Váš e-shop prosperuje a uvažujete o tom, že byste svůj online obchod posunuli na mezinárodní úroveň a začali prodávat v sousedních zemí? Expanze e-shopu do zahraničí má nepochybně výhodu v tom, že je zde vysoký potenciál růstu klientů, zisku a úspěšnosti na trhu.

V tomto článku se dozvíte, jaké právní náležitosti e-shopu na mezinárodním trhu je nutné splňovat, rizika, která jsou s tím spojena nebo jaké výhody může přinést bankovní účet vedený v zahraničí. Co vše byste měli právně ošetřit než spustíte prodej zahraničním fyzickým a právnickým osobám?

Jak expandovat na zahraniční trh

V první řadě si musíte ujasnit, která země je vaším cílem. Každý stát, do kterého se rozhodnete expandovat, může mít specifické legislativní podmínky, které mohou být zcela odlišné od českého právního řádu.

Není tedy od věci se ještě před tímto krokem poradit s odborníkem, který se na daný stát a jeho právní řád specializuje. Je také rozdíl, jestli se rozhodnete expandovat tzv. na východ nebo na západ.

Udělejte si dopředu rešerši trhu, abyste zjistili, jakou budete mít konkurenci nebo jaká je vaše cílová skupina. Dále co vše bude potřeba zařídit a jak se liší právní úprava daného státu od toho českého.

Bez znalosti trhu to totiž nepůjde. Je to základní předpoklad pro úspěšný online obchod. Chybějící analýza trhu je jednou z nejčastějších chyb podnikatelů, kteří se rozhodnou expandovat do zahraničí a nedosahují takových výsledků, jaké si představovali.

Právní analýza zahraničního trhu může zamíchat kartami. Zjistěte si dopředu jaké povinnosti budete muset splňovat při prodeji výrobků či služeb online v dané zemi. Mohou vám vzniknout vícenáklady, budete pravděpodobně nastavovat jinou marži, tak ať nejste překvapeni.

Závěrečné rozhodnutí o vstupu na zahraniční trh s e-shopem by mělo obsahovat i právní stanovisko o tamější úpravě a potřebné regulaci.

Kam expandovat s e-shopem

Musíte si porovnat pro a proti. Co bude pro vaše podnikání nejlepší a nejvýhodnější. Každý trh má totiž svá specifika.

U východních států jako je Slovensko, Maďarsko, Řecko, Slovinsko, můžete počítat se snadnějším vstupem na trh a menší konkurencí. Naopak je zde nižší kupní síla a tím pádem i nižší zisky.

U západních států jako je Německo, Francie, Španělsko je naopak obtížnější vstup na trh díky vyšší konkurenci a náročnějším klientům. Naopak jsou zde pravděpodobnější vyšší zisky.

Obchodní podmínky e-shopu

Jedním ze zásadních úkolů, na které se budete muset zaměřit jsou obchodní podmínky internetového obchodu. Obchodní podmínky hrají klíčovou roli v určení vztahu mezi podnikatelem (prodávající) a spotřebitelem (kupující).

VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsahem obchodních podmínek bývá to, co není součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky upravují platební podmínky, dodací podmínky, reklamační řád, odstoupení od smlouvy atd.

Každému z nás se již jistě několikrát stalo, že jsme „odklikli“ souhlas s obchodními podmínkami, ale vlastně vůbec nevíme, co bylo jejich obsahem. Ten je ale klíčový pro určení práv a povinností stran. Pro provozovatele e-shopu jsou zásadním dokumentem při případných kontrolách z úřadů či kontrolních orgánů.

Rizika expanze e-shopu do zahraničí

Rizika expanze e-shopu do zahraničí mohou spočívat ve špatném překladu e-shopu. Zkuste se poradit s nějakým odborníkem, který vám například pomůže nikoli s překladem obchodních podmínek, ale spíše s tvorbou obchodních podmínek na míru pro danou zemi. Jednoduchý překlad stávajícího českého znění by totiž nemusel stačit.

Mohlo by tak dojít k problémům, kdy se změní význam slov a tedy význam samotných ustanovení, které v obchodních podmínkách máte. Věnujte této části dostatečnou pozornost.

Překlad obchodních podmínek často nestačí

Je určitě vhodné udělat autorskou revizi textů a obrázků. Právní řád jiného státu totiž může mít striktní autorský zákon, který však bude odlišný od toho českého. Vyvarujete se tak vysokým pokutám.

