štítek: závěť

Kdy závěť není vhodná: Korporace, svěřenecký fond, nadace

Závěť je vůbec nejčastější formou vyjádření poslední vůle zůstavitele. K jejímu sepsání není třeba ani úředního ověření podpisu. Stačí pouze sepsat svou poslední vůli...

Digitální dědictví: Jak se dědí digitální majetek? Co napsat do závěti?

Každý z nás více či méně žije online. Lidé moc nepřemýšlí, jaký majetek mají ve virtuálním prostředí. Příbuzní netuší, že by mohli po jejich...

Darování pro případ smrti: Napadnutelnost, neplatnost a převod

Darování pro případ smrti je praktické téma v oblasti darování movitých i nemovitých věcí zejména svým blízkým a příbuzným. Odlišuje se však od běžného...

Dědické řízení krok za krokem | Postup, lhůty, notář, poplatky

Smrti se nikdo z nás nevyhne. Pozůstalí se musí smířit se ztrátou, zařídit pohřeb a následně vypořádat právní záležitosti. Často přitom tápou v tom, jakým způsobem...

Odkaz

Chcete aktivně řešit, kdo po vaší smrti dostane váš majetek? Právo vám dává různé možnosti. Můžete sepsat pořízení pro případ smrti, jako je závěť,...

Dříve vyslovené přání

Někdo si přeje bojovat o život do posledního okamžiku, někdo by chtěl naopak co nejrychleji ukončit jeho zbytečné prodlužování. Pacienti mají právo odmítnout souhlas...

Vydědění – podmínky, postup, jak se bránit neoprávněnému vydědění

Vaše děti o vás nemají zájem, proto byste raději svůj majetek odkázali někomu jinému. Víte, jak funguje vydědění a jak byste měli postupovat při...

Dědické skupiny a zákonná posloupnost dědiců

Dědické právo je obecně jednou z oblastí, která nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, doznala největších změn od dosavadní právní úpravy. K jakým změnám došlo v...

Darování před smrtí nebo dědické řízení?

Praxí zjišťujeme časté dotazy na téma, zdali je vhodnější darování před smrtí či pozůstalost nechat takzvaně projít dědickým řízením. Vzhledem k obecnosti dotazu nelze na...

Pořízení pro případ smrti: Závěť, dědická smlouva a dovětek

Závěť podle nového občanského zákoníku. Od 1.1.2014 mají lidé v České republice mnohem širší výběr, jakým způsobem mohou ovlivnit osud vlastního majetku po své smrti. Každému,...
Send this to a friend