NFT: právní otázky spojené s non-fungible tokens

právo a NFT

Máte rádi svět technologií a investic? Pak vám jistě neunikl vzrůstající zájem o non-fungible tokens zkráceně NFT. Trh s unikátními tokeny strmě roste. Jde však stále o velmi nový segment investování, proto nelze předpovědět, zda na NFT skutečně zbohatnete, nebo vyhodíte peníze oknem – a to jako investoři, umělci či sběratelé.

Ať už si ale chcete NFT pořizovat nebo je vytvářet, měli byste se alespoň trochu orientovat v tom, na jakém principu NFT vlastně fungují, a jaké právní otázky se k nim váží. Předejdete mnoha problémům i cenovým turbulencím.

Jak fungují NFT

Non-fungible tokens jsou unikátní tokeny, které se zapisují na blockchainu (většinou Ethereum), a lze s nimi volně obchodovat. Jde v podstatě o kusy počítačového kódu, které nesou určitou informaci, podobně jako třeba kryptoměny. 

Na rozdíl od kryptoměn jsou však jedinečné. Zatímco bitcoin můžete vyměnit za jiný a jejich hodnota bude pořád stejná (úplně stejně jako když jednu stokorunu vyměníte za jinou), každý NFT je unikátní a každý jeden má svou hodnotu. Je to tím, že je navázán na konkrétní digitální médium.

Toto digitální médium si můžeme představit jako digitalizovanou kopií díla v reálném světě, jako jsou obrazy, fotografie nebo nahrávky. Podkladové dílo ale nemusí v reálném světě existovat, může jít např. o různé digitální koláže či online videa.

NFT pak většinou obsahuje odkaz na digitální médium a slouží jako certifikát osvědčující, kdo je “vlastníkem” tohoto odkazu.

NFT prorazily zejména ve světě umění. Umělci, muzea i galerie pořizují digitální kopie děl. Následně vytvoří NFT s odkazem na tyto kopie a tokeny rozprodají. Podobně se tak začíná dít ve světě hudby. Podívejte se blíže, k čemu se NFT využívají v praxi.

Právní úprava NFT

NFT jsou trend, který existuje teprve několik let. Právo vždy reaguje na společenské fenomény se zpožděním a v případě internetových technologií je pozadu neustále. To platí obecně ve světě a v České republice pak dvojnásob. Právní úprava kryptoměn je stále tzv. ve vývoji.

Většina odborníků se shodne, že NFT nejsou cennými papíry. Jejich obchodování není nijak regulováno a žádnou právní úpravu, která by konkrétně upravovala nakládání s NFT, tak nenajdeme.

Na druhou stranu na NFT může dopadat množství předpisů. Bude záležet zejména na tom, jaká práva jsou spolu s NFT vlastně převáděna. Může jít o licence k právu autorskému, ale i různá práva, která vzniknou ze smluv mezi převodci. NFT mohou zasahovat i do osobnostních práv, například pokud by se vázala k portrétovým fotografiím.

Práva spojená s NFT

Hlavním problémem spojeným s NFT je rozsah práv spojených s tokenem. Investoři si často nejsou jisti, co si vlastně kupují. Někdy ani sami vydavatelé NFT nevědí, jaká práva vlastně na pořizovatele tokenů převádějí.

Pokud si pořizujete NFT, měli byste si uvědomit, že jeho vlastnictví samo o sobě nezakládá vlastnické právo k digitálnímu médiu, se kterým je spojeno, a už vůbec ne ke skutečnému dílu v reálném světě. 

NFT se často připodobňují ke sběratelským kartičkám. Když si pořídíte kartičku s pokémonem Pikachu, neznamená to, že k němu získáváte autorská práva, a od teď jej smíte používat pouze vy. Stejně tak jste-li držitelem NFT k obrazu slavného malíře, nevznikají vám k obrazu samotnému vůbec žádná práva. Žádná práva vám nevzniknou dokonce ani k digitální fotografii obrazu.

Právo samozřejmě umožňuje smluvní svobodu. Proto vám autor může zároveň s prodejem NFT udělit i licenci s používáním samotného díla. V drtivé většině se to ale neděje. Navíc propojit NFT s určitým dílem může nejen autor, ale i třetí osoba. A zde leží kámen úrazu, kdy může být zasahováno do autorských práv.

Základem je tak vyjasnit smluvní podmínky týkající se tokenu a jeho převádění a vědět, co vlastně NFT reprezentuje. 

Důležitá je také otázka fragmentace tokenu. Umožňují ji tvůrci NFT nebo nikoliv? Má NFT funkce smart contract? 

Tím, že si na tyto a související otázky odpovíte, můžete také do určité míry predikovat následnou hodnotu NFT a tedy výnosnost investice.

Autorské právo NFT

Oblast, které se NFT nejvíce dotýká, je právo autorské. Vlastník NFT nedrží žádná autorská práva ani práva související s podkladovým dílem, se kterým je token spojen. Nemůže jej kopírovat, rozšiřovat, ani z něj profitovat.

Jestliže chcete NFT vydávat a máte k dispozici své vlastní dílo, žádný střet s autorským právem mít nebudete. Mladí umělci dokonce NFT vítají, protože tím propagují svou tvorbu. Ani pokud využijete k vydání tokenů tzv. volná díla, neměli byste mít problém. Je však třeba si ujasnit, zda skutečně můžete daným dílem disponovat.

Co ale v případě, že jako podkladové dílo použijete autorské dílo třetích osob? Z etického hlediska určitě není v pořádku “zneužít” dílo bez souhlasu jeho tvůrce. Právníci však nemají jednotný názor na to, jestli jde o protiprávní jednání. Vydáním NFT totiž nezasahujete do originálního díla, ani nevytváříte jeho kopii. NFT nese pouze informaci s odkazem, kde je dílo uloženo. 

Problematičtější situace nastává, pokud NFT obsahuje odkaz na digitalizovanou kopii díla, která byla provedena neoprávněně bez souhlasu autora. Podle některých právníků půjde o neoprávněné sdělování obsahu díla veřejnosti a vydavatel tokenu poruší práva autora.

V současnosti je zcela raritní, že by se autoři obraceli na soud. Většinou si stěžují na tokenových tržištích a NFT jsou následně staženy.

Kromě zásahu do autorských práv si při vydávání a kupování NFT dejte pozor, abyste neporušili jiná práva duševního vlastnictví, jako jsou např. ochranné známky.

Budoucnost NFT a právo

Pokud se trh s NFT bude dále rozvíjet, může dojít k jejich regulaci. Na druhou stranu může zájem o ně rychle opadnout a právo nebude muset na tento fenomén reagovat. Jestli jsou NFT pouze módní hit nebo se stanou trvalou součástí alternativních investic nelze v současné době říct. 

Pokud si NFT kupujete, měli byste vědět, že jeho hodnota se odvíjí čistě od zájmu na trhu. Buďte připraveni přijít o své peníze. Na druhou stranu se na vás může usmát štěstí a za pár let prodáte své NFT za stonásobek ceny.

Pokud chcete vydávat vlastní NFT, dejte si pozor na případné porušení práv duševního vlastnictví. V případném soudním sporu by soudy mohly dospět k závěru, že i pouhý odkaz na kopii díla ukrytý v kódu NFT bude představovat zásah do práv autorů.

Před vývojem NFT projektu, vytváření NFT kolekce a následného prodeje NFT byste měli mít zpracovaný právní posudek, který pomůže i investorům. Vzbudíte u nich důvěru, že máte práva na prodávaných NFT ošetřena.