Výhody podnikání v EU

Výhodou podnikání v EU je elektronický systém One Stop Shop (OSS), který funguje v rámci států Evropské unie. Zjednodušuje povinnosti spojené s daní z přidané hodnoty (DPH), který dále rozebíráme v části Registrace k DPH.

V rámci Evropské unie bude také výhodou doprava, která bude rychlejší a levnější. Výběr vhodného a spolehlivého dopravce je dalším stavebním kamenem pro úspěšně expandující e-shop.

Nemáte povinnost proclení zboží. Členské státy Evropské unie zrušily mezi sebou celní poplatky. Tato povinnost zůstala pouze u zboží, které překračuje vnější hranice EU.

Rozhodné právo

Pokud se rozhodnete expandovat do jiné země, automaticky neznamená, že se e-shop v zahraničí bude řídit českým právem, i když se bude jednat o zemi v rámci Evropské unie.

Rozhodné právo, kterým se bude e-shop řídit se určuje podle toho, jestli se internetový obchod zaměřuje na spotřebitele v dané zemi.

V praxi to znamená, že pokud se český e-shop bude zaměřovat na polského spotřebitele, rozhodným právem bude polské právo.

Co znamená „zaměřovat se na spotřebitele“?

Rozumí se tím to, že daný internetový obchod poskytuje své webové stránky v daném jazyce nebo měně. Popisuje zboží v daném jazyce. Umožňuje platby přes tuzemskou banku. Prodávající tímto prokazuje reálný záměr obchodovat v jiné zemi.

Bankovní účet v zahraniční bance

Jednou z výhod mít bankovní účet v zahraniční bance je především to, že potenciální zákazníci rádi využívají typ platby, kterou dobře znají a denně používají. Přináší to větší věrohodnost e-shopu.

Tím pádem bude mít bankovní účet vedený v zahraniční bance výraznou výhodu, co se týče konkurence. To následně vede i k úspěšné lokalizaci e-shopu.

Určitě je vhodné využít více platebních metod, aby si zákazníci mohli vybrat. Pokud má spotřebitel omezený typ plateb k výběru, nemůže platit v lokální měně nebo v rámci lokální banky, je větší pravděpodobnost, že svůj nákup nedokončí, protože mu internetový obchod bude připadat nedůvěryhodný.

Registrace k DPH

Pokud plánujete expandovat do země, která má nižší sazbu daně, je vhodné zvážit registraci k DPH. Registrovat se můžete i dobrovolně. Povinnost registrace vzniká až od určité výše obratového limitu, kdy každá země může mít jinou výši.

  • Obratový limit se počítá dohromady za všechny členské státy EU.
  • Do částky 10 000 EUR odvádí česky e-shop daň v rámci České republiky.
  • Pokud limit překročí, může se zaregistrovat do tzv. režimu One Stop Shop.

Jedná se o režim jednoho správního místa, přičemž daňovou povinnost bude i nadále plnit v ČR. Tyto platby DPH následně český finanční úřad rozdělí příslušným státům.

Marketing e-shopu pro expanzi do zahraničí

Ještě před tím než si založíte e-shop pro zahraniční trh, V první řadě je vhodné si udělat cizojazyčnou analýzu klíčových slov v rámci SEO strategie. Díky tomu zjistíte, jaká klíčová slova zákazníci na internetu vyhledávají a tím dokážete uzpůsobit svůj e- shop a daleko lépe oslovíte potenciální zákazníky.

Prodávat můžete nejen na svém e-shopu, ale i na agregujících platformách jako je Bazos (funguje i na Slovensku), Fler, Aukro, Facebook Marketplace a další. Více o tom píšeme v článku Jak prodávat na Fleru, Aukru a Bazosi.

Tato klíčová slova je následně dobré zakempovat do popisků, článků, reklam a podobně. Díky tomu bude snadnější pro zákazníka dohledat vámi nabízený produkt.

Není od věci také zainvestovat do profesionálního překladu produktů a jejich popisů, návodů nebo tvorby obchodních podmínek.

Kdo je připraven, není překvapen. Pokud si vše dopředu promyslíte a připravíte, nic nemůže stát v cestě v růstu vašeho e-shopu za hranice.

5/5 - hodnocení čtenářů