Každý z nás více či méně žije online. Lidé moc nepřemýšlí, jaký majetek mají ve virtuálním prostředí. Příbuzní netuší, že by mohli po jejich smrti získat digitální dědictví, které může mít značnou hodnotu. Co je digitální pozůstalost? Nemusí jít jen o kryptoměny a virtuální pozemky. Digitální dědictví můžete zahrnout do závěti a jedná se o uživatelské účty, www domény, webové stránky, e-shopy, účty s investicemi, atp.

Co je digitální majetek

Pod digitální pozůstalost spadá vše, co na internetu máte, ať už jsou to digitální aktiva (tedy váš majetek a pohledávky) či pasiva (tedy vaše dluhy). Jde o vaše peněžní účty u online společností typu PayPal, účty s investicemi do akcií, sázkařské účty, či účty s investicemi do kryptoměn.

Také internetové domény, e-shop či webové stránky mají svou hodnotu.

Do digitálního majetku také spadají nejrůznější zaplacené předplatné, jako jsou předplacená média (např. noviny, televizní kanály), hudební aplikace typu Spotify, aplikace k online kurzům (FutureLearn, Masterclass) nebo účty k online hrám.

Nezapomínejte také na vaše autorská díla, která vlastníte v online podobě. Půjde o videa, fotografie, autorské texty na blozích atd. Také účty na sociálních sítích či vaše emaily spadají do digitálního majetku.

Všechny tyto položky mohou mít dohromady hodnotu miliónů korun. Přesto často nejsou zahrnuty do dědictví a následně propadnou.

Příklady digitálního majetku

Typ digitálního majetku Příklady
Elektronické dokumenty Word, PDF, Excel, PowerPoint soubory
Multimediální soubory Fotografie, videa, audio soubory
E-maily Osobní a pracovní e-mailové zprávy
Sociální média Profily a obsah na Facebooku, Twitteru, Instagramu atd.
Digitální měny Bitcoin, Ethereum, Litecoin, atd.
Online účty a přihlašovací údaje Přihlašovací údaje pro bankovní účty, nákupní účty, účty pro streamování, atd.
Doménová jména Webové domény a související webové stránky
Cloudové úložiště Google Drive, Dropbox, OneDrive, atd.
Autorská práva a licence Software, digitální knihy, hudba, atd.
Virtuální zboží Skiny, měny a virtuální předměty ve hrách

Jak se dědí digitální majetek

V České republice neexistuje žádná speciální úprava dědění majetku, který se nachází online. To znamená, že se bude dědit stejně, jako třeba nemovitosti či peníze na bankovních účtech. Bude podléhat běžnému dědickému řízení. Notář provede předběžné šetření, ve kterém zjistí, zda existuje závěť či dědická smlouva a určí okruh dědiců.

Notář pak zjišťuje, jaký měl zůstavitel majetek a dluhy. A zde nastává kámen úrazu. Jak se notář dozví o majetku, který po sobě zůstavitel zanechal online? Pokud nebyl vlastníkem e-shopu či slavným influencerem, notáře ale ani pozůstalé nemusí napadnout, že zde nějaké digitální dědictví vůbec existuje. Sám notář sám nebude psát provozovatelům tisíců aplikací, zda u nich neměl náhodou zemřelý účet.

Jenže pokud někdo z pozůstalých notáři nesdělí, že pozůstalý po sobě zanechal majetek online, nebude toto digitální dědictví do pozůstalosti zahrnuto. Majetek pak propadne nebo bude ležet ladem.

Problémy s přístupem k digitálnímu dědictví

Dědicové vědí, že zůstavitel vlastnil kryptoměny, nenahraditelné tokeny NFT nebo kredity na různých virtuálních účtech. Pokud jim však chybí přístupové údaje, často nebudou mít jak se k majetku dostat.

Problémem je, že česká právní úprava, ale ani legislativa EU s digitálním dědictvím nepočítá. Poskytovatelé ve svých smluvních podmínkách často stanoví, že účet je nepřevoditelný na jinou osobu. Protože se na účtech často vyskytují citlivé informace, obávají se krádeží identit a případnému postihu, který by je čekal. S převodem účtů na dědice jsou pro ně spojeny jen problémy. Proto je nanejvýš důležité, aby se dědicové dostali k přístupovým údajům, díky kterým se mohou do účtů přihlásit.

Digitální dědictví v závěti

Pokud vám tedy není jedno, že váš virtuální majetek propadne či zůstane ve vzduchoprázdnu, měli byste o něm své budoucí dědice informovat. Nejlepším řešením, jak naložit se svým majetkem v online prostoru, je zahrnout digitální dědictví do závěti. Díky tomu můžete přesně určit, co se s ním stane.

Jak by mělo ale zahrnutí digitálního majetku do závěti vypadat? Základem je mít přehled v tom, kde máte co uloženo. Pokud se ve svých účtech nevyznáte vy, nemůžete čekat, že je později rozklíčují pozůstalí.

Nejen majetek na účtech ale i vlastnictví jednotlivých účtů se často mění. Pokud sepíšete jejich přesný seznam do závěti, může se stát, že za půl roku už nebude vůbec aktuální. Závěť přitom není dokument, který byste měnili každý den. Zvláště, pokud si ji necháte uložit u notáře. Vhodné je proto zmínit digitální dědictví v závěti, ale samotný seznam s digitálními aktivy uložit zvlášť.

Dalším důvodem pro vytvoření samostatného seznamu je riziko odkázání přístupových hesel k účtům pozůstalým ještě za života. Může totiž dojít k jejich zneužití. Proto je vhodné využít například bezpečnostní schránku, ve které bude seznam účtů i s přístupovými údaji uložen.

Faktem zůstává, že digitální dědictví a nakládání s ním je sice na svém počátku, ale vyvíjí se. Existují například specializované firmy, u kterých si můžete vést přehled svých digitálních aktiv. Doporučujeme proto tuto část vašeho majetku skutečně nepodcenit.

Jak se vám článek líbil?