Spoluvlastnictví e-shopu: Různé právní formy – výhody a nevýhody

spoluvlastnictví eshopu

Spoluvlastnictví e-shopu může být vzrušující cestou k podnikání, kde se spojují talenty, nápady a zdroje více lidí. Ale jaký je nejlepší způsob, jak se pustit do takového podnikání? Jaké jsou právní formy a jaké doporučení byste měli vzít v úvahu? A co daně?

První krok na cestě k spoluvlastnictví e-shopu je pochopení různých právních forem, které mohou vaše podnikání nabývat. Může to být jednoduchá obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo dokonce družstvo. Každá z těchto forem má své výhody a nevýhody, a to jak z hlediska operativní flexibility, tak z hlediska daňových důsledků.

Vězte, že spoluvlastnictví e-shopu není jen o právních formách a daních. Je to také o tom, jak efektivně spolupracovat a jak správně rozdělit odpovědnosti a zisky mezi spoluvlastníky. Je to o tom, jak vytvořit silný tým, který bude schopen čelit výzvám a využít příležitostí, které přináší svět e-commerce.

Specifika spoluvlastnictví e-shopu

Jak na převod či prodej e-shopu jsme zde již řešili, nyní se podíváme na problematiku spoluvlastnictví e-shopu. Jaké jsou výhody a nevýhody spoluvlastnictví? Jak lze spoluvlastnictví e-shopu nastavit a jaké existují jeho formy?

Pokud má více osob vlastnické právo k jedné věci, jedná se o spoluvlastnictví. (Spolu)vlastnit nemusíte pouze hmotnou věc, ale i věci nehmotné.

Internetový obchod je specifický v tom, že se skládá z několika částí, z nichž některé jsou hmotné (skladové zásoby, vybavení kanceláře, firemní vozidla…), ale velká část je nehmotná (databáze, doména, grafická podoba apod.). Na grafiku, logo či texty se navíc vztahují autorská práva a e-shopy mají také například zaměstnance. To vše z vlastnictví internetového obchodu dělá komplexní problematiku, na kterou je nutno nahlížet ze všech možných úhlů.

Výhody a nevýhody spoluvlastnictví

Důvody, proč lidé zvolí cestu spoluvlastnictví, jsou nasnadě. Mezi obchodní partnery se rozdělí náklady na údržbu a provoz e-shopu, stejně tak jako všechna obchodní rizika a odpovědnost. Zkrátka v tom nebudete sami.

Na druhou stranu se musíte podělit nejen o ztráty, ale i o zisky. E-shop vás musí uživit všechny a nároky na výši příjmů jsou tedy větší. Velkým rizikem spoluvlastnictví čehokoliv je nutnost se vzájemně domluvit na nelehkých obchodních otázkách. Řízení obchodu nebude jen na vás, ale každé rozhodnutí musíte učinit spolu s obchodními partnery a vaše vize si musíte před ostatními obhájit.

Výhody

  • sdílení nákladů a odpovědnosti
  • rozdělení časové zátěže
  • diverzifikace dovedností, tj. širší zaměření obchodu

Nevýhody

  • rozdílné vize a představy
  • rozdělení zisků
  • riziko osobních sporů
  • nutnost dělání kompromisů

Formy spoluvlastnictví e-shopu

Pokud jste se rozhodli, že spoluvlastnictví je pro vás ta pravá volba, musíte se dále rozhodnout, jakou formu spoluvlastnictví zvolíte. Můžete podnikat jako OSVČ, případně si založit obchodní společnost.

OSVČ

Pokud chcete začít podnikat, není nic jednoduššího, než si založit živnost. Provozování internetového obchodu spadá pod obor činnosti “Velkoobchod a maloobchod”, přičemž se jedná o živnost volnou. To znamená, že nemusíte splnit žádné speciální požadavky, stačí když jste svéprávní a bezúhonní a vyplníte příslušný registrační formulář.

Výhodou je, že založení živnosti je časově, administrativně i finančně nenáročné. Nevýhodou pak to, že jako OSVČ nemůžete příliš růst a budovat si svou vlastní značku. Nyní se podíváme, jaké možnosti spoluvlastnictví e-shopu jako OSVČ máte.

Smlouva o společnosti

Jestliže se nechcete zdržovat se zakládáním obchodní společnosti a přejete si podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, řešením může být založení společnosti ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku. Se svým obchodním partnerem uzavřete smlouvu o společnosti, v rámci které si můžete nastavit výši spoluvlastnických podílů a další práva a povinnosti.

