokáta má svá úskalí.

Jaké má darovací smlouva náležitosti? Co jsou nejčastější chyby v darovací smlouvě? Jaké výhody má dohoda sepsaná notářem? A jak zvládnout sepsat smlouvu i bez něj?

Proč sepsat darovací smlouvu

Člověk si často neuvědomuje, že darování je právní závazek. To proto, že darovací smlouva může být až na výjimky ústní. Pokud ale chcete darovat podstatnou část ze svého majetku, darovací smlouvu sepište.

Existují pro to různé důvody. V případě, že se vztahy mezi dárcem a obdarovaným výrazně pokazí, lze se za určitých podmínek domáhat vrácení daru. Darovací smlouva pak bude sloužit jako důkaz u soudu.

Například při přepsání auta na registru vozidel se neobejdete bez nějakého převodního titulu, kterým může být i darovací smlouva na auto.

Občanský zákoník pak přímo vyžaduje uzavření písemné smlouvy při darování nemovitosti.

Darovací smlouva bez notáře a její úskalí

Darování nemovitosti v rodině je často metodou, jak se vyhnout následnému dědickému řízení. Příbuzní totiž nemusí platit žádnou darovací daň. Snížením dědictví se také sníží poplatky za vyřízení pozůstalosti.

Výhody sepsání notářem

Právě v případech dědictví se často lidé obracejí na notáře a nechají si sepsat i speciální darovací smlouvu. Může se totiž stát, že vadně sepsaná smlouva bude odmítnuta katastrem nemovitostí. Tím přijdete nejen o 2000 Kč za poplatek za vklad, ale vkladové řízení se zbytečně protahuje.

Kdyby navíc dárce zemřel před změnou v katastru, bude nemovitost předmětem dědického řízení. A pokud není obdarovaný zároveň dědicem, může přijít zkrátka.

Darovací smlouva sepsaná notářem by měla být bez vad. Pokud si ji opatříte ve formě notářského zápisu, můžete ji použít jako veřejnou listinu u soudu. Soud pak na ni bude hledět jako na důkaz, který prokazuje pravdivost údajů, které jsou v ní uvedené. To se hodí zejména, pokud jsou v rodině již existující spory.

Darovací smlouva od advokáta

Častá je i darovací smlouva od advokáta. Advokát vám dokáže poradit ve složitějších situacích, kdy je třeba například zřídit různé zatížení nemovitosti, právo cesty atd.

Jedná se o sepsání darovací smlouvy na míru, dle vašich požadavků. Získáte právně platnou smlouvu a především ochranu vaši práv a zájmů. Získáte také řadu doporučení od advokáta a možnost pokládat otázky.

SEPSÁNÍ SMLOUVY

Nezávazná cenová nabídka pro sepsání darovací smlouvy na míru.

Sepsání darovací smlouvy svépomocí

Darovací smlouvu si můžete sepsat úplně svépomocí.

Pokud si darovací smlouvu chcete sepsat sami a ušetřit náklady za notáře nebo advokáta, nezapomeňte uvést všechny podstatné náležitosti. Jedná se o obsahové informace, které darovací smlouvu musí mít, aby byla platná.

Vzor darovací smlouvy

Můžete ale také využít vzor darovací smlouvy, které je již předpřipravený na nejčastější situace.

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

Samozřejmě se jedná pouze o vzorový dokument bez jakýchkoli právních jistot. To je nevýhoda vzorů smluv, na druhou stranu nabízí zajímavý poměr ceny a informační hodnoty. Vzor si individuálně doplníte a získáváte dokument, se kterým můžete zahájit proces darování. Případně po doplnění vzoru jej můžete dát na kontrolu advokátovi pro revize a případné korekce.

Náležitosti darovací smlouvy

Základem smlouvy je správná identifikace smluvních stran. Uveďte kdo je dárce a kdo darovaný včetně data narození, rodného čísla a adresy bydliště.

Velkou pečlivost věnujte předmětu smlouvy, tedy popisu samotného daru. Zejména pokud se jedná o nemovitost, musí být řádně definována podle katastrálního zákona včetně parcelních čísel atd.

Darovací smlouva bude dále obsahovat prohlášení dárce, že dar, který je v jeho vlastnictví, bezplatně převádí na obdarovaného. Obdarovaný připojí svůj závazek, že dar přijímá.

Dále připojte místo a den uzavření smlouvy a podpisy stran. Je-li darována nemovitost, musí být podpisy úředně ověřeny.

Součástí smlouvy mohou být samozřejmě další ujednání. Při darování nemovitosti jsou často zřizována věcná břemena užívání nebo zákaz zcizení a zatížení.

VZOR DAROVACÍ SMLOUVY

Pozor na chyby v darovací smlouvě

Hlavní chyba, která se v darovací smlouvě může objevit, je nedostatečná identifikace předmětu smlouvy, tedy daru. To činí problémy zejména u darování nemovitostí např. bytu či domu. Strany smlouvy nejčastěji zapomenou uvést podíly na společných částech bytu a na společném pozemku. Běžně se také chybuje v čísle parcely, čísle popisném, nebo chybném označení katastrálního území.

Bohužel stále se ještě stává, že pozemek pod budovou není její součástí a někdy má různé majitele. V darovací smlouvě by proto mělo být uvedeno, zda je s budovou převáděn i pozemek pod ní.

Darovací smlouva bez notáře musí mít ověřené podpisy u advokáta nebo na Czech Pointu. Při identifikaci účastníků nezapomeňte uvést své rodné číslo či datum narození.

Pokud je znění darovací smlouvy složitější (např. jsou zde různé podmínky darování, zřizování věcných břemen atd.) je vždy lepší se obrátit na odborníka. Darovací smlouva bez notáře nebo advokáta by totiž mohla být soudem prohlášena za neplatnou.

4.5/5 - hodnocení čtenářů