Sníte o tom, že si otevřete obchůdek nebo třeba vlastní studio. Jenže vás odrazuje byrokracie. Poradím vám, jak založit živnost. Není to kupodivu nic složitého.

Než navštívíte živnostenský úřad

Je zvolená činnost živností?

Před tím, než zajdete na živnostenský úřad, byste měli mít jasno v tom, v jaké oblasti chcete podnikat. Ne všechny podnikatelské činnosti jsou živnostmi.

Například umělci, kteří využívají výsledků své duševní tvůrčí činnosti, nepotřebují mít k tomu žádné oprávnění, stejně jako například drobní zemědělci nebo prostitutky (tedy slovy zákona osoby, které nabízejí či poskytují služby směřující bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb).

Živnostníky nejsou ani soukromí lékaři nebo notáři. Jejich činnost se řídí zvláštními předpisy. Pro provoz své specializované činnosti splňovat mnohem více podmínek než „běžní“ podnikatelé. Zjistěte proto, zda na vaši činnost dopadá právní úprava živnostenského zákona.

O jaký druh živnosti se jedná?

Pokud je vaše činnost živností, najděte si v přílohách zákona, o jaký druh živnosti se jedná. Založení koncesované živnosti bude mnohem složitější než zřídit si živnost ohlašovací. Přečtěte si náš článek Druhy živností.

Pokud chcete vydělávat peníze na internetu, je potřeba svoji činnost zařadit do konkrétního oboru – marketing, maloobchod, konzultace, atp. a dle toho zjistíte, o jaký druh živnosti se jedná.

Potřebujete odbornou způsobilost?

Ke všem živnostem kromě živnosti volné musíte dokládat svou odbornou způsobilost. Jde o zvláštní vzdělání, praxi nebo zkoušky, které jsou potřebné k provádění živnosti. Konkrétní požadavky jsou stanoveny u jednotlivých oborů činnosti.

K čemu slouží odpovědný zástupce?

Začít s podnikáním můžete ale, i když odbornou způsobilost nemáte. Stačí si najít experta v oboru, který odbornou způsobilostí disponuje. Může se stát odpovědným zástupcem a garantovat, že vaše živnost bude řádně vedena. Více o odpovědném zástupci se dočtete zde.

Jak založit živnost na živnostenském úřadě

Živnostenské oprávnění

K provozování živnosti je zapotřebí získat živnostenské oprávnění. To vznikne buď dnem ohlášení, nebo dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí o udělení koncese (v některých případech právnických osob vznikne jejich zápisem do obchodního rejstříku). Živnostenské oprávnění nelze přenést na jinou osobu.

V dnešní době se již nevydává živnostenský list. Živnostenské oprávnění prokazují podnikatelé pomocí výpisu z živnostenského rejstříku, který je dostupný online.

Postup pro získání živnostenského oprávnění u ohlašovací živnosti

  • Dostavte se na jakýkoliv živnostenský úřad.
  • Vyplňte jednotný registrační formulář.
  • Předložte svůj občanský průkaz, případně doklady prokazující vaši odbornou způsobilost či existenci odpovědného zástupce.
  • Zaplaťte poplatek 1 000 Kč.

K čemu slouží jednotný registrační formulář?

Jednotný registrační formulář značně ulehčuje budoucím podnikatelům administrativní zátěž. Díky němu nemusíte vážit cestu na finanční úřad, veřejnou zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Veškerou registraci provedete na živnostenském úřadě, který následně ostatním orgánům oznámí začátek živnostenského podnikání.

Co se stane potom?

Živnostenský úřad přezkoumá předložené doklady. Sám si opatří výpis z trestního rejstříku a zkontroluje bezúhonnost ohlašovatele. Následně provede zápis do živnostenského rejstříku. Ze zákona má k tomu lhůtu 5 dní. Vydá vám identifikační číslo. A vy můžete začít směle podnikat.

Nezapomeňte plnit své povinnosti. Jako živnostník bude podávat sami daňové přiznání k dani z příjmu. Musíte také platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Zjistěte, zda na vás dopadá povinnost vést EET.

3.5/5 - hodnocení čtenářů