Výhodou je rychlost – nemusíte na nic čekat, stačí podepsat smlouvu a je to. Nevýhodou je, že e-shop vedete jako dvě samostatné jednotky a je si třeba důkladně rozmyslet, jaký majetek kdo do společnosti vnese apod. Vedení e-shopu prostřednictvím smlouvy o společnosti si lze představit zejména u malých e-shopů s malým množstvím spoluvlastníků, kteří si navzájem důvěřují.

Tichý společník

Další možností, která v případě spoluvlastnictví e-shopu připadá v úvahu, je institut tichého společníka. Smlouva o tiché společnosti specifikuje, jaký podíl na zisku a ztrátě tichý společník má.

Tichý společník ovšem bude vždy “až ten druhý” – nebude mít tolik práv, jako hlavní společník, neboť se podnikání vlastně přímo nebude účastnit. Tichý společník je vhodný v té situaci, kdy začínáte s podnikáním a potřebujete větší finanční injekci, ale zároveň chcete mít e-shop stále pod svou kontrolou. Pokud chcete internetový obchod vést rovnocenně se svým obchodním partnerem, zvolte si jinou formu podnikání.

Obchodní korporace

Větší administrativa a časová náročnost při založení, ale následné větší možnosti budování své značky a hodnoty firmy. Založit obchodní korporaci se hodí v případě, kdy chcete svůj e-shop dále rozvíjet, případně tehdy, kdy je spoluvlastníků více a potřebujete mezi sebou nastolit pevný řád.

Společnost s ručením omezeným

Nejčastější a nejznámější druh obchodní společnosti je bezesporu společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Tato právní forma je rovněž velmi vhodná pro spoluvlastnictví e-shopu. Obchodní partneři spolu založí s.r.o., v rámci společenské smlouvy si upraví spoluvlastnické podíly a způsob vedení společnosti a je to.

Pokud chcete, aby podíly byly “půl na půl“, zvažte, co se stane, když se se svým partnerem na něčem neshodnete. Kdo bude mít právo veta? Jak potom naložíte se svým podílem a ziskem? Na to vše pamatujte dopředu a způsoby rozhodování v důležitých situacích si upravte smlouvou.

Největší výhodou a rovněž důvodem, proč je s.r.o. tak oblíbená, je, že společníci za dluhy a závazky společnosti osobně neodpovídají. Máte tedy jistotu, že krach společnosti nevyústí v osobní bankrot.

Akciová společnost

Kromě s.r.o. existuje například akciová společnost, nicméně zakládat akciovku čistě jen z důvodu správného nastavení spoluvlastnictví e-shopu je takřka zbytečné. Tento druh společnosti si lze představit u velkého subjektu, pro kterého je “obyčejné” s.r.o. již málo.

Základní kapitál akciové společnosti je v současné době zákonem nastaven na 2 miliony Kč. Také struktura akciovky je mnohem složitější než například u s.r.o a její založení vám zabere více času i financí.

Pokud s e-shopem teprve začínáte, je pro vás lepší nastartovat podnikání jako OSVČ, případně založit společnost s ručením omezeným. Akciová společnost se hodí spíše pro velké podniky s velkým obratem a dlouhodobými investicemi.

Komanditní a veřejná obchodní společnost

Komanditní společnost mohou založit minimálně dvě osoby – komplementář ručí za dluhy společnosti celým svým majetkem a je oprávněn k vedení společnosti. Komanditista ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů. Právě kvůli striktnímu rozdělení rolí se komanditní společnost pro spoluvlastnictví e-shopu příliš nehodí.

Ve veřejné obchodní společnosti ručí společníci celým svým majetkem. Pokud za účelem vedení e-shopu zvolíte právě tento typ korporace, musíte mít ve svého obchodního partnera opravdovou důvěru.

Nezisková organizace

Neziskové organizace se zakládají za nějakým veřejně prospěšným účelem, nikoliv za účelem zisku. Neziskovky sice mohou disponovat e-shopem, avšak ani ten neslouží k finančnímu obohacení jeho vlastníků. Na internetu neziskovky prodávají nejčastěji vlastní výrobky a charitativní produkty. Spoluvlastnictví e-shopu prostřednictvím neziskové organizace je tedy možné, nicméně se jedná pouze o vedlejší činnost. Nejrozšířenější neziskovkou je zapsaný spolek (z.s.), který však musí založit minimálně tři osoby.

Daně

Při rozhodování, jakou formu podnikání zvolit, mějte na paměti také daňové dopady. Jestliže se rozhodnete založit obchodní společnost, máte automaticky povinnost vést účetnictví. Pokud se vám začne dařit a obrat e-shopu překročí dva miliony Kč, stáváte se plátcem DPH. K DPH se však můžete registrovat i dobrovolně, což se vyplatí, pokud jsou i vaši zákazníci převážně plátci této daně.